Rada Rodziców Wróć »

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1:

59 1020 2472 0000 6302 0425 9719

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący – pan Adam Jordan
Wiceprzewodniczący – pan Adam Wojs
Sekretarz – pani Joanna Kubica

Przejdź do paska narzędzi