Szkoła Podstawowa nr 1 Wróć »

LATA 1922 – 1931 
Początki naszej szkoły sięgają czasu popowstaniowego, okresu podjęcia decyzji o powrocie ziemi wodzisławskiej do Polski. W pierwszej dekadzie 1922 roku rozpoczęła się likwidacja istniejącej w naszej miejscowości szkoły niemieckiej. Na jej miejsce 1922 roku, aż do roku 1931 funkcjonowała w budynku Sądu Rejonowego, najstarsza polska szkoła. Utworzona w centrum Wodzisławia, borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi, dlatego od początku jej istnienia podjęto starania o uzyskanie zgody władz śląskich na wybudowanie nowego gmachu. Pierwszymi nauczycielami, tworzącymi podwaliny polskiego szkolnictwa w Wodzisławiu Śląskim byli: Kozub, Herr, Moskal, Replewicz, Dobrowolska, Romanowska, Kurnakowicz, Grochowska, Tor, Krzakiewicz, Skowronkówna, Piszczek, Czechówna, Sternówwna. Pierwszym dyrektorem był pan Kaczorowski, a wicedyrektorem pani Boranowska. Istniały w szkole pojedyncze oddziały, liczące około czterdziestu osób. Od 1927 roku dla najbiedniejszych dzieci wydawano bezpłatnie obiady. Dużą rolę odgrywało praktyczne przygotowanie dzieci do życia. W tym celu zorganizowano gabinet robót ręcznych oraz obowiązkowe dla dziewcząt przeszkolenie w gabinecie gospodarstwa domowego. Od początku istnienia szkoły działało Towarzystwo Czytelni Ludowej kierowane przez p. Kurca i p. Kipkę. 
Prawdziwym świętem dla szkoły i pięciotysięcznego miasteczka było uzyskanie, w 1926 roku zgody na budowę obiektu przy ulicy szkolnej. Projekt architektów Sabonia i Chmielewskiego z Katowic kosztował dwadzieścia tysięcy złotych. Obiekt został zbudowany z funduszu Śląskiej Rady Wojewódzkiej. Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie szkoły nastąpiło w sierpniu 1928 roku. Oddanie budynku w stanie surowym nastąpiło w styczniu 1929 roku. Jego wykończenie i urządzenie trwało do 1931 roku. 
LATA 1931 – 1939 
Szkoła podstawowa wraz z całym składem osobowym przeniosła się do pięknego, nowego i wygodnego gmachu. Idealne warunki lokalowe, opieka władz wojewódzkich i miejskich spowodowały, że szkoła zaczęła rozwijać się bardzo szybko. Już w pierwszym roku (1931/1932) utworzono dwanaście oddziałów. Rozwinęły swoją działalność gabinety zajęć praktycznych. Powstało szereg kół zainteresowań, trzydziestoosobowa orkiestra szkolna, chór. Rozpoczęły działalność organizacje społeczne. Utrzymywano kontakty z wieloma państwami – między innymi sprowadzona została wystawa prac dziecięcych z Japonii, do której zostały również wysłane prace dzieci wodzisławskich. 
LATA 1939 – 1945 
W dniu wybuchu wojny światowej nie zabrzmiał dzwonek przy ulicy Szkolnej. Hitlerowcy już w październiku 1939 roku utworzyli szkołę niemiecka, której dyrektorem został p. Szram. Szkoła działała do momentu wyzwolenia miasta. Dnia 10 maja 1945 roku wojska radzieckie opuściły budynek szkolny, w którym wcześniej funkcjonował tymczasowo szpital. Zniszczenia budynku były olbrzymie. Nie było ani jednej sali, w której byłyby przynajmniej częściowo szyby. Bombardowania zniszczyły również dwie klatki schodowe, w murach zewnętrznych były ogromne wyrwy. Nie działała kanalizacja, wodociąg siec elektryczna. Z przedwojennych wzorowo urządzonych pracowni i gabinetów nie pozostało nawet śladu. 
LATA 1945 – 1973 
15 maja 1945 roku rozpoczęto naukę na powrót w polskiej szkole. 
Było to ważne wydarzenie w życiu tutejszego społeczeństwa. Wśród ruin (miasto zostało w 85% zniszczone) rozbrzmiewała znowu polska mowa. Rok szkolny zainaugurowano pierwszym po sześciu latach nabożeństwem szkolnym. Warunki pracy i życia nauczycieli były bardzo trudne – brak mieszkań i aprowizacji. Kierownik szkoły Rudolf Bonarek dochodził codziennie do pracy 16 kilometrów od miejsca zamieszkania. 
Zniszczenia wojenne utrudniały nadal normalne funkcjonowanie szkoły. 30 Kwietnia 1948 roku zorganizowano Dzień Pracy. Cała młodzież pod nadzorem swych wychowawców, przez sześć godzin pracowała na terenie obejścia szkolnego. W ogrodzie i na boisku zasypano wszystkie pozostałości po bombach, zaś za płotem zasypano rowy przeciwlotnicze, które Niemcy kazali wykopać. 
Z dniem 1 sierpnia 1948 roku nasza szkoła stała się zakładem średnim. Utworzono szkołę jedenastoletnią rozwojową. Dyrektorem został dotychczasowy jej kierownik R. Bonarek. Przewidziano dwa stopnie: podstawowy siedmioletni i siedmioklasowy (kl.I-VII) oraz stopień licealny czteroletni i czteroklasowy (kl.VIII-XI). 
W roku szkolnym 1948/49 Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie w myśl którego każda szkoła otrzymała Komitet Opiekuńczy. Opiekunem naszej szkoły została Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wodzisławiu Śląskim. Po odejściu dyrektora Bonarka (15.08.1952r.) na stanowisko dyrektora szkoły powołany został mgr Franciszek Wajda. 
W lutym 1966 roku zgodnie z postanowieniem Inspektoratu Oświaty szkoła podstawowa została oddzielona od liceum, a jej dyrektorem został Jan Kopiec. Pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły pożegnano 17 czerwca 1967 roku. 
W 1968 roku nowym dyrektorem szkoły został Eryk Barciaga, którego w roku 1970 na stanowisku zastąpiła p. Aniela Tajner. Natomiast w 1972 roku dyrektorem został Ryszard Król, który swą funkcję pełnił rok. 
LATA 1973 – 1976  
Pod koniec września 1973 roku nowym dyrektorem została p. Juliana Bylicka. Ważnym wydarzeniem było przeniesienie szkoły do wybudowanego obok obiektu Liceum Ekonomicznego, gdzie nasza szkoła pozostała przez cztery lata. 
LATA 1977 – 1998 
Znowu przeprowadzka do nowego obiektu przy ulicy Wałowej 5, który dzieliliśmy z Liceum Medycznym. W nowym budynku szkoła podstawowa zajmowała pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze (pracownię nauczania początkowego oraz pięć sal i na parterze świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną). W 1978 roku nowym dyrektorem szkoły został Antoni Szczyra. Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w 1980 roku, kiedy to dyrektorem Liceum Medycznego, a zarazem Szkoły Podstawowej Nr 1 została Aniela Tajner. 
Rok szkolny rozpoczął się w trudnej sytuacji gospodarczej kraju w okresie strajków i zaostrzającego się kryzysu. 13 grudnia 1981 roku, wobec wprowadzenia stanu wojennego, zawieszono zajęcia szkolne. Przerwa w nauce trwała do 4 stycznia 1982 roku. Z Holandii i Niemiec szkoła otrzymała paczki żywnościowe i ubrania, a ze związku radzieckiego – słodycze i zabawki. 
W czerwcu 1983 roku kończy się 60 rok istnienia Szkoły Podstawowej Nr 1. Z tej okazji 24 czerwca obchodzono jubileusz, na którym obecne były władze partyjne, administracyjne i oświatowe oraz rodzice. W czasie uroczystości szkole nadano imię Marii Skłodowskiej – Curie i przekazano sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 
 
