Gimnazjum nr 1 Wróć »

Gimnazjum nr1 w Wodzisławiu Śl. zostało powołane Decyzją Nr 1/99 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dn. 30 marca 1999r. 

1.09.1999r. – odbyło się pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

1 października 1999r. miało miejsce pierwsze uroczyste pasowanie klas pierwszych. W obecności rodziców i nauczycieli dyrektor szkoły mgr Eugeniusz Ogrodnik szablą górniczą dokonał symbolicznego pasowania uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. W uroczystościach brali udział również przedstawiciele władz: Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Wodzisławiu Śląskim mgr Ryszard Ciesielski oraz Starosta Powiatu Wodzisławskiego mgr Jerzy Rosół. Podczas pasowania uczniowie poszczególnych klas przedstawili program artystyczny, w którym pół żartem pół serio ukazywali wizję nowej szkoły. Po oficjalnych uroczystościach uczniowie bawili się na szkolnej dyskotece. 

Następnego dnia odbyły się rozgrywki sportowe, podczas których klasa, która zdobyła największą ilość punktów, otrzymała 300,00zł dofinansowania do imprezy klasowej. Uroczyste pasowanie na gimnazjalistę stało się tradycją Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. W 2000 r., nazajutrz po pasowaniu, odbył się rajd integracyjny wszystkich klas pierwszych do Wisły – Czarnej. Klasy podzielone na dwie grupy wyruszyły w kierunku Kubalonki oraz Baraniej Góry. Uczniowie poznawali się, obcując z jesiennym pięknem polskich gór. Od tego czasu co roku uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają na rajd integracyjny. 

Działalność charytatywna Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim: 

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

14 stycznia 2000r. za sprawą powołanego przez Jurka Owsiaka sztabu na terenie szkoły i miasta zbieraliśmy pieniądze w ramach Fundacji WOŚP. Zbiórka pieniędzy na tak szczytny cel, w ramach tejże akcji, stała się także w naszej szkole tradycją. 

W roku 2001r. uczniowie – wolontariusze na terenie miasta oraz podczas zorganizowanych w naszej szkole występów artystycznych uczniów klas pierwszych i drugich zebrali i przekazali Fundacji kwotę 22.174,52zł. 

W roku 2002r. zebraliśmy 24.000,00zł i 30 kg obcej waluty. Największą cenę podczas licytacji osiągnęło złote serduszko, które sprzedano za 500,00zł. 

W roku 2003r. w ramach tej akcji w auli gimnazjum odbył się m.in. koncert zespołu “Epitafium”, dyskoteka dla uczniów oraz aukcja pamiątkowych gadżetów WOŚP, z której dochód zasilił konto Orkiestry. Udało nam się zebrać 22.217,55zł. 

W latach 2004-2005 Finał organizowaliśmy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wodzisławiu Śl. i zebraliśmy w 2004r. -16,978 i w 2005r. -23.276,15 zł 

Szkoła organizuje także zbiórki przyborów szkolnych, maskotek i innych potrzebnych rzeczy dla wychowanków Domu Dziecka w Gorzyczkach. Kolejnym wydarzeniem w ramach współpracy z Domem Dziecka w Gorzyczkach były występy kółka teatralnego i zespołu muzycznego złożonych z uczniów naszego gimnazjum. Od roku 2002 -corocznie- podczas Dnia Wszystkich Świętych uczniowie w ramach Fundacji Wspólnota Dobrej Woli zbierają pieniądze na wodzisławskich cmentarzach dla dzieci niepełnosprawnych. 

W 2001 roku wdrożony został i realizowany jest w dalszym ciągu program autorski „Informatyka z elementami techniki” autorstwa mgr. S. Wolańczyka. Objął on wszystkie klasy naszej szkoły. 

W latach 2001-2003 prowadziliśmy 3 oddziały naszej szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. Ta sytuacja spowodowana była trudnościami lokalowymi w budynku przy ul. Wałowej. Dopiero przeniesienie II LO ( które miało siedzibę w budynku przy ul. Wałowej) pozwoliło przyjąć oddziały z Jedłownika. Bardzo ułatwiło to prowadzenie procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

Półmetek. 13 stycznia 2001r. po raz pierwszy dla uczniów drugich klas zorganizowano półmetek. Stał się on od tej pory zwyczajem. 

Obozy naukowe w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. 

Po raz pierwszy na obóz naukowy wyjechali uczniowie wiosną 2001r. Obóz zorganizowano w Pieninach, w miejscowości Wysowa Zdrój. Młodzież oprócz intensywnego nauczania języków obcych miała zapewnione także inne atrakcje: wycieczki rowerowe, basen, ogniska itd. 

W 2002r. roku uczniowie na obóz naukowy wybrali się do Łeby. W programie oprócz nauki, było także poznawanie uroków nadmorskiego krajobrazu, ciekawostek przyrodniczych, folkloru kaszubskiego. 

W czerwcu 2003r. zgodnie ze szkolną tradycją, został zorganizowany obóz naukowy. Tym razem odbył się w małej miejscowości Kotliny Kłodzkiej, Radkowie Głównym celem była intensywna nauka języków obcych. Zwiedziliśmy także okoliczne miasteczka, m.in. Wambierzyce z istniejącą tam Bazyliką oraz Kudowę Zdrój, w której zodwiedziliśmy m.in. park wodny. Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wycieczka do Pragi. 

Współpraca z Francją w latach 2001-2003. 

Na początku roku szkolnego 2001/2002 uczniowie gimnazjum przyjmowali gości z Francji. Francuzi mieli możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miast południa Polski. Odwiedzili m.in. Wrocław i Kraków, kopalnię soli w Wieliczce oraz kopalnię węgla kamiennego. Największe poruszenie wywołała jednak wycieczka do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Kolejnym wydarzeniem w ramach naszej współpracy międzynarodowej był wyjazd dwunastoosobowej grupy gimnazjalistów do Francji. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili Paryż, ale przede wszystkim zapoznawali się z tamtejszą historią i kulturą. 

Europejski Dzień Języków. 

26 września 2002r. odbył się po raz pierwszy Europejski Dzień Języków, w ramach którego klasy naszej szkoły rywalizowały między sobą w najlepszym zaprezentowaniu państw europejskich. Uczniowie przedstawiali geografię, historię, kulturę oraz język danego państwa. W ramach prezentacji uczniowie przedstawiali ciekawe scenki, przygotowywali potrawy danego państwa, prezentowali wybitne osobistości Europy. Zgodnie z tradycją 26 września 2003r. odbył się kolejny Europejski Dzień Języków, w ramach którego klasy prezentowały walory kulinarne oraz krótkie prezentacje na temat wylosowanego kraju. W ramach tego dnia uczniowie mieli możliwość oglądania filmów w oryginalnej wersji językowej. W 2004 i 2005 roku odbyły się kolejne takie dni. 

Spotkanie z księdzem biskupem Stefanem Cichym. 

Dnia 22 października 2002r. w gimnazjum odbyło się spotkanie z księdzem biskupem Stefanem Cichym – biskupem pomocniczym Diecezji Katowickiej. Uczniowie przygotowali część artystyczną spotkania. Były śpiewy przy akompaniamencie muzykującej młodzieży, pantomina o miłosiernym Samarytaninie i piękna recytacja “Hymnu o miłości” wg św. Pawła. Następnie ksiądz biskup wygłosił kilka słów do zgromadzonej młodzieży. Oprócz spotkania z młodzieżą miało miejsce także spotkanie w gronie nauczycieli, których biskup obdarował pamiątkowymi książkami. 

Program ekologiczny. 

Od roku 2002 ruch ekologiczny stał się główną domeną szkoły. 27 września rozpoczęto akcję “Zadrzewiamy teren szkoły”. Uczniowie z zapałem sadzili drzewka otrzymane z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego. Jesienią 2003 r. w ramach koła ekologicznego działającego w naszej szkole uczniowie zbierali żołędzie, grabili liście kasztanowca oraz brali udział w akcji “Sprzątanie świata”. Zarząd Koła Łowieckiego “Róg” w Katowicach wysłał podziękowania młodzieży gimnazjalnej za zebranie 700 kg żołędzi w celu dokarmiania zwierzyny wolnożyjącej. 

Od 2002 roku prowadzimy klasy z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. Uczniowie tych klas uczą się języka przez pięć godzin tygodniowo. Każdy oddział (w klasach ogólnych również) realizuje się proces nauczania języka obcego w dwóch grupach w zależności od zaawansowania. 

Szkoła z klasą. 

W roku szkolnym 2001/2002 szkoła uczestniczyła w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego. Wszystkie zadania wybrane w ramach akcji zostały zaliczone, a jedno z nich zostało zaprezentowane na stronach internetowych gazety jako wzór. Akcja zakończona została przyznaniem certyfikatu “Szkoły z klasą” ,który szkoła otrzymała 10 października 2003. 

Innowacja ekologiczna. 

Wdrożona została przez naszą szkołę w roku szkolnym 2003/4 i jest realizowana nadal. Innowacja pozwala prowadzić klasy ekologiczne, w których uczniowie ze szczególnym natężeniem zapoznają się z problemami zagrożeń ekologicznych oraz działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Rok szkolny 2004/2005 

Wrzesień 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
1 września  powitaliśmy 202 uczniów klas pierwszych w czasie rozpoczęcia roku szkolnego. 
Rajd integracyjny 
20 września klasy pierwsze wraz z opiekunami udały się na tradycyjny rajd, tym razem do Brennej. 
Pasowanie pierwszoklasistów 
28 września odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów gimnazjum, którzy zaprezentowali program artystyczny , a po ślubowaniu bawili się na zorganizowanej specjalnie dla nich dyskotece. 
Dzień języków 
29 września miał miejsce trzeci  w historii szkoły dzień języków. 

Październik 

Manifestacja przeciw narkotykom 
W październiku wzięliśmy udział w manifestacji wyrażającej swój sprzeciw wobec zażywania narkotyków. 
Stypendia miejskie 
Stypendia miejskie  dla najlepszych uczniów otrzymali: Maja Warzecha i Kamil Bolek. 
Program ekologiczny 
W ramach programu ekologicznego zanim nadeszła zima zbieraliśmy żołędzie , badaliśmy czystość wód, a w związku z atakami bardzo żarłocznego motyla grabiliśmy i paliliśmy liście kasztanowców, by pozbyć się pasożytów. 

Grudzień 

,,Mini playback show” 
6 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował ,,Mini playback show”, w czasie którego przedstawiciele poszczególnych klas wcielali się w idoli muzycznych. 

Jasełka 
Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia złożyliśmy sobie życzenia i obejrzeliśmy jasełka pt. ,, Prawda o betlejemskiej nocy’’. 

Styczeń 

VII Miejskim Festiwalu Widowisk  Jasełkowych 
6 stycznia wzięliśmy udział w VII Miejskim Festiwalu Widowisk  Jasełkowych, w którym nasze jasełka okazały się najlepsze spośród gimnazjów i wybrani zostaliśmy do reprezentowania naszego miasta na Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych ,, Radlińskie Betlejki’’. 
WOŚP 
Nasi wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbierali kwotę w wysokości 23 tys. 276 zł.- największą w mieście. 

Kwiecień 

Konkurs o Wodzisławiu i mistrzostwa aerobiku 
1 kwietnia pierwszoklasiści czcili Prima Aprilis , rywalizując o miano znawców historii ziemi wodzisławskiej, w tym dniu odbyły się również I mistrzostwa aerobiku, w których nasze dziewczyny zwyciężyły otrzymując puchar prezydenta miasta. 
Konkurs ,, Nowin Wodzisławskich’’ na gimnazjalistę – Orła 
W konkursie ,, Nowin Wodzisławskich’’ na gimnazjalistę – Orła, czyli osobę, która wyróżnia się spośród innych swoimi pasjami i zainteresowaniami wytypowany został Szymon Kamczyk, który w finale zajął 3 miejsce. 

Czerwiec 

Spartakiada Gimnazjalisty 
15 czerwca cała szkoła udała się na stadion Mosiru , by dopingować naszych reprezentantów w Spartakiadzie Gimnazjalisty, w której uplasowaliśmy się na 2 pozycji. 
Festyn szkolny 
18 czerwca na festynie spotkali się rodzice, uczniowie i nauczyciele. 
Zakończenie roku szkolnego 
Koniec czerwca to upragnione zakończenie pracowitego roku i pożegnanie absolwentów klas trzecich. 

Rok szkolny 2005/2006 

Wrzesień 

Pasowanie pierwszoklasistów i rajd integracyjny 
Wrzesień -tradycyjne pasowanie pierwszoklasistów i rajd integracyjny oraz Europejski Dzień Języków dla klas II i III. 

Grudzień 

Dokarmianie zwierząt i zbiórka butelek typu PET 
Grudzień – w ramach działań  ekologicznych wspomagaliśmy Koło Łowieckie ,, Róg’’ w dokarmianiu zwierząt zimą oraz zbieraliśmy butelki typu PET. 
Wizyta posła Andrzeja Maćkowiaka  
Ze względu na nasze duże zaangażowanie ekologiczne oraz współpracę naszej szkoły w ramach polsko-czeskiego Projektu INTERREG III ze szkołą w Starym Jicinie gościliśmy posła PO Andrzeja Maćkowiaka. 

Styczeń 

Przegląd kolęd 
Zdobyliśmy I miejsce w przeglądzie kolęd. 
WOŚP  
Nasz wkład na konto XIV Finału WOŚP wyniósł 23262,50 zł. 

Marzec 

Konkurs o Wodzisławiu 
W marcu odbył się kolejny konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl. 

Kwiecień 

Powiatowy Konkurs ekologiczny 
III miejsce w VII Powiatowym Konkursie ekologicznym. 

Czerwiec 

Pożegnanie klas III. 
Uroczyste pożegnanie klas trzecich przez młodsze roczniki. 

Rok szkolny 2006/2007 

Wrzesień 

,, Zielony Certyfikat’’ 
Udział w VIII edycji programu ,, Zielony Certyfikat’’. 

Listopad 

Święto niepodległości 
Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości. 

Styczeń 

Mistrzostwa Śląska w Tenisie Stołowym 
Joanna Żyła  zajęła I miejsce w Mistrzostwach Śląska Szkół Gimnazjalnych klas pierwszych w Tenisie Stołowym. 
WOŚP 
XV finał WOŚP zakończony zbiórką w wysokości 23467,66 zł. 

Marzec 

INTERREG IIIA. 
Zakończenie projektu INTERREG IIIA. 
Konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl.       
Z okazji 750-lecia miasta konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl. 

Kwiecień 

Konkurs pomocy doraźnej 
Konkurs z zakresu pomocy doraźnej dla klas III. 

Rok szkolny 2007/2008 

Październik 

Pasowanie i rajd 
Pasowanie pierwszoklasistów  i rajd integracyjny na Równicę. 
Europejski Dzień Języków           
Europejski Dzień Języków na stałe wpisał się do tradycji szkoły. 
Zielony Certyfikat 
Uzyskaliśmy Zielony Certyfikat I stopnia. 

Styczeń 

WOŚP 
Kwotę 18078,43 zł. zebrali nasi wolontariusze Wielkiej Pomocy Świątecznej Pomocy. 

Kwiecień 

Ekologia 
Sadzenie kasztanowców. 
Konkurs ekologiczny dla klas II. 

Rok szkolny 2008/2009 

Wrzesień / październik 

Pasowanie i rajd 
Pasowanie i rajd do Czyżowic. 
Europejski Dzień Języków Obcych 
Do tradycji w naszej szkole na stałe wpisały się obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. To święto różnorodności językowej i uczenia się języków mające na celu zwrócenie uwagi na istotę uczenia się języków obcych nie tylko w szkole , ale i przez całe życie. 

 Listopad 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Spotkanie inaugurujące realizację Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. 

Styczeń 

Pożegnanie dyrektora 
Oficjalne pożegnanie dyrektora Eugeniusza Ogrodnika. 

