Dożywianie Wróć »

Zasady korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2019/2020

Aktualny jadłospis

  1. Obiady przygotowywane są przez firmę „GRUPA  JORDAN” Sp. z o.o.
  2. Cena jednego obiadu wynosi w abonamencie 6,50 zł (obiady dwudaniowe)
    nr konta: Bank PKO BP  w Wodzisławiu Śląskim  76 1020 2472 0000 6102 0531 4580
  3. Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki może nastąpić w wypadku spełnienia jednego z warunków:
    – nieobecność z powodu choroby zgłoszona najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia sms pod nr tel.  721199200)
    – nieobecność z powodu uczestnictwa w konkursach szkolnych, zawodach sportowych lub wycieczkach zgłoszona co najmniej 2 dni wcześniej
  4. Wszelkie uwagi dotyczące jakości obiadów należy zgłaszać dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1.

Przejdź do paska narzędzi