ZFŚS Wróć »

Informacja dot. dochodu i terminów składania wniosków 2023r.: pdf

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej: odt, pdf

Wniosek o dofinansowaniu do wypoczynku emeryta, rencisty: odt, pdf

Wniosek o dofinansowaniu do wypoczynku pracownika: odt, pdf

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci: odt, pdf

Wniosek o przyznanie zapomogi okolicznościowej – świąteczna: odt, pdf

Przejdź do paska narzędzi