Kwiecień 

,, Złoty Wawrzyn’’ 
W VII Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży ,, Złoty Wawrzyn’’ Kinga Skowronek otrzymała I miejsce w kategorii poezji, a  Michalina Antonik  i Paulina Kiermaszek odpowiednio I oraz II  miejsce w kategorii prozy. 

Maj 

Mistrz 
Adam Pawłowski został Mistrzem Polski w boksie. 
  Ekologia 
Akcja ekologiczna- rekordowa zbiórka 151 kilogramów baterii i ponad 2 tony makulatury. 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Podsumowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska  pt. ,, Krajobraz Kultury’’ 

Rok Szkolny 2009/2010 

Wrzesień 

Pasowanie i rajd 
Pasowanie i rajd integracyjny do czyżowickiego Country Clubu. 
Europejski Dzień Języków 
Kolejny raz uczniowie uczestniczyli w dniach języków. 

Październik 

,, Francuski I Kontaktujesz’’ 
W ramach Programu ,, Francuski I Kontaktujesz’’ otrzymaliśmy tablice interaktywne –e-beamy ufundowane przez ambasadę Francji. 

Grudzień 

W Krakowie u Moliera 
Instytut języka francuskiego zaprosił nas do Krakowa na sztukę Moliera pt. ,, Sir don Juan’’ w nowatorskim wykonaniu jednego aktora Laurent’a Rogero. 
Lektor z Belgii 
Pierwszy raz lekcje francuskiego z lektorem z Belgii. 

Styczeń 

WOŚP 
XVIII Finał WOŚP-zebrana kwota to  ponad 27 tys. zł. 
Otrzymaliśmy podziękowanie od Harcerskiego Klubu Podróżnika ,, Róża Wiatrów”” za pomoc w zbiórce odzieży przeznaczonej na cele charytatywne. 
,, Bezpieczna bateria’’ 
Zbiórka baterii w ramach konkursu ,, Bezpieczna bateria’’. 
Tetralna przygoda 
Wyjazd na spektakl ,, Balladyna’’ do Bielska Białej. 

Luty 

Francuski z obcokrajowcem 
Drugi raz odbyły się zajęcia z lektorem z Belgii. 

Marzec 

Koncert w Krakowie 
Wyjazd do Krakowa na koncert piosenki francuskiej. 
Frankofonia 
Frankofonia na wesoło- ubieraliśmy się w barwy flagi francuskiej. 

Maj 

Wyjazd do Belgii  
Wyjazd do Belgii zwycięzców konkursu wiedzy o Francji i krajów frankofońskich, który odbył się w VI 2009r. 

Czerwiec 

Kapsuła czasu 
Z inicjatywy nauczycielki j. francuskiego p. Mireli Pogody 18 czerwca w parku miejskim zakopano niezwykłą skrzynię, w której znalazły się m. in. pamiątki dotyczące miasta, zdjęcia, publikacje na temat mieszkańców oraz najważniejszych wydarzeń. Kapsuła zostanie odkopana za sto lat, tak by przyszłe pokolenia miały w zasięgu ręki wszystko to, co działo się w Wodzisławiu w naszych czasach. 
,, Krajobraz sportu’’ 
Rozpoczęcie projektu pt. ,, Krajobraz sportu’’. 
Paryż 
Pierwszy wyjazd  do Paryża w ramach promocji języka francuskiego. 

Rok szkolny 2010/2011 

Wrzesień 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej pt. „Krajobraz sportu” W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pt. „Krajobraz sportu” w dniu 22 września. odbył się kolejny etap naszej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą ze Starego Jicina. 
Podczas rozgrywek w Starym Jicinie rywalizowało 45 uczniów naszej szkoły i 45 uczniów naszego czeskiego partnera. Młodzież uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej oraz w konkurencjach lekkoatletycznych. Pasowanie na ucznia gimnazjum 28 września  odbyło się pasowanie na ucznia gimnazjum. Pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum Nr 1. W czasie uroczystości uczniowie najpierw złożyli ślubowanie, a następnie delegaci każdej z klas zostali uroczyście pasowani przez Panią dyrektor Danutę Paszylkę. 

 Październik 

Europejski Dzień Języków 5 października  odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Wzięły w nim udział klasy II i III. Każda  klasa, pracując w zespole klasowym, przygotowała plakat  na temat wylosowanego kraju „Od dziewczynki do kobiety”.Spotkanie z Joanną Zieleźnik – przedstawicielką firmy Johnson & Johnson w ramach organizowanego od wielu lat w naszej szkole programu edukacyjnego pt. „Od dziewczynki do kobiety”. 

Rajd integracyjny 

Rajd integracyjny uczniów klas pierwszych gimnazjum do Czyżowic. 

Listopad 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej pt. „Krajobraz sportu” 
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pt. „Krajobraz sportu” w dniu 10 listopada odbył się kolejny etap naszej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą ze Starego Jicina. Młodzież uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej halowej dziewcząt i chłopców, piłki siatkowej, piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, unihocka dziewcząt i chłopców, dwa ognie w kategorii uczniów młodszych oraz tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. 

Kiermasz świąteczny 
Od 29 do 30 listopada zorganizowano  kiermasz świąteczny, podczas którego uczniowie sprzedawali własnoręcznie zrobione stroiki, kartki oraz ozdoby świąteczne. 

Lektor z Belgii 
Klasy pierwsze (frankofońskie) spotkały się z lektorem panem Axelem Louvrier i przekonały się, że językiem francuskim można się porozumiewać!. 

Grudzień 

,,I can sapek English” 
W piątek 3 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Rybniku odbył się międzypowiatowy konkurs języka angielskiego pt ,,I can sapek English”. Sprawdzał on umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie. Wśród uczestników konkursu znalazły się też uczennice naszej szkoły Aleksandra Olbryś i Dorota Wojtas , które zdobyły trzecie miejsce. 

I Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Biała Nutka”. 
22 grudnia w naszym gimnazjum tradycyjnie już uczniowie mieli okazję uczestniczyć w przedstawieniu jasełkowym oraz w przygotowanych przez siebie spotkaniach wigilijkowych. Nowością w życiu naszej szkolnej społeczności był I Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Biała Nutka”. 

Styczeń 

Europejski Program Edukacyjny NaukaBezGranic 
11 stycznia 2011 uczniowie naszej szkoły wzieli udział w warsztatach kulturowo – edukacyjnych zorganizowanych przez Europejski Program Edukacyjny NaukaBezGranic. Warsztaty prowadził Richard Mullaney, z pochodzenia Irlandczyk. Tematem pierwszych warsztatów był język młodzieżowy „Teenage English” . 

„Krajobraz sportu” 

W ramach projektu  „Krajobraz sportu” podczas dwudniowego pobytu (12 – 13 stycznia ) w górach – Istebnej i Zwardoniu zjeżdżaliśmy na nartach, piekliśmy kiełbaski i uczestniczyliśmy w kuligu. 

„Każdy może zostać św. Mikołajem” 
Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Każdy może zostać św. Mikołajem”, polegającej na zbiórce słodyczy dla dzieci z SOSW w Wodzisławiu Śląskim. W nagrodę, przedstawiciele klas, które zebrały najwięcej słodyczy  wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego – p. Hanią Goszyc, 13 stycznia udali się w karnawałowych przebraniach na bal w SOSW. 

Luty 

Comenius 
Spotkanie w naszym gimnazjum koordynatorów programu Comenius „You are, what you eat”. Do naszego gimnazjum przybyli nauczyciele i uczniowie pięciu szkół partnerskich : z Estonii, Belgii, Bułgarii, Rumunii i Turcji. 

Wieczór poetycki 
11 lutego w SP nr 16 w Zawadzie odbył się debiutancki wieczór poetycki Hanny Goszyc– nauczycielki języka polskiego pracującej w naszym gimnazjum. 
„BEZPIECZNA BATERIA”  
Już kolejny raz w naszej szkole zorganizowaliśmy 
wielką akcję pod hasłem „BEZPIECZNA BATERIA” , zachęcającą uczniów, rodziców oraz wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu do zbiórki zużytych baterii. 

Marzec 

Dzień otwarty 
15 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla uczniów klas szóstych. 
Z okolicznych szkół podstawowych przybyło bardzo wielu szóstoklasistów wraz ze swymi opiekunami. 
I Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
Pod  hasłem ,, niech żyje piosenka’’  odbył się w naszej szkole I FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ, w którym wzięło udział 21 wykonawców z klas I – III. 
Frankofonia        
Jak co roku w marcu obchodziliśmy frankofobię. 
Uczniowie G1 uczcili ten dzień nie tylko szkolną imprezą pod hasłem „Smaki Afryki”, ale wyjazdem do Krakowa na koncert francuskiego zespołu DUO ZITOUNI, który zaprezentował piosenki basenu Morza Śródziemnego. 
Zaproszenia otrzymaliśmy od Konsula Generalnego Francji. Młodzież zwiedziła także Konsulat i Instytut Francuski, a dodatkową atrakcją było wejście do muzeum „Podziemia Rynku”. 

Wieczór poetycki 

W środowe popołudnie 21 marca w sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Wodzisławiu Śl. miał miejsce kolejny wieczór poetycki Pani Hanny Goszyc. 

Comenius 
W ramach realizacji projektu Comenius 23.03.2011r. zorganizowane zostało spotkanie z dietetykiem – panią Barbarą Widła. 
Na prelekcji gimnazjaliści dowiedzieli się o zagrożeniach związanych ze spożywaniem jedzenia typu ”fast food”, wykorzystywaniem w diecie napojów wysokoenergetycznych oraz stosowaniem wyniszczających kuracji odchudzających oraz wzięli udział w zabawie, którą pani dietetyk przygotowała w celu zobrazowania uczniom problemu związanego z nadwagą. 

Kwiecień 

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych 
7 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych, w czasie której Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk oraz Kurator Oświaty – Stanisław Faber wręczyli dyplomy i listy gratulacyjne zwycięzcom konkursów z poszczególnych przedmiotów. Nasze gimnazjum zostało szczególnie wyróżnione jako szkoła z aż 23 laureatami

Konkurs wiedzy o Krajach Frankofońskich 
Już po raz trzeci odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Krajach Frankofońskich do którego przystąpiło 50 uczniów uczących się języka francuskiego. Do II etapu zakwalifikowało się 8 dwuosobowych drużyn, które dokonały prezentacji wylosowanych wcześniej  Krajów Frankofońskich takich jak: Maroko, Kanada (Quebec), Senegal, Gujana Francuska, Polinezja Francuska, Madagaskar, Belgia, Szwajcaria. 
Za najlepszą prezentację Jury i widownia uznała projekt uczniów kl. If – Julii Pogody iTomka Jury, którzy w zabawny sposób opowiedzieli nam o Maroku. W nagrodę pojadą oni do Belgii na zaproszenie europosła, pana Bogdana Marcinkiewicza, który nagrodę ufundował. 

Maj 

Dzień Flagi 
4 maja na wodzisławskim rynku kolejny już raz uczciliśmy Dzień Flagi. 

 Czerwiec 

Kapsuła czasu 
Z okazji pierwszej rocznicy zakopania kapsuły czasu w parku miejskim uczniowie klasy I a wraz z pomysłodawczynią projektu – Mirelą Pogodą uczcili ten dzień. 

Konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl. 
W środę 14 czerwca  odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Wodzisławiu Śl. dla klas pierwszych gimnazjum. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: historia miasta, znajomość zabytków i gwary śląskiej, moda i potrawy śląskie. Zwycięzcą została klasa Ic. 

Elita w Krakowie 

Elita naszej szkoły, czyli laureaci konkursów przedmiotowych  w nagrodę za swoje tegoroczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wyjechała na wycieczkę do Krakowa. 

Rok szkolny 2011/2012 

Wrzesień 

Powitanie uczniów 
Pierwszego września pani dyrektor Danuta Paszylka serdecznie powitała uczniów naszego gimnazjum a w szczególnie miło uczniów klas pierwszych. 

Poznajmy się 
28 września na boiskach klubu „Gosław”  w Jedłowniku odbyło się integracyjne spotkanie uczniów klas pierwszych będące kontynuacją uroczystości pasowania. 

Europejski Dzień Języków 
Jak co roku we wrześniu, w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. 
Tegoroczna formuła imprezy dotyczyła wielu aspektów Europy. Choć na Starym Kontynencie mówi się aż 200. językami to uczniowie zaprezentowali 12 krajów czyli 12 języków. 
Wizyta w Estonii  
W dniach od 24 do 28 września 2011 grupa uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w ZS nr 2 wzięła udział w podróży do jednego z pięciu krajów partnerskich naszego projektu Comenius ,, Jesteś tym co jesz” , Estonii. Oprócz nas i oczywiście gospodarza, czyli Estonii w spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy z Belgii, Bułgarii, Rumunii i Turcji. 

Październik 

Wyjazd uczniów gimnazjum do teatru 
26 października uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami wybrali się do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl pt. „Balladyna” w reżyserii Ingmara Villqista. 

„Śniadanie po francusku” 
„Śniadanie po francusku” to kolejna impreza w naszej szkole, która ma już stałe miejsce w kalendarzu. 
Tym razem pysznościami w stylu francuskim delektowała się kl.IIIc, która też sama wszystko przygotowała. Mogliśmy zjeść np.:słynne croissants au chocolat, fromages, fondu serowe i czekoladowe itp. 
Dodajmy, że śniadanko jest finałową lekcją całego cyklu zajęć o kuchni francuskiej. 

Szkolna dyskoteka integracyjna 
 
20 października 2011 r. w auli szkolnej G1 odbyła się dyskoteka integracyjna, której głównym celem było przywitanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie licznie przybyli, aby pobawić się w rytmie najnowszych hitów muzycznych. 

Listopad 

Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości w Wodzisławskim Centrum Kultury 
Były już audycje radiowe i akademie z okazji odzyskania niepodległości przez Polaków, a także puszczanie balonów z życzeniami dla wolnej Polski. Tym razem świętowaliśmy ten dzień inaczej niż dotychczas. W przeddzień obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości, w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość poświęcona temu świętu narodowemu. Wzięli w niej udział uczniowie wodzisławskich szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami, pani dyrektor z ZS Nr 2, które było gospodarzem imprezy – mgr Danuta Paszylka oraz gość honorowy, którym był Pan Prezydent Mieczysław Kieca. 

Grudzień 

20 grudnia w naszej szkole odbyło się miejskie spotkanie opłatkowe, które swą obecnością zaszczycili m. in. pan prezydent Mieczysław Kieca, w-ce prezydent Eugeniusz Ogrodnik, ks. prałat Bogusław Płonka,naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorzy wodzisławskich szkół oraz wielu innych. 

Zbiórka słodyczy 
W grudniu jak co roku w naszej szkole jest organizowana zbiórka słodyczy dla podopiecznych PCK.  Zaangażowani są wszyscy uczniowie ale przede wszystkim członkowie Szkolnego Koła PCK. W tym roku szkolnym zebrali dużą ilość słodyczy oraz stroików świątecznych. Akcja zbierania słodyczy cieszy się w naszej szkole dużą popularnością i z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty w postaci dużej ilości darów. Zarząd PCK jak co roku składa naszej szkole podziękowania za wielkie zaangażowanie. 

 Kiermasz bożonarodzeniowy 
Tradycyjnie,  jak co roku w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy. Na zaimprowizowanych straganikach wystawione były przepyszne, domowe ciasta, które upiekły mamy naszych uczniów. 

Styczeń 

Adopcja Serca 
W ramach Adopcji Serca opłaciliśmy kolejny rok nauki dla dwójki naszych podopiecznych z Kamerunu. 

Projekt Polsko – Niemiecki (4 – 5.01.2012 r.) 
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch – polnische Zusammenarbeit  , w ramach którego uczniowie zwiedzali w Berlinie wystawę  pt.„Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii sztuce. 

