Gimnazjum – Laureaci i finaliści Wróć »

LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH:

rok szkolny 2017/2018

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Emilia Kuczera laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Emilia Kuczera laureat fizyka mgr Michalina Gardzielik
Małgorzata Duda laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Michał Bożek laureat fizyka mgr Michalina Gardzielik
Anna Bober laureat historia mgr Beata Podoluk
Kamil Pawelec laureat język polski mgr Justyna Orszulak
Michał Bożek finalista matematyka mgr Urszula Materzok
Kamil Pawelec finalista matematyka mgr Urszula Materzok
Kamil Lenczyk finalista język angielski mgr Danuta Patalita
Helena Brawańska finalista biologia mgr Aleksandra Borowska

rok szkolny 2016/2017

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Julia Firla laureat język polski mgr Iwona Cieciura
Emilia Kuczera laureat język polski mgr Justyna Orszulak
Jakub Durczok finalista język angielski mgr Danuta Patalita
Emilia Kuczera laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Małgorzata Duda laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Michał Bożek laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Anna Bober finalista historia mgr Beata Podoluk
Jakub Konieczny laureat wos mgr Dominika Kasprzyk
Jakub Durczok laureat wos mgr Anna Kołakowska
mgr Dominika Kasprzyk
Victoria Malcharek finalista wos mgr Dominika Kasprzyk
Emilia Kuczera laureat fizyka mgr Michalina Gardzielik
Victoria Malcharek laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek

rok szkolny 2015/2016

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Emilia Kuczera laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Tatarczyk Wiktoria laureat język angielski mgr Aurelia Szewieczek
Smajdor Karolina finalista język angielski mgr Aurelia Szewieczek
Magdalena Bajer laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Artur Markiel laureat wiedza o społeczeństwie mgr Dominika Kasprzyk
Artur Markiel laureat fizyka mgr Michalina Gardzielik
Victoria Malcharek laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Sławomir Woźniak finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Justyna Filas laureat język francuski mgr Mirela Pogoda
Marta Pojda finalista język francuski mgr Mirela Pogoda
Aleksandra Dujović finalista język francuski mgr Mirela Pogoda

rok szkolny 2014/2015

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Karol Musur laureat fizyka mgr Michalina Gardzielik
Karolina Smajdor laureat język angielski mgr Aurelia Szewieczek
Artur Markiel finalista fizyka mgr Michalina Gardzielik
Artur Markiel finalista wiedza o społeczeństwie mgr Dominika Kasprzyk
Magdalena Bajer finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Michał Lampert finalista fizyka mgr Michalina Gardzielik
Krzysztof Widenka finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Rafał Starostka finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek

rok szkolny 2013/2014

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Benjamin Simon laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Nikol Błąkała laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Rafał Starostka finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Krzysztof Bugdoł finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Antoni Szuścik finalista wos mgr Anna Kołakowska
Marta Dzierżęga finalista język francuski mgr Mirela Pogoda

rok szkolny 2012/2013

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Matylda Awdziejczyk laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Michał Pukowiec laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Krzysztof Bugdoł laureat język polski mgr Iwona Cieciura
Matylda Awdziejczyk laureat język angielski mgr Katarzyna Horwacik
Marta Turkiewicz laureat język angielski mgr Katarzyna Horwacik
Wiktoria Kabza laureat biologia mgr Kazimiera Nejman
Miłosz Janeta finalista biologia mgr Małgorzata Antończak
Marta Kasperczyk finalista biologia mgr Aleksandra Borowska
Patryk Kania finalista biologia mgr Małgorzata Antończak
Natalia Lerch finalista biologia mgr Kazimiera Nejman
Krystian Sibila finalista biologia mgr Kazimiera Nejman
Dawid Weideman finalista biologia mgr Aleksandra Borowska
Kinga Brawańska finalista biologia mgr Małgorzata Antończak
Edyta Górecka finalista biologia mgr Kazimiera Nejman
Nikoletta Gralak finalista biologia mgr Małgorzata Antończak
Jan Ignatowicz finalista matematyka mgr Michalina Gorgosz
Mateusz Wolańczyk finalista język polski mgr Aleksandra Żak
Benjamin Simon finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Nikol Błąkała finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Krystian Sibila finalista język francuski mgr Mirela Pogoda
Julia Pogoda finalista język francuski mgr Mirela Pogoda
Jan Ignatowicz finalista język francuski mgr Mirela Pogoda
Aleksandra Chałupska finalista język francuski mgr Mirela Pogoda
Karolina Skowronek finalista chemia mgr Joanna Porwoł
Jakub Chyćko finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Adam Kalinowski finalista geografia mgr Barbara Wróbel

