Samorząd Wróć »

Przewodniczący: Patrycja Gronowska z klasy VIIb
Zastępca przewodniczącego: Jagoda Nowak z klasy VIII
Zastępca przewodniczącego: Patrycja Powaga z klasy VIII
Opiekun Samorządu Uczniowskiego i Rzecznik Praw Ucznia: p. Ewa Kurowska

Przejdź do paska narzędzi