Bal karnawałowy w SOSW w Wodzisławiu Śląskim  
To już nasza szkolna tradycja. Co roku w ramach świątecznej akcji zbieramy słodycze dla dzieci z SOSW w Wodzisławiu Śląskim. Również tym razem zbiórka charytatywna zakończyła się ogromnym powodzeniem. Mogliśmy obdarować uczniów wszystkich klas SOSW, a nawet część słodyczy przeznaczono na nagrody dla tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie podczas balu karnawałowego, na którym mieliśmy okazję gościć 26 stycznia. 

Marzec 

Niech żyje piosenka! 
Po raz drugi w naszym gimnazjum odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej! 
1 marca uczniowie z klas I – III zaprezentowali nam swoje talenty muzyczne, ale również językowe i sceniczne podczas zmagań konkursowych. 
Piosenki wykonano w 3 kategoriach językowych: francuski, niemiecki, angielski – prezentując różne style muzyczne. 

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 1 
7 marca  w naszej szkole odbył się Dzień otwarty dla uczniów klas szóstych z Wodzisławia i okolic. 

Wykład w ramach ,,Festiwalu Nauki” 
Trzynastego marca dwie klasy z naszej szkoły IIe i IIIf zostały zaproszone przez II LO im. ks. Józefa Tishnera w Wodzisławiu Śląskim, na wykłady w ramach ,,Festiwalu Nauki”. Klasa trzecia uczestniczyła w wykładzie z matematyki a druga z fizyki. Wykładowcy starali się pokazać  nam jak w przyjemny sposób uczyć się fizyki i matematyki. 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
W dniu 15 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. 
Poruszana tematyka dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, postępowania z agresywnym psem oraz bezpiecznego kibicowania w związku ze zbliżającym się Euro 2012. 

,,Pająki świata …” 
16 marca odbyła się w naszej szkole niecodzienna lekcja biologii pod tytułem „Pająki świata…” Prelekcji towarzyszyła wystawa żywych okazów tropikalnych pająków i preparaty najbardziej jadowitych na świecie. Spotkanie prowadził znawca i miłośnik przyrody, hodowca zwierząt pan Andrzej Pająk. 

Międzynarodowy Dzień Frankofonii 
20 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Frankofonii, przebierając się w kolory flagi francuskiej. 

Jarmark cudów 
21 marca 2012 r. uczniowie zamiast tkwić bezczynnie na wagarach, wzięli udział w Jarmarku Cudów. Tego dnia, przez prawie trzy godziny każdy mógł wędrować od straganu do straganu w poszukiwaniu interesujących go rzeczy. 
Francja jest egzotyczna! 
Za sprawą tegorocznej frankofonii przenieśliśmy się w odległe, egzotyczne rejony świata,pachnące wanilią, gdzie zawsze świeci słońce,a owoce ociekają słodyczą. 
Przyjrzeliśmy się dokładniej zamorskim terenom Francji oraz wyspom z francuskiego obszaru językowego: Martinika, Guadelupa,Seszele, Mauritius, Polinezja Francuska, Komory, Haiti, Madagaskar i Nowa Kaledonia. 

Młodzi dziennikarze 

Uczniowie kl. I d w ramach realizacji innowacji dot. edukacji medialnej mieli  okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z zakresu umiejętności dziennikarskich. Gościem a jednocześnie prowadzącym zajęcia był dziennikarz – p.Rafał Jabłoński.. 

Szkolenie z pierwszej pomocy 
W dniach 26 i 28 marca odbyły się niecodzienne lekcje pierwszej pomocy dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Prelekcje oraz ćwiczenia praktyczne przeprowadzili ratownicy WOPR z oddziału powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Wieczór z aniołami w tle 
29 marca 2012 r. o godz. 16.30 w auli Gimnazjum nr 1 zgromadzili się miłośnicy poezji, by wspólnie świętować wydanie nowego tomiku poetyckiego Pani Hanny Goszyc. „Gdy anioły zrzucają aureole”. 

Le petit dejeuner a la francaise! 
Tym razem to uczniowie klasy IIIe przygotowali wspólne śniadanko czyli francuskie specjały na dobry początek dnia. 

Kwiecień 

Dziennikarskie szlify 
Po serii teoretycznych lekcji poświęconych umiejętnościom dziennikarskim uczniowie klasy I d, którzy rozwijają swoje zainteresowania w  zakresie mediów, mogli pod okiem fachowców, bo dziennikarzy  „Gazety Wodzisławskiej” – p. Agnieszki Kozielskiej i p. Magdaleny Szymańskiej, sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie w trakcie zajęć warsztatowych uczyli się m.in. redagować lidy, tworzyć zachęcające tytuły artykułów, przeprowadzać wywiady 

Wizyta w Belgii w dniach: 23.04 – 27.04.2012r. 
Ostatnim wydarzeniem zamykającym realizację dwuletniego projektu Comenius pt. „Jesteś tym, co jesz” była wizyta uczniów klasy II f z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śl. (Ismeny Kiełkowskiej, Patryka Kani  i Tomasza Jury) oraz nauczycieli (Katarzyny Horwacik- głównego koordynatora projektu i Piotra Dylicha-nauczyciela j. angielskiego) w Belgii. W wizycie wzięli udział wszyscy koordynatorzy szkół partnerskich z Bułgarii, Estonii, Rumunii, Turcji, Belgii i Polski.  Spotkanie odbyło się  w miejscowości Waregem, w której mieści się szkoła organizatora naszego ostatniego projektowego spotkania. 

Maj 

Bilety do Belgii rozdane!!! 
16. maja odbył się finał IV edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Frankofońskich. 
W sumie w konkursie uczestniczyły 44 osoby, a do etapu II zakwalifikowało się 16. Uczniowie utworzyli dwuosobowe drużyny, aby w II etapie walczyć o wyjazd do Belgii na zaproszenie europosła, pana Bogdana Marcinkiewicza, który już po raz III  ufundował nam Grand Prix. Jest on jednocześnie patronem naszego konkursu. 

Finał konkursu TIK?-TAK!  
W czwartek (17 maja) w Warszawie odbył się finał największego, ogólnopolskiego konkursu TIK?-TAK! z informatyki i wiedzy o Internecie oraz nowych technologiach. Był to trzeci, ostatni etap gry zorganizowany dla 43 najlepszych uczniów z całej Polski. 
Laureatem konkursu w kategorii gimnazjów został uczeń naszej szkoły Bartosz Radzyński, który w finale zajął 8 miejsce. 

Gala Laureatów 
We wtorek, 22.05, w Zespole Szkół nr 2 miała miejsce uroczystość wyjątkowa: Gala Laureatów, przygotowana, aby wyróżnić uczniów, którzy osiągnęli wybitne sukcesy w różnych dziedzinach i pogratulować rodzicom wyjątkowych pociech. 

Poczuj miętę do nauki 
22 maja w Gimnazjum nr 1 miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Punktualnie o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej zebrali się żądni wiedzy uczniowie klas piątych i szóstych z wodzisławskich szkół podstawowych, po to, aby wziąć udział w warsztatach przedmiotowych zorganizowanych w naszej szkole w ramach DNIA NAUKI. Zajęcia te miały charakter wyłącznie praktyczny, a ich głównym celem było pokazanie uczniom, jak można zdobywać wiedzę nie tylko poprzez naukę, ale również przez zabawę. 

Czerwiec 

Dzień zdrowej żywności 
Wspólnie z uczniami naszej szkoły zrealizowaliśmy ostatnie z zadań projektu Comenius  pt. „Jesteś tym co jesz” , a mianowicie promocję zdrowej żywności wśród mieszkańców naszego miasta.  Uczniowie przed przystąpieniem do tego zadania musieli najpierw zredagować ulotkę promującą zasady zdrowego odżywiania umieszczając w niej m.in. piramidę zdrowego odżywiania, dziesięć głównych zasad dotyczących zarówno żywienia, jak i zdrowego trybu życia oraz przykładowe przepisy na zdrowe potrawy.  Ogłoszono konkurs na najlepszy pomysł i zwycięska broszura posłużyła nam do promocji zdrowia. 

Rok szkolny 2012/2013 

Wrzesień 

Rajd integracyjny 
Po pasowaniu na uczniów klas pierwszych 25 września nadszedł czas na bliższe poznanie. Dlatego też, jak co roku zresztą, świeżo upieczeni pierwszoklasiści wybrali się wraz z wychowawcami na rajd integracyjny nad wodzisławski „Balaton”. 

Październik 

Europejski Dzień Języków w naszej szkole 
Nasza szkoła tradycyjnie obchodziła Europejski Dzień Języków. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań, które były oceniane przez jury. Każda klasa przygotowała w ciekawy sposób flagę narodową. Poszczególni reprezentanci lub cała klasa wykonała utwór muzyczny w języku wylosowanego uprzednio kraju. Na tą okazję uczniowie poprzebierali się tak, by w ich ubiorach odnaleźć symbole państw europejskich lub kolory flag. 

Nowa lektorka z języka francuskiego 
Uczniowie kilku klas gimnazjum mieli okazję spotkać się i zarazem uczestniczyć w lekcji z Belgijką panią Elodie Cailliau – nową lektorką języka francuskiego. 

Listopad 

Wycieczka do Krakowa 
28 listopada odbyła się wycieczka klasy informatycznej  do Krakowa, której głównym celem było zwiedzenie Muzeum AGH oraz Uniwersytetu AGH. 

Z wizytą w gliwickiej palmiarni 
Kolejny raz odwiedziliśmy Palmiarnie Miejską w Gliwicach, która jest ośrodkiem popularyzacji wiedzy o florze i faunie z innych stref klimatycznych. 
Adopcja Serca 
Jak co roku w listopadzie uczniowie klas pierwszych gimnazjum ( grupy francuskie ) przeprowadzali zbiórkę pieniężną dla dwójki dzieci z Kamerunu – półsierot, ofiar wojny domowej. 
Medialny Kraków 
Kraków jako miasto niezliczonych zabytków to ważny punkt szkolnych szlaków turystycznych. 13 listopada wybraliśmy się tam ponownie. Tym razem nie podziwialiśmy pamiątek z przeszłości, ale odkrywaliśmy medialną stronę tego miasta. Zainteresowana pracą i „życiem”  mediów grupa gimnazjalistów skupiona wokół zajęć dziennikarskich odwiedziła rozgłośnię Radia Kraków i krakowski oddział TVP. 

Styczeń 

Spotkanie z posłem Ryszardem Zawadzkim 
14 stycznia  o godzinie 10.30 w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie klas III c i III e z panem posłem Ryszardem Zawadzkim. Gość przybliżył uczniom zasady funkcjonowania Sejmu RP i podzielił się informacjami na temat aktualnych projektów ustaw, które wraz z kolegami z klubu poselskiego opracowuje. Oczywiście nie zabrakło czasu na pytania, które uczniowie chętnie zadawali. 

Prawda o Betlejemskiej Nocy 
„Prawda o Betlejemskiej Nocy” – to tytuł spektaklu przygotowanego przez młodych artystów naszego gimnazjum. Gimnazjaliści włożyli sporo pracy w przygotowanie przedstawienia, które miało swoją premierę 21 grudnia w szkolnej auli. Opłacało się! Jury Miejskiego Festiwalu Widowisk Jasełkowych przyznało spektaklowi II miejsce!!! 

Wyjazd uczniów gimnazjum na spektakl „Balladyna” 
17 stycznia uczniowie trzecich klas pojechali do bielskiego Teatru Lalek Banialuka, by obejrzeć oryginalną i wielokrotnie nagradzaną adaptację dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. 

Polsko – niemiecki tydzień w Krzyżowej 
26 stycznia zaczął się bardzo ciekawy tydzień dla młodzieży naszej szkoły i gimnazjum z Usingen z Niemiec. Celem wyjazdu do Krzyżowej było spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej. Uczniowie brali udział w warsztatach, w czasie których językiem roboczym był j. niemiecki. 

Bal karnawałowy w SOSW  
Kolejny już raz uczniowie Gimnazjum nr 1 mieli przyjemność uczestniczyć w balu karnawałowym w SOSW. 

Luty 

Wystawa „Anne Frank. Opowieść współczesna” 
W poniedziałek 4 II odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Anne Frank. Opowieść współczesna” z udziałem zaproszonych gości, m.in.  pana wiceprezydenta Eugeniusz Ogrodnika. Uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali krótki program artystyczny mówiący o życiu Anny Frank i  jej wojennych zapiskach prowadzonych podczas 2-letniego ukrywania się w Amsterdamie, na podstawie których powstała książka „Dziennik Anny Frank”. 

Półmetek klas drugich 

7 lutego w gimnazjum odbyła się impreza półmetkowa klas drugich. Niezwykłe kreacje oraz nowatorskie fryzury dziewczyn wywołały furorę, nie tylko wśród męskiej części uczestników imprezy. Drugoklasiści bawili się wyśmienicie w rytmach najnowszych hitów. 

Marzec 

Dzień otwarty 
1 marca w szkole odbył się dzień otwarty dla uczniów klas szóstych z Wodzisławia i okolic. W tym roku naszą szkołę odwiedziło ponad 200 uczniów wraz z opiekunami. 

Frankofonia 2013  
21 marca w naszym gimnazjum mięliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii i języka francuskiego, zamiast sztywnych regułek, dat i nazw geograficznych uczniowie mogli wyjść na czerwony dywan w strojach z różnych epok kultury francuskiej,  nie obyło się bez specjałów kuchni francuskiej, tańców dworskich i muzyki. 

Szkoła Odkrywców Talentów 

Nasza szkoła dołączyła do grona Szkół Odkrywców Talentów, stając się tym samym 1 gimnazjum w Wodzisławiu Śląskim i 5 placówką w powiecie, która uzyskała to wyróżnienie przyznawane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy. Wśród Szkół Odkrywców Talentów znajdują się placówki, które odkrywają oraz wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich. Wymiernym efektem działań nauczycieli z uczniami są konkretne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach. 

Kwiecień 

Warsztaty teatralne 
9.04.2013 uczniowie klasy Id (humanistycznej) wraz z wychowawczynią mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach teatralnych, które poprowadziła pani Dorota Krawczyk – instruktor zajęć teatralnych, reżyser, aktorka, która na co dzień prowadzi wodzisławski teatr „Szydło”. 

Nowa tradycja w naszej szkole? 
13 kwietnia odbył się w naszym gimnazjum I Maraton Matematyczno – Humanistyczny! Jak na maraton przystało, zadania były długodystansowe i trwały od godziny 9.00 do 16.00. 

Spotkanie z panem Marcinem Ogdowskim! 
17 kwietnia w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z  dziennikarzem, pisarzem, korespondentem wojennym panem Marcinem Godowskim- autorem reportażu „Z Afganistanu pl”.  