rok szkolny 2011/2012:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Zuzanna Pojda laureat język polski mgr Justyna Orszulak
Bartosz Radzyński laureat język angielski mgr Aurelia Szewieczek
Marta Turkiewicz laureat język angielski mgr Katarzyna Horwacik
Philip Simon laureat język niemiecki mgr Teresa Seifert
Benjamin Simon laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Katarzyna Oślizło laureat historia mgr Beata Podoluk
Aleksander Maroszczyk laureat historia mgr JoannaKarabin
Agata Horwacik laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Katarzyna Menet laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Philip Simon laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Anna Pęciak laureat biologia mgr Danuta Paszylka
ZuzannaPojda laureat biologia mgr Kazimiera Nejman
Karolina Skowronek laureat biologia mgr Kazimiera Nejman
Kamil Tytko laureat biologia mgr Kazimiera Nejman
Julia Pogoda laureat biologia mgr Małgorzata Antończak
Bartosz Radzyński laureat chemia mgr Joanna Porwoł
Michał Grzegorzek laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Witold Smaga laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Bartosz Radzyński laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Michał Grzegorzek laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Bartosz Radzyński laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Szymon Janikowski laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Krystian Sybilla laureat język francuski mgr Mirela Pogoda
Arkadiusz Kłosok laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Jakub Chyćko laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Kacper Raszkiewicz finalista historia mgr Beata Podoluk
Karol Szczygielski finalista wos mgr Katarzyna Piszcz-Kubala
Greta Wolny finalista biologia mgr Danuta Paszylka
Benjamin Kuchejda finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Bartosz Radzyński finalista geografia mgr Babara Wróbel
Magdalena Pogoda finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Katarzyna Oślizło finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Karol Szczygielski finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Kacper Raszkiewicz finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Marcin Materzok finalista fizyka mgr Danuta Łabuś

rok szkolny 2010/2011:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Martyna Fira laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Joanna Kowalik laureat język polski mgr Iwona Cieciura
Aleksandra Romanek laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Martyna Fira laureat język angielski mgr Izabela Tlołka
Michał Grzegorzek laureat język angielski mgr Aurelia Górecka
Natalia Mielańczyk laureat język angielski mgr Izabela Tlołka
Bartosz Radzyński laureat język angielski mgr Aurelia Górecka
Kacper Raszkiewicz laureat język angielski mgr Aurelia Górecka
Magdalena Wielgosz laureat język angielski mgr Izabela Tlołka
Philip Simon laureat język niemiecki mgr Teresa Seifert
Marta Wolny laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Martyna Fira laureat język francuski mgr Mirela Pogoda
Aleksander Maroszczyk laureat historia mgr Anita Lenart
Katarzyna Oślizło laureat historia mgr Beata Podoluk
Philip Simon laureat historia mgr Beata Podoluk
Martyna Fira laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Aleksandra Romanek laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Krzysztof Nowak laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Marcin Radzio laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Aleksandra Romanek laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Magdalena Wielgosz laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Pola Zielańska laureat biologia mgr Aleksandra Borowska
Bartosz Radzyński laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Marta Prokop finalista język angielski mgr Izabela Tlołka
Kacper Raszkiewicz finalista język angielski mgr Aurelia Górecka
Szymon Chowański finalista biologia mgr Danuta Paszylka
Arkadiusz Kłosok finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Benjamin Kuchejda finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Kacper Raszkiewicz finalista geografia mgr Barbara Wróbel

rok szkolny 2009/2010:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Monika Palarczyk laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Iwona Gonsior laureat historia mgr Anita Lenart
Krzysztof Nowak laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Philip Simon laureat język niemiecki lic. Teresa Seifert
Zuzanna Duda laureat biologia mgr Aleksandra Borowska
Katarzyna Pielorz laureat biologia mgr Aleksandra Borowska
Dominika Krebs laureat biologia mgr Aleksandra Borowska
Magdalena Makoś laureat biologia mgr Aleksandra Borowska
Aleksandra Romanek laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Monika Palarczyk laureat matematyka mgr Sabina Jasielska
Marcin Radzio laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Łukasz Radzio laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Aleksandra Tylki finalista historia mgr Beata Podoluk
Katarzyna Oślizło finalista historia mgr Beata Podoluk
Zuzanna Duda finalista historia mgr Beata Podoluk
Marta Wolny finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Dorota Powieśnik finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Anna Szydłowska finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Zuzanna Zimońska finalista biologia mgr Aleksandra Borowska
Magdalena Wielgosz finalista biologia mgr Danuta Paszylka
Justyna Duda finalista matematyka mgr Sabina Jasielska
Aleksandra Romanek finalista matematyka mgr Urszula Materzok
Klaudia Kłosok finalista matematyka mgr Sabina Jasielska
Paweł Szulik finalista fizyka mgr Danuta Łabuś

