Samorząd Wróć »

Przewodniczący: Lena Nowak z klasy VIII
Zastępca przewodniczącego: Sara Hauder z klasy VIa
Skarbnik: Kacper Gajak z klasy VIb
Zastępca skarbnika: Ewelina Dumska z klasy VIIb
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Marcin Kostecki
Rzecznik Praw Ucznia: p. Mirela Pogoda

Przejdź do paska narzędzi