Maj 

„Za głosem serca” – musical na medal 
8 maja odbył się kolejny Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych „Maska”. Tym razem nasi gimnazjalni artyści podjęli spore wyzwanie i przygotowali musical. Praca młodych aktorów nie poszła na marne – jury doceniło ich talent i kreatywność – zdobyliśmy I miejsce! 
POCZUJ MIĘTĘ DO NAUKI! 
9 maja kolejny raz miało miejsce niezwykłe wydarzenie. O godzinie 17:00 w auli naszej szkoły zgromadzili się uczniowie klas szóstych z wodzisławskich szkół podstawowych w ramach organizowanego przez nas dnia nauki po to, aby przeżyć niesamowitą przygodę z nauką. 
JARMARK CUDÓW  
Ponieważ zeszłoroczny debiutancki Jarmark Cudów, który odbył się w naszej szkole, cieszył się ogromnym powodzeniem nie tylko wśród uczniów, ale także w gronie nauczycieli, którzy entuzjastycznie odwiedzali poszczególne stanowiska z wyjątkowymi rozmaitościami, postanowiliśmy powtórzyć ten performance w tym roku szkolnym. 
23 maja odbył się kolejny Jarmark Cudów. I nie zawiedliśmy się. Było wesoło, smacznie i kolorowo. 
Odkrywamy talenty  
28 maja w naszej szkole odbyła się kolejna impreza. Tym razem był to Dzień Odkrywców Talentów. Widząc, że osób utalentowanych wśród nas jest wiele, postanowiliśmy je odkryć i zaprezentować szkolnej społeczności. Swoimi umiejętnościami zechcieli podzielić się ci, którzy pięknie malują, rysują, fotografują, grają na instrumentach, śpiewają, tańczą, zajmują się rękodziełem, smacznie gotują, są sportowcami 

Czerwiec 

„Marathon Photo Francophone” 
1 czerwca  Instytut Francuski zorganizował w Polsce 2. „Marathon Photo Francophone” w wielu miastach Polski. Nasi uczniowie ( w liczbie 48) byli uczestnikami maratonu w Krakowie – już po raz drugi! 
Projekt  „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II wojny światowej” 
Grupa 13 uczniów z kl. IIc wzięła udział w I etapie międzynarodowego polsko-niemiecko-czeskiego projektu historyczno-medialnego: „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II wojny światowej”. Spotkanie, które miało miejsce 14-17.06 odbyło się w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w Niemczech. Oprócz młodzieży z naszego gimnazjum wzięli w nim także udział młodzi Czesi i Niemcy. 
Gala Laureatów 
20 czerwca 2013 r. nasza szkolna aula zgromadziła same znakomitości – mistrzów rozmaitych dyscyplin – od naukowych począwszy, przez sportowe, artystyczne, a na znawcach zasad kulturalnego sposobu bycia i zjednywania sobie sympatii uczniów skończywszy. 

Rok szkolny 2013/2014 

Wrzesień 

Spotkanie z pisarką  Barbarą Kosmowską 

9 września o godzinie 9.00 w sali multimedialnej MiPBP odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas II d i III d. Pani Barbara Kosmowska okazała się osobą niezwykle otwartą, pełną ciepła, optymizmu i poczucia humoru. Podczas spotkania opowiadała o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Mówiła o nowych pomysłach na powieści, różnicach pomiędzy pisaniem książek dla młodzieży i dorosłych.. 
Projekt  „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II wojny światowej” 

W ramach polsko-niemiecko-czeskiego projektu „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II wojny światowej” 13 uczniów klasy III c Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim spędziło intensywny tydzień na wyjeździe studyjnym. Etap I miał miejsce w czerwcu w niemieckim Trebnitz i Kostrzynie nad Odrą, gdzie młodzież zapoznawała się z historią II wojny światowej, przesiedleń i zmiany granic. Tym razem grupa składająca się z wodzisławskich gimnazjalistów, czeskich i niemieckich uczniów, a także studentów i filmowców z 3 krajów rozpoczęła pracę 11 września w czeskiej Ostrawie, niedaleko której znajduje się źródło Odry. Przez 4 dni, oprócz zwiedzania Ostrawy, Opawy i muzeum-pomnika w Hrabynie, młodzież uczestniczyła w rozmowach ze świadkami historii II wojny światowej. Wyjątkowość spotkań polegała na różnorodności pochodzenia świadków historii. Uczestnicy projektu mogli porozmawiać z Czeszką, której młodość przypadła na czasy wojny, z przedstawicielami Niemieckiej Mniejszości Narodowej w Hluczynie, z Żydami i Romem, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Kontynuacją spojrzenia na wojnę z wielu perspektyw był 4-dniowy pobyt w Krzyżowej i spotkania we Wrocławiu. W ośrodku Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego młodzież poznała historię antyhitlerowskiego Kręgu z Krzyżowej. Wrocław z kolei gościł grupę w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Uczestnicy projektu spotkali się z panem Januszem Wittem z kościoła ewangelicko-luterańskiego oraz z panem Jerzym Kichlerem, który oprowadził grupę po Synagodze pod Białym Bocianem. 

Spotkanie z Siostrą Akwiliną 

Klasa II d uczestniczyła w  niezwykłym spotkaniu. 
19 września 2013 w Bibliotece  Miejskiej odbyło się spotkanie z siostrą Akwiliną ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu ,która była na misjach w zachodniej, indonezyjskiej części wyspy Timor przez 32 lata. W ciągu  lat pracy misyjnej siostra a dobrze poznała kulturę, obyczaje i tradycje tamtejszego ludu. To było niezwykłe spotkanie, bo i nasz gość był osobą niezwykłą. Wizyta Siostry Akwiliny z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci, ponieważ nie da się zapomnieć tak ciepłej, otwartej, pełnej życzliwości dla drugiego człowieka osoby. 

Pasowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum 

24.09.2013r. zgodnie ze szkolną tradycją odbyło się w naszym gimnazjum uroczyste pasowanie młodzieży na uczniów klas pierwszych.  Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski, po czym wszyscy zebrani w auli uczniowie złożyli ślubowanie. Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania trójek klasowych. Po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez uczniów ze starszych klas nastąpiła prezentacja klas pierwszych. Następnie w formie mniej oficjalnej do grona gimnazjalistów przyjęli pierwszoklasistów ich starsi koledzy. Uczniowie mieli za zadanie wykonać kilka zabawnych zadań. Klasa 1a najlepiej poradziła sobie ze wszystkimi konkurencjami i w nagrodę otrzymała zgodę od Pani Dyrektor na klasowe wyjście na lody. 
Uczniom klas pierwszych życzymy sukcesów i niezapomnianych chwil spędzonych w murach naszej szkoły. 

Rajd integracyjny klas pierwszych 

Po uroczystym pasowaniu, 25września., uczniowie klas pierwszych udali się na rajd integracyjny na wodzisławski Balaton. Pogoda na szczęście dopisała i gimnazjaliści mogli brać udział w zawodach i rozgrywkach przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Rywalizacja była zacięta! Był to też czas na lepsze poznanie nowych koleżanek i kolegów. 

  Wrześniowe działania klas ekologicznych 

We wrześniu klasy ekologiczne brały udział w akcji Sprzątanie Świata oraz prężnie pracowaliśmy w naszym szkolnym ogródku botanicznym – przycinaliśmy krzewy, plewiliśmy, przygotowując w ten sposób ogródek do sezonu zimowego. 

Październik 

  Październikowe działania klas ekologicznych 

W październiku rozpoczęliśmy badania wody – naszej rzeki Leśnicy za pomocą odczynników chemicznych. Uczniowie w klasach samodzielnie badali wybrane parametry, bawiąc się w małych chemików.Przed uroczystością Wszystkich Świętych porządkowaliśmy cmentarz na ul. Ofiar Oświęcimskich, a w parku miejskim jak co roku rozpoczęliśmy akcję Ratowania Kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 

Good morning, bonjour, kalimera, guten Morgen, buongiorno …  

W tych kilku językach europejskich przywitali się uczestnicy Dnia Języków. Już po raz kolejny mieliśmy szansę poszerzyć wiedzę na temat krajów Europy. Okazało się, że dla naszych uczniów nie ma rzeczy niemożliwych. W ciekawy sposób przedstawili symbole państw, z zapałem zaśpiewali piosenki z europejskich list przebojów, zaprezentowali stroje ludowe. Z ogromnym entuzjazmem widzowie przyjęli wybitne osobistości. Pojawili się m.in. księżna Kate, John Lennon czy pani kanclerz Niemiec. Przebojem okazała się, oczywiście, degustacja potraw, gdyż popisy kulinarne gimnazjalistów są znane od lat. Po raz kolejny okazało się, że języków obcych można uczyć się nie tylko na lekcjach. 
Humaniści w Laboratorium Młodego Aktora  

W piątek, 25 października, klasy humanistyczne gimnazjum – Id i IIId miały okazję zasiąść na widowni WCK podczas części konkursowej Laboratorium Młodego Aktora. Humaniści mogli zobaczyć 3 spektakle teatralne w wykonaniu Grupy Teatralnej Freestyle, Teatru Ruchu Forma z Andrychowa oraz Grupy Teatralnej Teatru Manufaktura z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Szczególnym doświadczeniem był spektakl, podczas którego uczniowie znajdowali się blisko aktorów na scenie i brali czynny udział w przedstawieniu. 

Wizyta lektorki j.niemieckiego w naszej szkole  

29 października do naszej szkoły zawitała lektorka j. niemieckiego w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour, realizowanego przez Instytut Goethego w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD), Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz innych partnerów. 

Listopad 

Balladyna wciąż na czasie…  
14 listopada uczniowie trzecich klas naszego gimnazjum , idąc za przykładem poprzednich roczników, wyruszyli do Bielska – Białej, by poznać losy Balladyny – bohaterki dramatu Juliusza SłowackiegoOdświeżona wersja spektaklu bardzo przypadła do gustu młodym teatromanom. 

III etap projektu „Odra-Oder-Odra”  
Od 15 do 18 listopada 13 uczniów klasy IIIc wraz z p. Justyną Orszulak i p. Joanną Mrozek brało udział w trzecim etapie polsko-czesko-niemieckiego projektu „Odra-Oder-Odra”. Etap ten miał miejsce w zamku Trebnitz w Niemczech. 
Podczas tego spotkania razem z kolegami i koleżankami z Czech i Niemiec gimnazjaliści pracowali nad przygotowaniem wystawy podsumowującej projekt. Pracując w grupach, przesłuchiwali wywiady nagrane przez towarzyszącą im od początku ekipę filmową. Równolegle toczyła się praca nad dokumentacją projektu i filmami. 
Dzięki rozmowom z panią grafik uczestnicy projektu mogli poznać różne typy wystaw i zdecydować o formie ekspozycji. Udział w projekcie pokazał uczniom inne od podręcznikowego oblicze historii, widziane oczami jej świadków. Dzięki obecności Czechów i Niemców nasi uczniowie mogli spojrzeć na historię II wojny światowej z różnych perspektyw. Uczyli się też akceptacji inności kulturowej poszczególnych krajów. I z pewnością znają trochę więcej słówek z języka naszych południowych i zachodnich sąsiadów! 

Nowe komputery w pracowni 

25 listopada oficjalnie otwarto w naszej szkole pracownię z nowymi komputerami. Została ona wyposażona w 17 stanowisk uczniowskich i stanowisko nauczycielskie. Nowe zestawy komputerowe zostały zakupione dzięki środkom finansowym przyznanym przez Prezydenta Miasta oraz Radę Rodziców naszej szkoły (każda ze stron sfinansowała 50% kwoty wynoszącej ponad 34000zł). Nowoczesne komputery na pewno pozwolą uczniom sprawniej je wykorzystywać, a lekcje informatyki i inne zajęcia komputerowe staną się ciekawsze.  

”Pomoc dla hospicjum” 

W listopadzie w naszej szkole ruszyła akcja ”Pomoc dla hospicjum”,  w czasie której zbieraliśmy potrzebne dary dla  najmłodszych pacjentów hospicjum „Cordis”. Zarówno wszyscy uczniowie naszej szkoły, jak i nauczyciele czynnie włączyli  się w tę działalność. Akcja zakończyła się 3 stycznia wyjazdem do hospicjum „Cordis” w Katowicach, gdzie przekazaliśmy zebrane dary.  Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez personel hospicjum, poznaliśmy życie codzienne dzieci w hospicjum, ich smutki, ale również radości i ogromną nadzieję oraz pogodę ducha. Uczniowie swoim zachowaniem godnie reprezentowali naszą szkołę. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji „Pomocy dla hospicjum”. Podziękowania dla Pana Marka Śpiewaka, który udostępnił nam mini busa  i tym samym pomógł nam pomagać innym. 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to , czym dzieli się z innymi”. /Jan Paweł II/ 

Adopcja serca 

Tradycyjnie podczas listopadowych spotkań z rodzicami, uczniowie klas pierwszych gimnazjum zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które wyślemy do  Afryki w styczniu 2014r do dwójki naszych podopiecznych z Kamerunu.Tegoroczna zbiórka wyniosła 1388zł. 
Lektorka z Belgii na języku francuskim!  

Pani Lucie Erroelen młoda Belgijka przybyła do naszego gimnazjum, aby przeprowadzić z uczniami lekcje konwersacji w języku francuskim.Tym razem z lekcji skorzystały: klasa IIc, Ic oraz If. Oprócz typowej rozmowy, Lucie nawiązała podczas zajęć do swojego kraju – Belgii i nieco przybliżyła go uczniom. 
Grudzień 

Święty Mikołaj przybył do gimnazjum 

I w tym roku szkolnym św. Mikołaj nie zawiódł uczniów naszej szkoły.  Przybył do gimnazjum.Wszyscy zostali obdarowani przez Świętego oraz jego pomocników słodkościami. 
Wędrówki śladami polskich romantyków ciąg dalszy… 

11 grudnia w godzinach popołudniowych uczestnicy teatralnych zajęć artystycznych oraz miłośnicy sztuki teatralnej z naszego gimnazjum wyruszyli na kolejną artystyczną przygodę. Teatr Lalek Banialuka jak zwykle nie zawiódł. Chyba nikt nie spodziewał się takiej dawki emocji, jaką zaserwował nam spektakl pt. „Ballady i romanse” oparty o znane działo Adama Mickiewicza. Czego tam nie było! Łzy wzruszenia, przerażenie i szczery śmiech-to tylko niektóre z emocji towarzyszących poznawaniu kolejnych burzliwych historii. Mistrz odkryty na nowo zafascynował nawet największych sceptyków klasyki polskiej literatury. 

„Szlachetna paczka” w naszej szkole 

W grudniu uczniowie oraz nauczyciele gimnazjum oraz szkoły podstawowej postanowili po raz kolejny złączyć siły w słusznej sprawie- pomóc wybranej rodzinie w ramach akcji  „Szlachetna Paczka”. Efekt zaskoczył wszystkich! Udało nam się zebrać aż 31 paczek potrzebnych rzeczy, które trafiły do rodziny będącej w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

Jasełka w naszej szkole 

Jak co roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu młodych artystów. Tegoroczny spektakl nosił tytuł „W Muzeum Bożego Narodzenia” i pokazywał, że obrazy przedstawiające sceny z historii Bożego Narodzenia mogą przemawiać do odbiorców i dziś. Role aktorskie przed publicznością szkolną po raz pierwszy odegrali uczniowie klasy humanistycznej Id. Partnerowali im koledzy i koleżanki z kl. IIc i IIIc oraz zespół muzyczny pod kierownictwem pani Michaliny Gorgosz. Spektakl przygotowała pani Justyna Orszulak i pan Piotr Bartosik. 

Styczeń 

II miejsce na XVI Festiwalu Widowisk Jasełkowych 

„Muzeum Bożego Narodzenia” – to tytuł przedstawienia, które uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 15 stycznia podczas XVI Festiwalu Widowisk Jasełkowych w WCK. W tym roku zespół stworzyli przede wszystkim uczniowie klasy humanistycznej Id, którzy wiele czasu poświęcili na przygotowania spektaklu. Na scenie towarzyszyli im koledzy i koleżanki z kl. Ic, IIc i IIIc oraz zespół muzyczny prowadzony prze panią Michalinę Gorgosz. Premiera spektaklu miała miejsce w naszej szkole przed Świętami Bożego Narodzenia. Występ na festiwalu stał się natomiast okazją do zmierzenia się z innymi zespołami oraz spróbowania swoich sił na dużej scenie. Spektakl przygotowali pani Justyna Orszulak i pan Piotr Bartosik. 

Bezbłędny Gimnazjalista 

15 stycznia w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Bezbłędny Gimnazjalista”. Z tekstem zmierzyło się 31 przedstawicieli okolicznych szkół. Prawdziwą zmorą dla uczestników okazały się mikołaje… . W zaciętej rywalizacji bezkonkurencyjna była Michalina Szczęsny, uczennica Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu. Drugie miejsce na podium zajął Wiktor Masztafiak z Gimnazjum w Skrzyszowie, a trzecie Adam Kohut z Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zwycięzcom gratulujemy! 

