Zasady korzystania z usługi cateringowej w roku szkolnym 2021/2022 Wróć »

Zasady korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 – kliknij

Aktualny jadłospis

  • Cena posiłku: 9,50 zł
  • Nieobecności dzieci należy zgłaszać WYŁĄCZNIE SMSOWO dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 7.00 w dniu, w którym dziecko nie będzie obecne pod numerem telefonu 786 199 200. ZGŁOSZENIA PO TERMINIE LUB ZGŁOSZONE W FORMIE INNEJ NIŻ SMS NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
  • Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc 10 i 11 dnia każdego miesiąca w formie gotówkowej u osoby wyznaczonej – intendenta. Wpłat prosimy dokonywać w wybranym dniu przy odbiorze posiłku. W określonych godzinach intendent będzie obecny na terenie stołówki. Prosimy o przekazanie dziecku koperty z opisem: imię i nazwisko / szkoła / klasa. Dziecko po uregulowaniu wpłaty w dniu następnym przy odbiorze posiłku otrzyma paragon.

Kwoty za wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą rozliczane jako odpisy w dniu rozliczenia za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

  • W przypadku rezygnacji z wyżywienia, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły, lub u intendenta do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków.

Wszelkie uwagi dotyczące jakości obiadów należy zgłaszać dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1.

Przejdź do paska narzędzi