W roku 1988 staraniem dyrekcji zatwierdzono plany budowy auli, której oddanie do użytku nastąpiło w roku 1990 co zbiegło się z uroczystością pożegnania odchodzącej na emeryturę pani dyrektor Anieli Tajner. 
W 1991 roku nowym dyrektorem została pani Jadwiga Serzysko, która funkcję tę pełniła przez rok. Po niej stanowisko objął – pan Witold Klemenczak, którego w roku 1992 zastąpił Eugeniusz Ogrodnik i był dyrektorem szkoły podstawowej do 1999, kiedy to w wyniku reformy oświaty powstały gimnazja. 
LATA od 1999r.  
W budynku naszej szkoły utworzono Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, którego dyrektorem został pan Eugeniusz Ogrodnik, zaś dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 została pani Małgorzata Bubas. 
Od 1 września 2006 roku szkoła nasza funkcjonowała jako Zespół Szkół Nr 2, w skład którego wchodziło Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 1. Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 został mgr Eugeniusz Ogrodnik. Od stycznia 2009 roku funkcję dyrektora pełniła mgr Danuta Paszylka. 
2012 
26 października rozpoczęły się uroczystości 90-lecia istnienia najstarszej szkoły miejskiej w Wodzisławiu Śląskim. 
Jubileusz „jedynki” został połączony z nadaniem imienia Gimnazjum nr 1 i tym sposobem szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 patronuje Polka Wczechczasów : Maria Skłodowska – Curie. 
Decyzją Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 poddano renowacji sztandar ufundowany w 1983 r. z okazji jubileuszu 60-lecia funkcjonowania szkoły. Podczas uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, koncelebrowanej przez księdza prałata Bogusława Płonkę, księdza proboszcza Henryka Latosiego i ks. Jerzego Chybickiego, nastąpiło poświęcenie odnowionego sztandaru. 
 

Uroczystości jubileuszowe kontynuowano  następnie w Wodzisławskim Centrum Kultury. Wszyscy zaproszeni goście: posłowie, władze powiatu, miasta, radni, przedstawiciele duchowieństwa, związków zawodowych, dyrektorzy wodzisławskich placówek oświatowych, rodzice, nauczyciele, absolwenci i uczniowie,  mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą historii szkoły,    program artystyczny poświęcony  dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, patronce szkoły: Marii Skłodowskiej – Curie. Uroczystości uświetnił swoim występem  Chór Kameralny „Ad Libitum” Bazyliki Narodzenia NMP w Pszowie pod dyrekcją absolwentki szkoły, pani Izabelli Zieleckiej-Panek a także Katherina – pani Katarzyny Gojny, absolwentka szkoły. 
Obchody 90-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie zakończono w budynku szkoły, gdzie zaproszeni goście i absolwenci mieli możliwość zwiedzić szkołę, zobaczyć, jak są wyposażone obecnie pracownie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się  wystawa pokazująca historię szkoły i stare szkolne kroniki. 

Przejdź do paska narzędzi