Bal karnawałowy w SOSW w Wodzisławiu Śląskim  

30 stycznia uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w balu karnawałowym w SOSW. Tradycyjnie zostali zaproszeni w podziękowaniu za zbiórkę słodyczy, jaką zorganizowali dla uczniów tamtejszej szkoły. 
W pięknych, kolorowych i różnorodnych przebraniach przedstawiciele zwycięskich klas, czyli ci, którzy tych słodyczy zebrali najwięcej wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego – p. Hanią Goszyc udali się na bal, gdzie spędzili miłe chwile. Były tańce, konkursy i poczęstunek. Dwoje naszych uczniów zostało nagrodzonych w konkursie na oryginalny kostium karnawałowy. 
Luty 

I Konkurs Współczesnej Piosenki Frankofońskiej w Pszczynie! 

13 lutego, 5 uczennic naszego gimnazjum: Kinga Brawańska kl.IIIc, Emilia Wolny kl.Ic, Alicja Tarasek kl.If, Julia Gawlik kl.If  oraz Beata Glinka kl.If wzięło udział w konkursie prezentując swoje umięjętności wokalne i językowe. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 2 uczennice klasy If – Alicja Tarasek i Julia Gawlik , które zaśpiewają 28 marca dla m.in ambasadorów Francji i Belgii podczas wielkiej gali i będą uczestniczkami FRANKOFONII w Studzionce (koło Pszczyny). 
Spotkanie autorskie z Sylwią Plutą 

W środę 19 lutego. klasa IIIc w Sali Multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyła w spotkaniu autorskim z  Sylwią Plutą, autorką książki „Do zobaczenia”. 
W utworze pisarka opisał losy  94-letniego Dziadka swojego męża – Augustyna Pluty z Kokoszyc. Podczas spotkania opowiedziała o emocjonalnych więzach, jakie się wytworzyły miedzy nią a Dziadkiem oraz przeżyciach, jakie towarzyszyły spisywaniu wspomnień. Przybliżyła słuchaczom cały proces powstawania książki. 
W dedykacji poświęconej naszym uczniom pisarka zacytowała księdza Twardowskiego: „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ.” 
Spotkanie przebiegało w atmosferze pełnej wspomnień i nostalgii. Dla młodego pokolenia było pouczającą lekcją historii. 

Półmetek klas drugich 

20 lutego 2014 r. uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 1 bawili się na imprezie półmetkowej – dyskotece organizowanej dokładnie w połowie nauki w gimnazjum. 
Uczniowie pląsali w rytmach największych muzycznych hitów 

Delegacja z Francji w naszej szkole 

Tuż przed feriami zimowymi mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszej szkole delegację z Francji. 
Z kilkudniową wizytą przybyli do nas: Didier Bloittiaux – dyrektor gimnazjum Św. Anny w Somain, Dany Boudin – nauczyciel matematyki oraz Josette Polet – nauczycielka historii i geografii.Goście z Francji poznali nasze miasto, spotkali się z uczniami i pracownikami szkoły, a także spędzili miły dzień w Krakowie. 
Gratulujemy sukcesu językowego! 

Marta Dzierżęga i Natalia Styrnol – uczennice kl.IIIc zdały egzamin państwowy DELF z języka francuskiego na poziomie A2. DELF (Diplôme d’études en langue française) to dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego. 

Marzec 

„Miłości nie zmienią dni, miesiące, lata…” 

Słowa W. Szekspira stały się hasłem przewodnim niesamowitego koncertu, który 3 marca odbył się w naszej szkole. Jego pomysłodawcą i organizatorem była grupa uczniów z klasy III d pod opieką p. Aleksandry Żak skupiona wokół realizacji projektu CENTRES Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji. 
W marcowy wieczór na widowni w szkolnej auli miejsca zajęli rodzice, nauczyciele, przyjaciele szkoły i uczniowie, by spędzić kilkadziesiąt minut w towarzystwie szkolnych artystów. Ci mierzyli się z repertuarem m.in. S.Krajewskiego, P.Rubika, C.Dion, E.Presley`a, twórczością H.Poświatowskiej, W.Szekspira, K.K.Baczyńskiego, by wywołać u niejednego widza łzę wzruszenia. Występy solistów, duetów, recytatorów, instrumentalistów tak urzekły gości, że nie szczędzili oklasków na stojąco. Na uwagę zasługuje fakt, że gimnazjaliści z „Jedynki” zaprosili do współpracy uczennice klasy IV szkoły podstawowej, które pod czujnym okiem koleżanki z gimnazjum przygotowały piosenkę z filmu „Król Lew”. 
Kiedy uczucia widzów sięgnęły zenitu, na scenę wyszli raz jeszcze wszyscy uczestnicy koncertu, by dopełnić dzieła i … wspólnie zaśpiewać pod batutą koleżanki Basi piosenkę P.Rubika „Niech mówią, że to nie jest miłość”. 
Sami artyści jak i zaproszeni goście jednogłośnie uznali spotkanie za niezwykłe przeżycie, wyrażając nadzieję, że to nie ostatni taki koncert w wodzisławskiej „Jedynce”. 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  

11 marca w Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dobrze wypadła w nim drużyna naszego gimnazjum, która w klasyfikacji drużynowej zajęła III miejsce. W skład zespołu wchodzili: Mateusz Jarząbek, Michał Lampert i Krzysztof Widenka. 

Dzień otwarty  

14 marca w odbył się Dzień otwarty dla uczniów klas szóstych z Wodzisławia i okolic. W tym roku naszą szkołę odwiedziło ponad 200 uczniów wraz z opiekunami. Młodzi goście zostali przywitani przez panią dyrektor ZS Nr 2 – mgr Danutę Paszylkę, która przedstawiła ofertę planowanych oddziałów na rok szkolny 2014/2015 oraz opowiedziała o szkole, o sukcesach naukowych naszych uczniów, a także o odbywających się u nas konkursach i imprezach, na które wszystkich szóstoklasistów serdecznie zapraszamy. 
Następnie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy zapewnili drogich gości o tym, że Gimnazjum nr 1 to szkoła z klasą, która nie tylko pomoże zdobyć im ogromną wiedzę, ale także zapewni im świetną zabawę, niezapomniane przygody oraz wieloletnie przyjaźnie, a przede wszystkim rozwijanie swoich pasji. A uczniowie naszej szkoły udowodnili, że nie są to tylko puste słowa. Przybyli goście mogli zobaczyć, jak ich starsi koledzy i koleżanki realizują się w kołach zainteresowań. Tym razem zaprezentowali swoje aktorskie talenty, wykonując skecze znanych kabaretów. Wystąpił także zespół składający się z naszych uczniów, z perkusją na czele. 
Dzień świętego Patryka w naszej szkole 

17 marca świętowaliśmy w naszej szkole dzień świętego Patryka, patrona Irlandii. Jak wiadomo, kolor zielony i czterolistna koniczynka to symbole Irlandii, więc w dniu świętego Patryka uczniowie naszej szkoły ubrali się na zielono i przygotowali gazetki o tematyce irlandzkiej, z których można było się dowiedzieć się, skąd wywodzi się to święto, kim był święty Patryk i jak Irlandczycy obchodzą ten dzień. Najlepiej przebrane osoby zostały nagrodzone.. 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

19 marca odbył się I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Konkurs adresowany był do uczniów klas I, II oraz III szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego .Nasi uczniowie spisali się na medal. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dodatkowo uczennica klasy III zostanie przyjęta do klasy dwujęzycznej  II LO w Wodzisławiu Śląskim z wynikiem końcowym 100% w procesie rekrutacji z języka angielskiego.Oto nasi laureaci:Klasa I:Wiktoria Tatarczyk – I miejsce ,Karolina Smajdor – II miejsce; Klasa II:Łukasz Oślizło – III miejsce; Klasa III:Marta Dzierżęga – III miejsce. 

Światowy Dzień Frankofonii 

20 marca, w Światowym Dniu Frankofonii, w Zespole Szkół nr 2  w Wodzisławiu Śląskim odbył się Konkurs na Jadalny Łuk Triumfalny, podczas którego uczniowie wykazali się ogromnymi talentami i pomysłowością. W  auli szkolnej było pięknie, słodko i z kulinarną wyobraźnią. Podczas Konkursu na Jadalny Łuk Triumfalny w szranki stanęło 20 łuków, których smak, wygląd, sposób przygotowania i podania gościom oceniał gość specjalny, pan Remigiusz Rączka – śląski kucharz znany z programu TVP „Rączka gotuje” oraz nauczyciel ZSE w Wodzisławiu. Spośród zgłoszonych łuków 1. miejsce zajął tort przygotowany przez Olivię Halfar z kl. Id, 2.miejsce tort precyzyjnie wykonany przez Darię Gwiżdż i Annę Kulikowską z kl. If, 3. miejsce piernik przygotowany przez Natalię Gajdę i Ewę Cichy z kl. IId, a wyróżnienie otrzymał lekki deser przygotowany przez Dorotę Migdoł z kl. Id. Inicjatorką konkursu była nauczycielka języka francuskiego, pani Mirela Pogoda. 

Smaki Afryki” 

„Smaki Afryki” – tak brzmiało hasło tegorocznej Frankofonii zorganizowanej 21marca w Gimnazjum nr 1. Język francuski to nie tylko Francja i Europa – to olbrzymie obszary mniej lub bardziej egzotyczne na całym świecie. W tym roku uczniowie zapoznali się z różnorodnością kontynentu afrykańskiego, gdyż aż 26 państw posługuje się tym językiem jako urzędowym, co oczywiście jest następstwem epoki kolonializmu. Podczas wesołej, kilkugodzinnej zabawy uczniowie mogli poczuć różne smaki Afryki; było coś dla ducha, ale także dla ciała.. 

DEUTSCHTAG – impreza promująca język niemiecki 

21 marca odbył się w naszej szkole DEUTSCHTAG – impreza promująca język niemiecki. Wiele różnorodnych zadań czekało na naszych uczniów. Kierując się zasadą: „Dla każdego coś dobrego”, zapewniliśmy każdemu uczestnikowi zadanie na miarę jego zainteresowań i umiejętności. Dla plastyków przewidziane było projektowanie i wykonanie logo imprezy. Zadaniem pasjonatów kuchni było przygotowanie sałatki i komentarz w języku niemieckim. Informatycy i filmowcy mieli zadbać o nagranie filmiku i przesłanie mailem. Miłośnicy sportu wraz z ekspertami języka niemieckiego musieli się wykazać kondycją fizyczną i umiejętnościami językowymi. Aktorskie talenty były potrzebne w zabawie w kalambury i przy przeprowadzeniu wywiadu z jedną z osobistości pochodzącej z państw niemieckojęzycznych. 

Finał V Powiatowego Konkursu Informatyczno – Elektronicznego 

25 marca odbył  się w Zespole Szkół Technicznych finał V Powiatowego Konkursu Informatyczno – Elektronicznego. Wzięło w nim udział 18 uczniów  ze szkół gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. Finaliści zostali wyłonieni w drodze eliminacji międzyszkolnych, które miały miejsce w styczniu 2014r. i w których wzięło udział 131 uczniów z 14 gimnazjów naszego powiatu. Zwycięzcą konkursu został Karol Musur – uczeń klasy IIc naszego gimnazjum. 

Kwiecień 

Wymiana z Francją 

Na przełomie marca i kwietnia 2014r uczniowie Gimnazjum nr 1 po raz pierwszy wzięli udział w wymianie szkolnej z Francją. W ubiegłym roku podpisany został oficjalny dokument o współpracy ZS nr 2 z Gimnazjum Katolickim Św. Anny w Somain. Była to tradycyjna wymiana, podczas której uczniowie byli goszczeni w rodzinach swoich korespondentów, a następnie sami gościli uczniów francuskich. Podczas pobytu we Francji gimnazjaliści zwiedzili Paryż, region Nord Pas de Calais, ale także wyjechali do Brukseli, której zwiedzanie było połączone z wizytą w Parlamencie Europejskim. Młodzież francuska oprócz naszego miasta i regionu zwiedziła Kraków oraz muzeum w Oświęcimiu. 

Poczuj miętę do nauki! 

3 kwietnia  o godzinie 17:00 w auli naszej szkoły zgromadzili się uczniowie klas szóstych z wodzisławskich szkół podstawowych, aby kolejny już raz uczestniczyć w zajęciach zorganizowanego przez nauczycieli G1 w ramach DNIA NAUKI po to, żeby przeżyć niesamowitą przygodę z nauką.Podczas warsztatów goście przeżyli przygodę z poezją, przyjmowali pozy komentatorów sportowych, filozofów, zakochanych, luzaków, by przeczytać wiersz, wcielając się w ich role. Rozwiązywali matematyczne rebusy, tworzyli papierowe figury geometryczne, zgłębiali tajniki fizyki. Podróżowali w czasie historycznym oraz po świecie języków obcych. 
Po zajęciach uczniowie udali się na poczęstunek, podczas którego mogli wymienić się swymi spostrzeżeniami i wrażeniami. Najaktywniejsi uczestnicy warsztatów na koniec zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami. 
Humaniści do piór! 

15 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole dziennikarki „Gazety Wodzisławskiej”, które poprowadziły warsztaty dziennikarskie dla klasy humanistycznej Id. 
Pani Anna Szweda -Piguła i pani Magdalena Szymańska zaczęły zajęcia od wprowadzenia uczniów w świat dziennikarstwa. Młodzi humaniści dowiedzieli się, jak tworzyć interesujące artykuły i wymyślać zachęcające czytelników tytuły. Mogli później tę wiedzę wykorzystać podczas pracy w grupach. Adepci dziennikarstwa pracowali nad stworzeniem artykułu na zadany temat, wymyślali pytania do sondy ulicznej i przeprowadzali wywiady. 
   

Maj  

Gimnazjaliści w Teatrze Rozrywki 

9 maja grupa uczniów z klas: Ic, Id, IIc, IId i IIIc miała okazję wyjechać do chorzowskiego Teatru Rozrywki na spektakl „Our House”. 
Musical w reżyserii Michała Znanieckiego przypadł młodej publiczności do gustu, a przeboje grupy Madness rozbrzmiewały jeszcze po spektaklu. 

„Gramy przeciwko przemocy” 

13 maja w naszej szkole w ramach Programu Profilaktycznego „Bić albo nie bić-oto jest pytanie?” odbył się koncert pod hasłem „Gramy przeciwko przemocy”. Grupa ambitnych studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz wychowanków  cieszyńskiej „Harmonii“ pokazała  naszym uczniom ,w jaki sposób mogą wyrażać siebie i swoje emocje, oraz  przedstawiła  muzykę jako formę zastępowania zachowań agresywnych. Klasyczne  aranżacje utworów, połączone z beatboxem, bardzo przypadło do gustu uczniom naszej szkoły. 

Finał konkursu TIK?-TAK! 2014 

14 maja 2014r. zakończył się Czwarty Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych TIK? – TAK!. W konkursie wzięło udział prawie 20 tysięcy uczniów z ponad 700 szkół całej Polski. W kategorii gimnazjów startowało ponad 7300 uczniów. Konkurs był 3 etapowy. Do finału, który odbył sie 14 maja w Warszawie awansowało 13 uczniów, wśród nich nasz uczeń Łukasz Oślizło z klasy IIc (był on jedynym finalistą z województwa śląskiego). 

Wieczór kina francuskiego 

Piątkowy, deszczowy wieczór 16 maja uczniowie G1 spędzili oglądając francuskie filmy: „Pana od muzyki” (reżyseria Dany Boon) oraz komedię „Nic do oclenia” (reżyseria Barratier) 

„Maraton Fitness – Aktywna Rodzina” 

24 maja Zajęcia będą odbywały się w auli naszej szkoły obył się „Maraton Fitness – Aktywna Rodzina”, w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice , nauczyciele, którzy ćwiczyli pod opieką profesjonalnych instruktorów. 

