Aktywna Tablica Wróć »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROJEKTU
AKTYWNA TABLICA

(Projekt na lata 2017 – 2019)

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od maja 2018 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół.

W ramach programu szkoła zakupiła dwa nowoczesne monitory interaktywne Newline. Jeden z monitorów został umieszczony w sali nauczania początkowego, gdzie korzysta z niego klasa pierwsza szkoły podstawowej. Drugi monitor został umieszczony w sali matematycznej, jednak został on zamontowany na przenośnym stelażu na kółkach i mogą korzystać z niego uczniowie także w innych salach.

Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

Szkolnym koordynatorem rządowego programu „Aktywna Tablica” został Piotr Dylich, który nadzorował realizację programu w szkole. Nauczyciele zostali zobowiązani do przeprowadzenia pięciu lekcji tygodniowo w klasach 1-8 Szkoły Podstawowej oraz klasach 3 gimnazjum z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach z wykorzystania TIK w pracy z uczniami:

  • Szkolenie dotyczące wykorzystania monitorów dotykowych – przeprowadzone przez przedstawicielkę firmy RIG-OFFICE, panią Wioletę Horbińską, która przeprowadziła szkolenie dotyczące monitorów dotykowych, ich funkcji, możliwości oraz oprogramowanie dostępne do wykorzystania z monitorem.
  • Szkolenie dotyczące kompetencji kluczowych – było to szkolenie warsztatowe, podczas którego nauczyciele pracowali w zespołach i omawiali poszczególne kompetencje kluczowe oraz ich realizację i rozwój w naszej placówce. Następnie po omówieniu wszystkich kompetencji Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o tym, że w tym roku szkolnym będziemy pracować właśnie nad kompetencją cyfrową – czyli wykorzystaniem TIK w naszej szkole.
  • Szkolenie z TIK – to szkolenie poprowadziła p. Marta Florkiewicz-Borkowska. Podczas zajęć warsztatowych nauczyciele mogli poznać, jak wykorzystać nowoczesne technologie do zajęć zarówno z uczniami młodszymi i starszymi – m.in. kody QR, quizy internetowe (np. quizizz), wordart, itp. Nauczyciele pracujący samodzielnie na komputerach mogli wypróbować te techniki.

W ramach samokształcenia nauczyciele wymieniali się pomysłami, jak lepiej można wykorzystać narzędzia TIK w pracy podczas zajęć lekcyjnych. Tego m.in. dotyczyło szkolenie podczas konferencji 7 lutego 2019r., gdzie dzielono się dobrymi praktykami.

W ramach realizacji programu została powołana międzyszkolna sieć nauczycieli szkół wodzisławskich, która służyła wymianie dobrych praktyk, pomysłów, scenariuszy lekcji. Przedstawiciele różnych szkół w mieście spotykali się osobiście na wcześniej ustalonych spotkaniach. Odbyły się one 30.08.2018r., 20.10.2018r., 15.11.2018r., 19.01.2019r. oraz 4.06.2019r.

W szkole zostały przeprowadzone lekcje otwarte z w wykorzystaniem TIK przez Katarzynę Lewandowską (scenariusz lekcji do pobrania) oraz Monikę Wojs (scenariusz lekcji do pobrania). Zaplanowane obserwacje zajęć w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzone przez dyrekcję szkoły były także prowadzone pod kątem wykorzystania TIK w nauczaniu.

Przez cały rok szkolny 2018/2019 nauczyciele dokumentowali wykorzystanie TIK podczas zajęć poprzez zaznaczanie w dzienniku elektronicznym symbolu AT (Aktywna Tablica). Do dnia 4 czerwca 2019r zaznaczono 3894 zdarzenia TIK.

/files/wssp1.pdf

Przejdź do paska narzędzi