rok szkolny 2008/2009:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Antonina Nowak laureat historia mgr Beata Podoluk
Paulina Kiermaszek laureat historia mgr Beata Podoluk
Ewa Kucza laureat historia mgr Anita Lenart
Monika Ryszka laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Zuzanna Duda laureat biologia mgr Aleksandra Borowska
Kaja Zielańska laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Magdalena Szuścik laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Aleksandra Romanek laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Dorota Powieśnik laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Beata Grzegorzek finalista fizyka mgr Danuta Łabuś
Natalia Kucz finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Aleksandra Łaciok finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Przemysław Rduch finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Krzysztof Nowak finalista język niemiecki mgr Joanna Mrozek

rok szkolny 2007/2008:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Danuta Materzok laureat historia mgr Beata Podoluk
Danuta Materzok laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Karol Cichy laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Ewa Kozieska laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Aleksandra Łubik laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Magdalena Szuścik laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Julianna Giemza laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Bartosz Moczała laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Deniz Kahraman laureat język niemiecki mgr Joanna Mrozek
Danuta Materzok laureat język angielski mgr Izabela Tlołka
Monika Ryszka laureat język angielski mgr Aurelia Górecka
Paulina Kiermaszek finalista historia

mgr Katarzyna Piszcz-Kubala

Renata Rajman finalista matematyka mgr Urszula Materzok
Justyna Matuszczyk finalista biologia mgr Aleksandra Borowska
Patrycja Pacha finalista biologia mgr Aleksandra Borowska
Danuta Materzok finalista chemia mgr Joanna Porwoł
Danuta Materzok finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Robert Prokop finalista język angielski mgr Izabela Tlołka
Paulina Błaszczak finalista język angielski mgr Izabela Tlołka
Katarzyna Starczewska finalista język angielski mgr Izabela Tlołka
Agata Rogoza finalista język angielski mgr Izabela Tlołka
Ewa Kucza finalista język angielski mgr Aurelia Górecka
Magda Rugor finalista język angielski mgr Aurelia Górecka
Beata Grzegorzek finalista język angielski mgr Aurelia Górecka

rok szkolny 2006/2007:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Karolina Będkowska laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Danuta Materzok laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Bartosz Moczała laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Wojciech Bauerek laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Patryk Kibało laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Danuta Materzok laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Kaja Cegiełka laureat chemia mgr Joanna Porwoł
Wojciech Wysocki laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Julianna Giemza finalista język polski mgr Aleksandra Żak
Danuta Materzok finalista język polski mgr Aleksandra Żak
Danuta Materzok finalista historia mgr Beata Podoluk
Marcin Szydłowski finalista fizyka mgr Danuta Łabuś
Beata Grzegorzek finalista biologia mgr Danuta Paszylka
Dominika Zielińska finalista biologia mgr Danuta Paszylka

rok szkolny 2005/2006:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Paulina Cudziło laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Izabela Lach laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Dominika Łubik laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Karolina Będkowska laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Danuta Materzok laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Paweł Szulik laureat geografia mgr Barbara Wróbel
Monika Nowak finalista biologia mgr Aleksandra Borowska
Aneta Wróbel finalista biologia mgr Danuta Paszylka

rok szkolny 2004/2005:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Kamil Bolek laureat język polski mgr Aleksandra Żak
Rafał Hibner laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Małgorzata Czech laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Konrad Jaszczyński laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Piotr Faba laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Paulina Cudziło laureat biologia mgr Danuta Paszylka
Łukasz Chrząszcz finalista historia mgr Beata Podoluk
Łukasz Chrząszcz finalista geografia mgr Barbara Wróbel
Paweł Szulik finalista geografia mgr Barbara Wróbel

rok szkolny 2003/2004:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Tomasz Herud laureat matematyka

mgr Barbara Jaroszuk – Zieleźny

Tomasz Herud finalista fizyka mgr Danuta Łabuś
Paweł Parma finalista geografia mgr Barbara Wróbel

rok szkolny 2002/2003:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Małgorzata Zatorska laureat matematyka mgr Urszula Materzok
Małgorzata Zatorska laureat fizyka mgr Danuta Łabuś
Małgorzata Zatorska finalista chemia mgr Joanna Porwoł
Paweł Parma finalista geografia mgr Barbara Wróbel

rok szkolny 2001/2002:

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Przedmiot

Imię i nazwisko opiekuna

Małgorzata Zatorska finalista matematyka mgr Urszula Materzok

Przejdź do paska narzędzi