Czerwiec 

DER WEG ZUR FREIHEIT 1989 – DROGA DO WOLNOŚCI 1989” 

W dniach od 3 do 16 czerwca z w naszym gimnazjum miała miejsce akcja związana z przełomem 1989 roku. Wydarzenie to było częścią akcji „Dzień Wolności.de / Tag der Freiheit.pl” organizowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W związku z obchodami rocznicy w szkole zawisła wystawa prezentująca prace uczniów związane z rocznicą 25-lecia odzyskania wolności. 

Szlakiem ludzkiego cierpienia 

Od kilku lat stało się tradycją naszego gimnazjum, że uczniowie klas trzecich pod koniec nauki w tej szkole wyjeżdżają do … Oświęcimia, by zmierzyć się z tragiczną historią. Przechadzając się dróżkami między blokami, barakami, gimnazjaliści nie kryli swych emocji – przejęcia, smutku, przerażenia. Co chwila ktoś nieśmiało pytał: „Jak można było coś takiego zrobić?”.. Jedna z uczennic po zakończeniu zwiedzania powiedziała: „ Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nasze pokolenie też musi stawić czoła prawdzie. Musimy o tym wiedzieć, bo od nas zależy przyszłość. Oby nie była taka, jaką poznaliśmy w Oświęcimiu. 

Jarmark Cudów 2014 

Jak co roku uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim spisali się na medal i to złoty! Sale lekcyjne zamieniły się w kramiki z przeróżnymi cudeńkami. W kawiarence można było spróbować ciast domowej roboty, popijając kawkę z prawdziwego ekspresu, zaś w barze mlecznym posmakować oryginalnych koktajli. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie na wyprzedaży garażowej, zakupić oryginalnie zapakowane słodkości, które idealnie nadają się na prezent, przenieść się do pracowni artystycznej i zakupić ręcznie robioną biżuterię. Było słodko, kolorowo i wesoło.Uczniowie łącznie zebrali ponad 1.000 zł. 

Spotkanie w ramach projektu „Śląsk bez granic” 

6 czerwca 2014 mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole niezwykłe osoby. Byli to uczniowie klasy IIb z Publicznego Gimnazjum w Przewornie wraz z opiekunem – panią Aleksandrą Diduch-Kozioł. Goście przyjechali do nas w ramach dwuletniego projektu Śląsk bez granic, którego celem jest  poznanie przez uczniów obu szkół kultury i tradycji Dolnego i Górnego Śląska, porównanie funkcjonowania obu placówek oraz miast, w których się one znajdują, a także integracja i nawiązanie nowych znajomości. 

Dzień Talentów  

10 czerwca w auli szkolnej odbył się Dzień Talentów, podczas którego uczniowie zaprezentowali część swoich pasji i umiejętności. Zanim na scenie pojawili się utalentowani gimnazjaliści, uczniowie mieli okazję przenieść się w czasie i przeżyć spotkanie z Leonardem da Vinci, który opowiedział, czym według niego jest talent oraz obejrzeć scenkę w wykonaniu uczniów klasy Id przedstawiającą biblijną przypowieść o talentach. Na scenie mógł wystąpić każdy, kto chce swoim talentem podzielić się z innymi. Zgromadzeni w auli mieli więc okazję posłuchać fantastycznych wokalistów i instrumentalistów. Na scenie było również miejsce dla tancerzy, którzy zaprezentowali zarówno taniec towarzyski, jak i tańce nowoczesne. Publiczności przypadł też do gustu pokaz składania komputera z wielu części oraz układania kostki Rubika. Entuzjazm i podziw wywołał też pokaz parkouru. 
Oprócz występów na scenie uczniowie mogli zobaczyć animacje poklatkowe oraz podziwiać wystawę prac plastycznych i fotografii wykonanych przez naszych gimnazjalistów. Były też wypieki kulinarne i biżuteria. 

Finał VII Konkursu Informatycznego 

W czwartek, 12 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał VII Konkursu Informatycznego, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęli uczniowie naszego gimnazjum: Paweł Magiera i Łukasz Oślizło. Na IV miejscu sklasyfikowani zostali: Karol Musur i Kajetan Rduch. 

Warsztaty teatralne: Wszystko przed nami, czyli sztuka miła, lekka i przyjemna w dwóch odsłonach  

W aula naszej szkoły 16 czerwca  odbyły się warsztaty teatralne, w których uczestniczyli uczniowie klas humanistycznych, uczestnicy zajęć artystycznych oraz  grupa teatralna Cherubin z Zawady. Zebrani spotkali się z wyjątkowymi gośćmi, którymi byli aktorzy jednego z bielskich teatrów. Bycie aktorem, to nie tylko odwaga wyjścia na scenę, ale również nienaganna dykcja, umiejętność koncentracji, wejścia w rolę, odpowiedzialność za drugiego, sprawność fizyczna, elastyczność, sugestywna mimika, bogata wyobraźnia… Nasi dzielni amatorzy tej wymagającej, a zarazem fascynującej profesji, mogli się o tym przekonać na własnej skórze. 

Rok szkolny 2014/2015 

Wrzesień 

Otwarcie wystawy „ODRA. Rzeka wspomnień”  

22 IX o godz. 17.00 w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim otworzyliśmy wystawę uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim „ODRA. Rzeka wspomnień”, będącą podsumowaniem polsko-czesko-niemieckiego projektu „Odra-Oder-Odra. Rzeka jako miejsce wspomnień o II wojnie światowej”.Podczas otwarcia młodzież przedstawiła poszczególne etapy projektu i opowiedziała o swoich przeżyciach. Zaproszeni goście wysłuchali także reżysera filmowego – pana Tobiasa Lenela i pani Eweliny Wanke – koordynatorki projektu filmowego i konsultantki do spraw historycznych w projekcie młodzieżowym. Mogliśmy też zobaczyć kilka krótkich filmów, m.in. wywiad ze świadkiem historii. 

Październik 

Gimnazjalne ślubowanie 

Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystości pasowania na gimnazjalistę. 1 października  gimnazjaliści zebrali się w szkolnej auli , by w obecności sztandaru szkoły złożyć uroczyste ślubowanie. Skupione twarze uczniów  i szkolne stroje świadczyły o wyjątkowości tego dnia i towarzyszących mu emocjach. Przeżyciem było też dokonane przez Panią Dyrektor pasowanie, które  jest symbolem przyjęcia uczniów do braci gimnazjalnej. 

Po zakończeniu części oficjalnej pierwszoklasiści zaprezentowali próbkę swoich artystycznych możliwości. Okazało się, że są one spore.  Na szkolnej scenie wystąpili piosenkarze, muzycy, tancerze i aktorzy  reprezentujący poszczególne klasy.  Artyści nie kryli swoich emocji, wszak pierwszy raz stanęli na gimnazjalnej estradzie i każdemu zależało, by jak najlepiej wypaść. 

FRANCJA NA NAJWYŻSZYM PODIUM 

2 października uczniowie klas II i III uczcili Dzień Języków Europejskich. Poszczególne klasy rywalizowały w kilku konkurencjach: flaga i godło narodowe, tradycyjny strój, znana postać, symbole i potrawy charakterystyczne dla danego kraju. 

Pomysłowość gimnazjalistów nie miała granic. Flagi narodowe były namalowane na buziach i tortach, postacie stawały jak żywe przed publicznością zgromadzoną w auli, a na widok potraw z całej Europy ślinka ciekła. Można było skosztować francuskich żabich udek, ślimaków i crème brûlée, greckiej musaki, angielskich brownies czy bawarskiej golonki. 

Prawdziwą furorę zrobiła kl. II f, prezentując podczas pokazu mody strój francuski, od Obelixa i Asterixa począwszy, przez Napoleona i Coco Chanel, na współczesnej paryskiej bohemie skończywszy. 

Uczniowie w oryginalny sposób prezentowali również symbole poszczególnych krajów. Pojawiły się makiety Stonehenge, Łuku Triumfalnego,Wieży Eiffela czy Big Bena. Był też grecki taniec Zorba. Wobec takiego bogactwa prezentacji jury miało ciężki orzech do zgryzienia. 

W obu grupach rywalizację wygrały klasy prezentujące Francję: II f i III d. Drugie miejsce zajęły: II d (Grecja) i III c (Wielka Brytania), a trzecie: kl. II a (Wielka Brytania) oraz ex aequo III a (Hiszpania) i III b (Włochy). 

„Razem mimo 1000 km”, czyli wymiana uczniów ZS2 w Wodzisławiu i FES Pfungstadt 

Od 7 do 15 października 2014r. miała miejsce wymiana uczniów naszego gimnazjum i szkoły z niemieckiego Pfungstadt. Pierwsze 3 dni młodzież spędziła w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, gdzie był czas na wzajemne poznanie, rozmowy o obawach i oczekiwaniach związanych z projektem oraz animacje językowe i poznawanie Krzyżowej. 
Następnie goście z Niemiec zawitali do Wodzisławia i zostali ciepło przyjęci przez rodziny swoich partnerów. Kolejne dni młodzież spędziła na wspólnych warsztatach oraz wycieczkach do Krakowa, Wieliczki, Ustronia i Wisły. Było też zwiedzanie miasta, muzeum wodzisławskiego, spotkanie z panem prezydentem Szymczakiem i rekreacja na wodzisławskim Balatonie. 

Lekcja przez internet 

23 października grupa uczniów z klasy III c pod opieką p. Justyny Orszulak wzięła udział w internetowej lekcji na żywo nadawanej z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Lekcja prowadzona przez Marię Seweryn i Macieja Orłosia pozwoliła na podróż do muzeum tuż przed jego wielkim otwarciem. W internetowych lekcjach dla szkół wzięło udział blisko 400 tysięcy uczniów z całego kraju. 
Podczas wędrówki po salach tego nowoczesnego obiektu uczniowie mogli zapoznać się z najważniejszymi momentami z bogatej 1000-letniej historii mieszkańców Polski wyznania mojżeszowego. W trakcie lekcji uczniowie poznali wystawę: przenieśli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy. Mogli też przejść przez galerię opowiadającą o Zagładzie. Zwieńczeniem podróży była rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce. Nasza szkoła wzięła również udział w konkursie wiedzy i znalazła się wśród 20 nagrodzonych placówek. 

Śląsk bez granic – rewizyta – Przeworno 2014  

31.10.2014 grupa uczniów z G1 biorących udział w projekcie Śląsk bez granic pojechała z rewizytą do Publicznego gimnazjum w Przewornie. Czuliśmy się u nich jak u siebie. Początek spotkania uświetniły wspomnienia z czerwcowego spotkania w Wodzisławiu – odbyła się projekcja zdjęć prezentujących pracę uczniów obu szkół. Następnie gimnazjaliści z Przeworna zaskoczyli nas recytacją wierszy pani Hani Goszyc. Był to niezwykły moment, a sama autorka tekstów bardzo się wzruszyła. Po słodkim poczęstunku, „pogaduchach” i ploteczkach, uczniowie przystąpili do działań. Zapoznali się z istotą i funkcjonowaniem placówki, zwiedzili szkołę, a następnie porównywali pracę obu szkół. Po zakończeniu pracy, wyruszyliśmy na spacer do zamku, który pochodzi z XVI wieku i znajduje się w przepięknym parku, który dzięki specyfice pory roku, oplatały wszelakie barwy jesieni. Zwiedziliśmy też teren placówki z zewnątrz.Po powrocie do szkoły uczniowie pracowali w grupach mieszanych i tworzyli wierszyki na temat naszej gimnazjalnej współpracy. Po prezentacji artystycznej twórczości udaliśmy się wspólnie na obiad.Kolejnym etapem naszych działań była wizyta we Wrocławiu – stolicy Dolnego Śląska, gdzie, idąc tropem wrocławskich krasnali, zapoznaliśmy się z historią, architekturą oraz zabytkami miasta.Spotkanie w Przewornie przebiegło w przemiłej atmosferze. Uczniowie w dobrych humorach chętnie pracowali i zdobywali nową wiedzę, a nad wszystkim czuwała piękna, słoneczna pogoda. 

Wizyta lektorki z Belgii 

W naszej szkole po raz kolejny gościła sympatyczna lektorka z Belgii – Lucie. 
Tym razem spotkała się z klasami IIc i IIf, które realizują rozszerzony program nauki języka francuskiego. 
Uczniowie doceniają takie zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. Sama prowadząca też była zadowolona z interakcji jaka wywiązała się między nią, a uczniami. 

Listopad 

Konurs na temat patrona szkoły 

W dniach od 3 do 7 listopada odbył się konkurs na temat patrona szkoły. W konkursie tym brały udział wszystkie klasy gimnazjum Klasy I robiły plakat, klasy II pisały wiersz ,klasy III wymyślały hasło promujące patrona szkoły 

NASI UCZNIOWIE NA SING ALONG 

17 listopada już po raz szósty odbył się konkurs piosenki angielskiej SING ALONG. W kategorii gimnazjum klasa II d otrzymała wyróżnienie za piosenkę „ Hit the Road Jack”, a zespół wokalny w składzie: Roksana Ostojska, Agnieszka Mentel, Agata Migacz, Łukasz Sosna i Patrycja Sosna uzyskał wyróżnienie za całość występu. 

Gimnazjalistki G1 w potyczkach kulinarnych… 

20 listopada uczennice klasy IIId – Małgorzata Kucz i Agnieszka Stolz brały udział w nietypowym jak na gimnazjalistów konkursie – gotowały na żywo uczestnicząc w „Śląskiej jesieni kulinarnej w Ekonomiku”,którego pomysłodawcą jest pan Remigiusz Rączka – znany śląski kucharz i restaurator. Obowiązkowym produktem dla wszystkich drużyn był pstrąg, primerba tymiankowa i mrożony szpinak w liściach. Dodatkowo uczestniczy musieli wykazać się oryginalnym (swoim ) przepisem kulinarnym i donieść inne produkty w zależności od potrzeb. Nasze uczennice przygotowały „pstrąga na szpinakowej kołderce” z kolorową papryką i ziemniaczkami w mundurkach. Za swój pomysł i wykonanie potrawy otrzymały wyróżnienie! 

Amerykanki w Gimnazjum nr 1 

27 listopada z okazji Dnia Dziękczynienia przyjechały do naszej szkoły dwie Amerykanki Jana Bailey i Paige Smith ,by opowiedzieć nam o swoim pięknym kraju oraz o tradycjach związanych z tymże jakże popularnym tam świętem. W warsztatach wzięły udział wszystkie klasy językowe: klasa Ic, IIc, IIIc. Podczas oglądania przygotowanej przez Janę i Paige prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieć się mogli jakie ksywki noszą najpopularniejsze miasta Ameryki, jakie zabytki są warte zwiedzenia, jak obchodzone są święta narodowe w Stanach oraz wiele innych ciekawych informacji. Po prezentacji wszystkie klasy rozwiązywały quiz by sprawdzić ile zapamiętali z prezentacji oraz miały okazję zadać nurtujące ich pytania naszych gościom i opowiedzieć im trochę o Polsce. Na koniec uczennice klasy IIIc poczęstowały Janę, Paige oraz wszystkich kolegów i koleżanki z klasy własnoręcznie upieczonymi naleśnikami z sosem klonowym  wg amerykańskiego przepisu. 

Z kabaretem w kabarecie, czyli o spotkaniu z panami z kabaretu Paranienormalni 

28 listopada uczennice klasy IIId wraz z wychowawczynią – panią Hanią Goszyc udały się do Wodzisławskiego Centrum Kultury na występ kabaretu Paranienormalni. Panowie: Igor, Robert i Michał doprowadzili nas do łez ze śmiech. Po występie uczennice klasy IIId – nasze szkolne aktorki, którym kabaret nie obcy: Iza Kościelniak, Wiktoria Kłosok, Małgosia Kucz, Agnieszka Stolz oraz Nikola Herman zamieniły się rolami z panami z i tym razem to one wystąpiły dla nich, przedstawiając kolaż złożony z ich skeczy. Był to taki nasz mały prezent z okazji dziesięciolecia istnienia kabaretu Paranienormalni i wyraźnie przypadł panom do gustu, ponieważ mimo naglącego nas czasu, nie pozwolili przerwać występu. Następnie przeprowadziliśmy wywiad z panami oraz zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia. 

Spotkanie z mistrzem 

Za oknami szaro, słońca jak na lekarstwo,  a nam udało się chociaż na chwilę wprowadzić atmosferę lata za sprawą niezwykłego gościa. Był nim reprezentant Polski, olimpijczyk, siatkarz plażowy- pan Mariusz Prudel. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I d realizujący innowację medialną i  uczniowie klas II, którzy uczęszczają na zajęcia dziennikarskie.  Młodzież miała okazję poznać drogę pana Mariusza do kariery sportowej, tajniki zawodowego sportu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane  przedmioty (m.in. medale, piłki, strój sportowy), szczególnie te związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie, i ich historie. Głównym punktem spotkania była konferencja prasowa. Gość odpowiadał na szereg pytań związanych nie tylko ze sportem. Szkolni łowcy autografów i fotografowie ustawili się w kolejce po cenną pamiątkę. Nie lada atrakcją był… trening z mistrzem, w którym wzięły udział uczennice z kl. I d. 

Grudzień 

Gimnazjalista szkolnym Aniołem Stróżem sześciolatka 

W naszej szkole ruszyła wspaniała akcja, w której to uczniowie z gimnazjum postanowili wziąć pod swoje skrzydła uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem zarówno przez pierwszoklasistów jak i ich rodziców. 
Każdemu gimnazjaliście, który wyraził chęć opieki nad młodszym kolegą czy koleżanką, został przydzielony jeden pierwszoklasista, którego ten pierwszy odwiedza codziennie, spędza z nim czas na przerwach tanecznych, rozmawia i bawi się, pomagając mu w razie potrzeby, np. podczas obiadu.Kolejny raz udowodniliśmy, że w naszej szkole nie ma rzeczy niemożliwych. Przełamaliśmy stereotyp o barierze wiekowej, rzekomo dzielącej uczniów gimnazjum z młodszymi kolegami ze szkoły podstawowej. 

Szlachetna Paczka 2014 

3.12.2014 był dniem wyjątkowym. To właśnie tego dnia do „naszej rodziny” dotarła szlachetna paczka. Tego pięknego dnia były ogromne łzy wzruszenia, że istnieje taki „ktoś”, kto pomógł w trudnym momencie, kto dał nadzieję i sprawił, że życie znowu nabrało jasnych barw. Kochani, tym ”kimś” byliście WY- UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 !!! 

Maraton Pisania Listów 

Grudzień to czas, gdy intensywniej niż zwykle, myślimy o prawach człowieka, co wynika z obchodzonego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. W związku z tym, uczniowie naszego gimnazjum postanowili działać i wzięli udział w organizowanym przez Amnesty International „Maratonie Pisania Listów”. Dzięki udziałowi w tej akcji mogli oni nie tylko poznać losy wielu pokrzywdzonych osób, ale także pomogli bronić ludzi, których prawa zostały złamane. Napisali kilkanaście listów, które zostały wysłane do władz i instytucji, które mają wpływ na to, jak dalej potoczy się życie tzw. „więźniów sumienia”. 

Wizyta w Bibliotece Austriackiej 

Klasa bilingwalna wraz z kilkoma uczniami naszego gimnazjum była w Opolu w Bibliotece Austriackiej. Uczniowie wzięli udział w zajęciach przybliżających Austrię oraz w zajęciach na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach niemieckojęzycznych. Pod koniec spotkania odbył się quiz z nagrodami. Ale to nie wszystkie atrakcje jakie spotkały naszych gimnazjalistów. Przed wizytą w bibliotece grupa odbyła spacer po opolskiej starówce oraz odwiedziła Łubowice, gdzie znajdują się ruiny zamku i zarazem domu rodzinnego słynnego wieszcza piszącego w języku niemieckim Josefa von Eichendorffa. 

Styczeń 

Zespół Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim laureatem konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” 

15 stycznia 2015 r. w Warszawie podczas uroczystej gali wręczono nagrody w konkursie grantowym ,, Tu mieszkam ,tu zmieniam”zorganizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Nasz projekt „Zielono nam? Na bank!“ znalazł się w gronie nagrodzonych pomysłów, mimo że konkurencja byla naprawdę olbrzymia! Spośród 2861 złożonych wniosków finansowe wsparcie otrzymalo tylko 247! Konkurs polegał na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych i przyznaniu najlepszym wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. 

IV Rajd Pamięci o Marszu Śmierci 

18 stycznia w granice Wodzisławia zawitał IV Rajd Pamięci zorganizowany w 70. rocznicę tragicznego Marszu Śmierci, który 17 stycznia 1945 roku wyruszył z obozu Auschwitz-Birkenau do Wodzisławia przez Studzionkę, Pawłowice, Jastrzębie i Mszanę. Inicjatorem rajdu jest pan JAN STOLARZ z Radlina, który w ten sposób chce oddać hołd więźniom Auschwitz, którzy w mroźne (temp. sięgała do -25 st. C!) styczniowe dni i noce 1945 roku przemierzali tę trasę, płacąc często cenę życia. Na Wilchwach do rajdu dołączyły uczennice naszej szkoły: Aneta Mystkowska i Nikola Moucka z kl. II d oraz Sandra Kufka i Agnieszka Mentel z kl. III c. Uczennice przeszły trasę na dworzec PKP w Wodzisławiu Śląskim, gdzie w 1945 roku więźniowie kończyli swój marsz, a dziś znajduje się pamiątkowa tablica. Tam uczestników IV Rajdu Pamięci przywitał prezydent Wodzisławia Śląskiego, pan Mieczysław Kieca. Można było też zobaczyć oryginalny pasiak jednego z wodzisławian, który przeżył KL Auschwitz. Po drodze uczestnicy rajdu odwiedzili szczególne miejsca na trasie Marszu Śmierci – mogiły poległych i tablice pamiątkowe: cmentarz na Wilchwach, pomnik przy ul. Ofiar Oświęcimskich, tablicę wspominającą zamordowanych na terenie zakładu przy ul. Michalskiego. 

Bezbłędny Gimnazjalista” 

21 stycznia odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Bezbłędny Gimnazjalista”. Okazało się, że wizja rzeczowych korzyści ze stosowania poprawnej polszczyzny na co dzień nie jest tylko mrzonką niepoprawnych polonistek. Mimo że  tegoroczne dyktando było najeżone rzadko używanymi w języku polskim wyrazami, po raz kolejny wyłoniliśmy specjalistów od ortografii. 

MOJA SZKOŁA – Lepsze jutro Pewna przyszłość”  

Zakończyliśmy projekt „MOJA SZKOŁA – Lepsze jutro Pewna przyszłość” realizowany był przez Miasto Wodzisław Śl. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Głównym celem projektu było podniesienie możliwości edukacyjnych i wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy z przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz języków obcych. 
Ponad 350 uczniów naszego gimnazjum miało okazję uczestniczyć w 46 różnorodnych zajęciach edukacyjnych, takich jak: multimedia i grafika komputerowa, zajęcia informatyczne ECDL, zajęcia chemiczne, fizyczne, matematyczne, biologiczne, geograficzne, ekologiczne, polonistyczne, historyczno-regionalne, język angielski, francuski, niemiecki, kultura francuska, zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, matematyki, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe. 
Dzięki ciekawie prowadzonym zajęciom, wieczorom filmowym, warsztatom, licznym wyjazdom edukacyjnym np. do teatru, muzeum, kina, parku sensorycznego czy palmiarni, uczniowie mogli rozwinąć zainteresowania i przekonać się, że nauka może być inspirująca i przyjemna. 

Kim pan jest, Mr Scrooge? 

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali gimnazjaliści z klas pierwszych, którzy 9.01 odwiedzili Teatr Banialuka w Bielsku-Białej w ramach edukacji teatralnej. Na jego deskach mogli podziwiać przedstawienie oparte na motywach „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa, które w oryginalny sposób łączy grę aktorów i animację lalek z doskonałą muzyką, efektownymi kostiumami i zaskakującymi rozwiązaniami scenicznymi. Dopełnieniem teatralnego dnia było spotkanie z aktorami-animatorami, którzy nie tylko uchylili rąbka tajemnicy związanego ze swoją pracą, ale także zaprosili uczniów za kulisy oraz na scenę, na której gimnazjaliści mieli niepowtarzalną okazję „ożywienia” lalek. Ciekawym doświadczeniem była także wizyta w pracowniach, gdzie powstają różnorodne lalki, gdzie szyte są kostiumy i przygotowywane maski. 

Luty 

Wyróżnienia dla najlepszych uczniów naszej szkoły  

Zaszczytne wyróżnienia dla najlepszych uczniów naszej szkoły wręczyła pani Dyrektor Paszylka na apelu, który odbył się 19.II.2015 na drugiej (klasy Ia, Ib, Ic, Id, Ie, IId, III a, IIIc) i trzeciej (klasy IIa, IIb, IIc, IIe, IIf, IIIb, IIId, IIIe) godzinie lekcyjnej. Pani Dyrektor zaprezentowała uczniów zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe. 

Gimnazjaliści a „Film na językach”  

W ostatnich dniach lutego gimnazjaliści z klas I d i II d na zaproszenie II LO w Wodzisławiu Śl. uczestniczyli w niezwykłym projekcie. „Film na językach” to propozycja promująca naukę języków obcych. Nasi uczniowie doskonale odnaleźli się w gościnnych progach liceum i nie tylko wysłuchali ciekawych wykładów na temat różnych odmian filmu. Łącząc umiejętności z języka angielskiego z talentem aktorskim (wszak to klasy humanistyczne), zaprezentowali sceny ze światowych hitów filmowych. Wszyscy z wielką ochotą zaangażowali się w przedsięwzięcie. Po raz kolejny okazało się, że można łączyć przyjemne z pożytecznym. 

Marzec 

Odkrywamy tajemnice pracy dziennikarza radiowego  

We wtorek 03.03.2015 uczniowie klasy IIID dowiedzieli się, jak fascynująca może być praca dziennikarza radiowego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez właścicielkę jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów radiowych w naszym regionie – Monikę Sokołowską.Gimnazjaliści poznali dzieje Radia 90 FM, dowiedzieli się, na czym polega praca w radiu, uczyli się tworzyć własne radiowe serwisy informacyjne. Następnie zaś pani Monika nagrała najodważniejszych czytających, którzy później mogli posłuchać swoich relacji.Okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe, ale najważniejsze, jak powiedziała pani Monika, to realizować swoje marzenia, bo one się spełniają, a ona sama jest tego najlepszym dowodem. 

Egzamin DELF  

W sobotę 7 marca 4.uczniów naszego gimnazjum przystąpiło do państwowego egzaminu z języka francuskiego – DELF.Uzyskanie dyplomu DELF cieszy się w naszej szkole coraz większym uznaniem i coraz więcej uczniów myśli o przystąpieniu do niego. 
Dyplom DELF potwierdza znajomość języka i wystawiany jest przez Francuskie Ministerstwo Oświaty i uznawany na całym świecie. W tym roku do egzaminu przystąpili: Sandra Kufka z kl.IIIc, Agnieszka Mentel z kl.IIIc, Agata Migacz z kl.IIIc i Dawid Weideman z kl.IIIa. 

Radiowa przygoda 

17 marca gimnazjaliści z klasy I d mieli okazję spędzić czas w gościnnych progach Polskiego Radia w Katowicach. Realizując założenia innowacji pedagogicznej z zakresu mediów, uczniowie pod czujnym okiem samego Szefa Anteny Radia Katowice, pana Jacka Filusa, poznawali historię katowickiej rozgłośni i jej twórców. Mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda studio radiowe, na czym polega i jak jest zorganizowana praca radiowca. Gimnazjaliści podglądali emisję programu „na żywo” i wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu radiowego nie tylko w przepięknej Sali Koncertowej. Dopełnieniem spotkania była wizyta w radiowym muzeum, gdzie można było podziwiać sprzęt, którym posługiwano się kilkadziesiąt, kilkanaście czy jeszcze kilka lat temu. Czas spędzony w rozgłośni umilały także barwne opowieści i wspomnienia gospodarza. 

FRANKOFONIA w G1  

FRANKOFONIA 2015 odbyła się pod hasłem „Francja jest egzotyczna”!Ok. 120 uczniów zamieniło aulę szkoły w egzotyczne wyspy francuskiego obszaru językowego: Martinikę, Guadelupę, Madagaskar,Reunion, Seszele, Vanuatu i Polinezję Francuską. Uczniowie „odbyli podróż” z Europy szlakiem Krzysztofa Kolumba, odkrywając kolejne wyspy Morza Karaibskiego. Po drodze spotkali groźnych korsarzy francuskich, a także samego Jacka Sparowa, który pomógł zebrać załogę na kolejną podróż – tym razem na Ocean Indyjski. Na statku odbywały się konkursy sprawnościowe dla całej załogi, przeżyła też prawdziwy sztorm i wszyscy rozbitkowie znaleźli się na bezludnej wyspie, która okazała się jedną z wysp Polinezji Francuskiej – Thaiti. Na tej egzotycznej wyspie uczniowie poznali tancerki tańca „hula” oraz dotarli do źródełka, gdzie można było napić się egzotycznych trunków. A to wszystko miało na celu propagowanie języka francuskiego w Gimnazjum Nr 1 oraz świętowanie Międzynarodowego Dnia Frankofonii. 

Deutschtag – Dzień Języka Niemieckiego  

W naszym gimnazjum 20 marca odbył się Dzień Języka Niemieckiego – Deutschtag, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych. Jednakże w tym roku formuła zabawy była odmienna od tych, które miały miejsce w poprzednich latach. W tym roku młodzież miała za zadanie przede wszystkim wykazać się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu, którym było przygotowanie spektaklu teatralnego w języku niemieckim na podstawie otrzymanego scenariusza wybranej baśni Braci Grimm. Uczniowie mieli przy tym dużo uciechy, podzielili się rolami, wcielili się nie tylko w role bohaterów baśni, ale także w role reżyserów, scenarzystów i kostiumologów! Swoje dzieła sfilmowali, a na naszym szkolnym Facebooku będzie można zobaczyć i „polubić” filmiki każdej klasy biorącej udział w tym wydarzeniu. Klasa, która zdobędzie najwięcej polubień, otrzyma nagrodę w postaci klasowego wyjścia, np. na lody. Wszyscy uczestnicy zabawy zgodnie stwierdzili, że ten dzień sprawił im wiele frajdy i dał mnóstwo satysfakcji. 

Dzień otwarty dla szóstoklasistów  

26 marca uczniowie klas szóstych z okolicznych podstawówek odwiedzili naszą szkołę.Młodzi goście zostali przywitani przez panią dyrektor ZS Nr 2 – mgr Danutę Paszylkę, która przedstawiła ofertę planowanych oddziałów na rok szkolny 2015/2016 oraz opowiedziała o szkole, o sukcesach naukowych naszych uczniów, a także o odbywających się u nas konkursach i imprezach, na które wszystkich szóstoklasistów serdecznie zapraszamy. Następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która zapewniła drogich gości o tym, że Gimnazjum nr 1 to szkoła z klasą, która nie tylko pomoże zdobyć im ogromną wiedzę, ale także zapewni im świetną zabawę, niezapomniane przygody oraz wieloletnie przyjaźnie, a przede wszystkim rozwijanie swoich pasji. Zaś uczniowie naszej szkoły w przygotowanym przedstawieniu udowodnili, że nie są to tylko puste słowa. Trzecioklasiści z koła teatralnego przedstawili szóstoklasistom prawdziwe arcydzieło – po prostu zagrali samych siebie. „Wspomnienia gimnazjalisty” wywołały uśmiech na twarzy każdego z widzów. Następnie młodzi goście zostali oprowadzeni przez nauczycieli gimnazjum po pracowniach naszej szkoły. 

Warsztaty fotograficzne  

W sobotę, 28 marca, uczniowie z kółka fotograficznego wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez członków Stowarzyszenia Fotobalans. Podczas zajęć gimnazjaliści rozszyfrowywali magiczne określenia typu:ISO, przysłona czy czas, zapoznawali się z funkcjami aparatu i mieli okazję sprawdzić się w profesjonalnym studiu zarówno w roli modeli, jak i fotografów. Okazało się, że praca przed obiektywem i za obiektywem bywa trudna, ale daje ogromną satysfakcję. Po pokonaniu początkowych oporów uczestnicy warsztatów coraz śmielej pozowali przed obiektywem i robili zdjęcia, wykorzystując cenne rady fotografów Fotobalansu. 

Konkurs „Przygoda z techniką”  

Sukcesem naszych uczniów zakończył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „Przygoda z techniką” organizowanym pod patronatem Prezydenta miasta Rybnika, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz firmy Tauron. Pierwsze miejsce indywidualnie zdobył Karol Musur (klasa IIIc), drugie miejsce Łukasz Oślizło (klasa IIIc), czwarte miejsce Kajetan Rduch (klasa IIc). Nasz zespół zdobył także pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Serdeczne gratulacje 

VIVE LA CHANSON! ES LEBE LIED! LET THE MUSIC SOUND!  

VIVE LA CHANSON! ES LEBE LIED! LET THE MUSIC SOUND! 
To hasło corocznego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej jaki odbył się w naszym gimnazjum. 
Celem festiwalu jest propagowanie nauki języków obcych w naszej szkole oraz zaprezentowanie uzdolnionej młodzieży, ale przede wszystkim dobra zabawa i rywalizacja poszczególnych klas. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach językowych: niemiecki, francuski i angielski i samodzielnie wybrali swój repertuar. Usłyszeliśmy solistów, duety, grupy i całe zespoły klasowe. Poziom zaprezentowanych utworów był bardzo wysoki. 

Kwiecień 

Półmetek klas drugich  

W czwartek 9 kwietnia w auli szkolnej odbyła się impreza półmetkowa klas drugich. W zabawie wzięli udział uczniowie wraz z wychowawcami. Imprezę rozpoczęliśmy o godzinie 17. Świetna muzyka w wykonaniu profesjonalnego DJ-a od razu zachęciła wielu drugoklasistów do wyjścia na parkiet. Około godz. 19.00 uczniowie zrobili sobie przerwę na złapanie oddechu i skonsumowanie pizzy, po czym ponownie powrócili do pląsania w auli. Zabawa była przednia. 

Konkurs Wiedzy o Sejmie  

29 kwietnia w Zespole Szkol w Rydułtowach odbył się powiatowy konkurs wiedzy o Sejmie, nad którym honorowy patronat objął Pan Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski. Współorganizatorem spotkania był poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski oraz Kancelaria Sejmu.W konkursie tym pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły – Artur Markiel z klasy II.a, w teście na wiedzę o polskim parlamencie pokonując 59 konkurentów!Trzech głównych laureatów otrzymało nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego oraz zaproszenie na wycieczkę do Warszawy, celem zwiedzenia Sejmu i stolicy. 

Maj 

MUZYCZNIE NA MASCE 

6 maja odbyła się kolejna edycja Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych MASKA.W tym roku nasza placówka była bardzo licznie reprezentowana przez naszych uczniów.Nasz zespół muzyczny w skaładzie: Alicja Tarasek i Roksana Ostojska- wokal, Kacper Cuber i Paweł Zielański – gitary, Julia Gawlik- keyboard oraz Kamil Wyjadłowski wywalczyli I miejsce w kategorii prezentacji gimnazjalnych. 

Jachtem przez świat… Spotkanie Justyny Łopaty z gimnazjalistami  

6 maja, niemalże prosto z Karaibów przybyła do nas Justyna Łopata, która najpierw w Gimnazjum nr 1 uczniom, a następnie starszej publiczności w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim opowiedziała o swoich podróżniczych wrażeniach i przygodach, o pływaniu jachtem po Pacyfiku. Zdradziła nam wiele wyspiarskich tajemnic oraz ciekawostek, pokazała przecudne zdjęcia i filmiki z owych wypraw. Zarówno ta młodsza jak i starsza publiczność była oczarowana relacją podróżniczki. Sporo słuchaczy, zafascynowanych opowieściami pani Justyny, zadawało podróżniczce wiele pytań.Po południu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w odbyło się drugie spotkanie z panią Justyną, którego współorganizatorem była nasza szkoła. 

Finał konkursu TIK?-TAK! 2015  

12 maja 2015r. zakończył się Piąty Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych TIK? – TAK!. W konkursie wzięło udział prawie 30 tysięcy uczniów z ponad 1150 szkół całej Polski. W kategorii gimnazjów startowało ponad 9000 uczniów. Konkurs był 3 etapowy, do II etapu zakwalifikowało się po 200 najlepszych uczniów z każdego typu szkół, wśród nich czterech z naszej szkoły. Do III etapu (finału), który odbył się 12 maja w Warszawie awansowało 13 uczniów gimnazjów, wśród nich nasza trójka. 

Miło poinformować, że nasz uczeń Kajetan Rduch z klasy IIc zajął w finale II miejsce. Bardzo dobrze spisali się także pozostali uczniowie naszego gimnazjum: Łukasz Oślizło z klasy IIIc zajął VII, a Karol Musur także z klasy IIIc– 11 miejsce. Cała trójka finalistów uzyskała tytuł laureata konkursu. 

Spotkanie autorskie z panią Ewą Nowak  

14 maja 2015 w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z panią Ewą Nowak – pisarką, publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz około 30 powieści dla dzieci i młodzieży. Pani Ewa spotkała się w bibliotece z wodzisławską młodzieżą gimnazjalną. W spotkaniu uczestniczyła też młodzież naszej szkoły. Autorka stworzyła bardzo miłą atmosferę, opowiadając na życzenie publiczności historie ze swojego życia, które wpłynęły na wybór jej zawodowej drogi. Z ogromnym poczuciem humoru opowiadała o swoim dzieciństwie, roli brata w jej życiu i pierwszej platonicznej miłości, która wpłynęła na jej rozwój intelektualny i emocjonalny. Udzieliła również młodzieży kilku cennych wskazówek – co jest w życiu najważniejsze, czym się kierować przy wyborach życiowych, co to jest prawdziwa przyjaźń… Wspomniała również jak ważne jest czytanie i ile płynie z tego korzyści. Nie zabrakło zabawnych historyjek, śmiesznych i ciekawych anegdot. Na koniec pani Ewa chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. Spotkanie było bardzo ciekawe i nawet najbardziej wymagający uczniowie wyszli zadowoleni, uśmiechnięci i usatysfakcjonowani! 

VII finał Konkursu Wiedzy o Krajach Frankofońskich  

W poniedziałek 18 maja w Gimnazjum nr 1 odbył się VII finał Konkursu Wiedzy o Krajach Frankofońskich. Dwuosobowe drużyny rywalizowały ze sobą przedstawiając wylosowany kraj frankofoński: Belgię, Szwajcarię, Kanadę (Quebec), Madagaskar, Maroko, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Wielkie Antyle czyli wyspy Martinika i Guadelupa.Grand Prix konkursu jest kilkudniowy wyjazd do Belgii ufundowany przez europosła, pana Marka Plurę. W jego imieniu nagrody dla 3 drużyn wręczył asystent, pan Grzegorz Żymła. 

JARMARK CUDÓW JUŻ ZA NAMI 

W majowąą środę w Gimnazjum nr 1 znowu zrobiło się smacznie, kolorowo i radośnie. A wszystko to za sprawą Jarmarku Cudów, który stał się już naszą szkolną tradycją. Co niezwykłego tym razem uczniowie mieli do zaoferowania? Mogliśmy ucieszyć podniebienia w kawiarence, przenieść się do Paryża wprost na francuskie śniadanie, przypomnieć sobie smaki lata dzięki smacznym gofrom z owocami i nie tylko, zakupić różnego rodzaju ręcznie robione kosmetyczki, pokrowce na telefony, breloczki, pozyskać ręcznie robioną biżuterię, gipsowe, ręcznie malowane aniołki, skorzystać z wyprzedaży garażowej, a także zakupić w Empiku jakąś książkę lub płytę. W tym roku udało nam się pobić zeszłoroczny wynik, zebraliśmy prawie 1200 zł. Dochód z imprezy jak co roku zasili budżet Samorządu Szkolnego 

Wymiana szkolna Wodzisław-Pfungstadt 

W środę – 27 maja 2015 r. Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu wyjechała z Wodzisławia do szkoły partnerskiej w Pfungstadt, z którą w październiku ubiegłego roku rozpoczął się I etap wymiany szkolnej „Razem mimo 1000 km”.Na miejscu uczniowie zostali miło przyjęci przez swoich partnerów i ich rodziny.W szkole odbyło się uroczyste powitanie grupy polskiej, a dyrektor szkoły w Pfungstadt oprowadził młodzież po mieście, opowiadając jego historię.Program kolejnych dni był bardzo intensywny. Uczniowie brali udział w lekcjach i zwiedzali placówkę, poznając różnice między polską i niemiecką szkołą. Uczestniczyli też w zajęciach sportowych ” Le parkour & freerunning”.Z Pfungstadt grupa wyjeżdżała do Darmstadt, Frankfurtu nad Menem, twierdzy Burg Breuberg i Mainz, by wspólnie spędzić czas.Podczas całodniowej wycieczki do Frankfurtu nad Menem młodzież odwiedziła Muzeum Komunikacji i wzięła udział w warsztatach tworzenia komiksu i gry komputerowej. Był też czas na zobaczenia Starówki oraz wjazd na platformę widokową w Main Tower. Czas spędzony w górach Odenwald upłynął na zabawach integracyjnych i wędrówce po górach. W Mainz gimnazjaliści spacerowali po mieście ,oglądającnajważniejsze jego zakątki. Po zwiedzaniu grupa udała się do Muzeum Gutenberga, w którym uczniowie mogli zobaczyć, jak przebiegał proces druku przed wiekami oraz jak wyglądały księgi drukowane przez Gutenberga. Wzięli też udział w warsztatach drukarskich. Podsumowaniem wymiany była wspólna praca nad blogiem. Młodzież zauważyła sporo różnic pomiędzy polską i niemiecką szkołą. 
Pobyt w Pfungstadt zakończył się pożegnalnym grillem. 

Laureaci konkursu w Belgii! 

Ostatni tydzień maja dla 6 uczniów Gimnazjum nr 1 okazał się bardzo bogaty we wrażenia, gdyż spędzili go w malowniczej Belgii. Wyjazd był bardzo zasłużony, jako że był główną nagrodą w Konkursie Wiedzy o Krajach Frankofońskich. Do Belgii uczniowie pojechali na zaproszenie europosła, pana Marka Plury, który spotkał się z nimi podczas uroczystej kolacji, a także w Parlamencie Europejskim, gdzie uczniowie mogli zobaczyć pracujących polityków. 
Oprócz stolicy wyprawa wiodła także przez uroczą Brugię i słynne Waterloo. 

Lekkoatleci i lekkoatletki w finale województwa w sztafecie szwedzkiej! 

29 maja na stadionie w Rydułtowach odbyły się eliminacje do zawodów wojewódzkich w sztafecie szwedzkiej dziewcząt i w sztafecie szwedzkiej chłopców oraz w sztafecie 4x100m dziewcząt i sztafecie 4x100m chłopców. W sztafecie szwedzkiej (100m+200m+300m+400m) zarówno nasi zawodnicy jak i zawodniczki okazały się najlepsze w rejonie pokonując zdecydowanie drużynę z gimnazjum z Rydułtów. W sztafecie 4x100m nasze zawodniczki i nasi zawodnicy zajęli kolejno drugiego i trzeciego miejsce w rejonie – zwyciężyło gimnazjum z Rydułtów. 3 czerwca dziewczęta oraz chłopcy wzięli udział w finale wojewódzkim w sztafecie szwedzkiej w Sosnowcu. Obie nasze drużyny pobiegły bardzo dobrze. Drużyna dziewcząt uplasowała się na 7, a drużyna chłopców na 6 miejscu w województwie. Nasze gimnazjum reprezentowali: Karolina Bierza, Nikola Swaczyna, Wiktoria Jagieło, Małgorzata Piechaczek, Emilia Wolny, Aleksander Dyja, Kamil Kamiński, Daniel Rogoza, Adam Piechaczek i Oliwier Mutwil. 

Czerwiec 

Nasze biegaczki i biegacze najlepsi wśród wodzisławskich gimnazjów!  

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na stadionie miejskim w Wodzisławiu zostały rozegrane zawody biegowe. Gimnazjaliści rywalizowali w konkurencji sztafety olimpijskiej (800m+400m+200m+100m). Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców z naszego gimnazjum przekroczyła jako pierwsza linię mety pewnie wygrywając sportowe zmagania. Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje fakt, że w konkurencji chłopców zajęliśmy kolejno 1 i 2 miejsce, wystawiając dwa mocne zespoły. Nasze gimnazjum reprezentowali: Skład I: Emilia Wolny, Małgorzata Piechaczek, Nikola Swaczyna, Karolina Bierza, skład I: Oliwier Mutwil, Adam Piechaczek, Daniel Rogoza, Kamil Kamiński, skład II: Dawid Weideman, Rafał Glenc, Aleksander Dyja, Bartosz Jeremiasz. 

Magii czytania”  

12 czerwca na zaproszenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu grupa uczennic klasy 2d  Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu pod opieką pani Justyny Orszulak wzięła udział w „Magii czytania” – programie, który od wielu lat wodzisławska biblioteka prowadzi dla najmłodszych.  
Tym samym uczennice zakończyły trwający cały rok program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Poczytaj mi, przyjacielu”, w ramach którego mniej więcej raz na miesiąc odwiedzały przedszkolaki z publicznych przedszkoli nr 1 i 16, czytały dzieciom oraz przeprowadzały różne zabawy związane z książkami. 
Tak też było i podczas zajęć w bibliotece. Dziewczęta przeczytały (a nawet zaśpiewały fragmenty!) z podziałem na role dwa opowiadania z książki Artura Andrusa „Bzdurki, czyli bajki dla dzieci i innych” oraz poprowadziły zabawy dla grupy przedszkolaków. Podczas zajęć książki połączyły pozornie odległe światy i nie tylko przedszkolaki wyszły z biblioteki w dobrych humorach, ale i ich starsze, czytajace koleżanki! Mottem spotkania stały się bowiem słowa z bajki o Kręcinosie i Wiercipięcie, którzy znaleźli idealnie pasujące do siebie urocze żony: Bo tak naprawdę… Bez względu na to, jaki ma się charakter, prawdziwe szczęście można spotkać nawet w bibliotece.  

Po raz kolejny odkrywamy talenty  

Dzień Odkrywców Talentów wpisał się już na stałe do szkolnego kalendarza Gimnazjum nr 1. Nie inaczej było 16 czerwca, kiedy to w auli zgromadzili się ci, którzy zechcieli zaprezentować swoje talenty. Mogliśmy podziwiać instrumentalistów, wokalistów, zespoły muzyczne, aktorów, tancerzy w układach standardowych i nowoczesnych. Dopełnieniem była wystawa prac plastycznych i fotograficznych. Niektórzy artyści byli już znani szkolnej społeczności, ale wielu swoje umiejętności zaprezentowało po raz pierwszy. Nie brakowało także miłych zaskoczeń i emocji. Widzowie z podziwem patrzyli na popisy wykonawców, doceniając ich ogromny wysiłek w pielęgnowaniu uzdolnień, a gorącym brawom nie było końca. Wszyscy wiemy, że nawet największy talent bez pracy niewiele daje.Ten dzień pokazał, że nie bez powodu nasza szkoła zasłużyła na tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. 

Przejdź do paska narzędzi