INTERREG V-A Wróć »

logo_cz_pl_eu

Kreatywna kraina zdrowia INTERREG V-A

Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektu 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia,

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 1) oraz Zakladni Škola w Starym Jicinie. Grupy docelowe obejmują uczniów w wieku od 9-16 lat, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Nad realizacja projektu czuwają: Euroregion Silesia, Urząd Miasta w Wodzisławiu Ślaskim, prezydent Mieczysław Kieca, dyrektor ZS2 Danuta Paszylka i koordynator Marcin Kostecki

W związku z tym, że współcześnie dzieci i młodzież są bardziej podatne na różne formy degradacji zdrowia (takie jak dopalacze, środki farmakologiczne, niewłaściwy sposób odżywiania się, bierny styl życia czy mała świadomość wartości życia i zdrowia), chcemy oddziaływać na lokalne środowisko uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez zaangażowanie w realizację projektu.

Projekt jest próbą zapobiegania różnym współczesnym formom degradacji zdrowia, które chcemy osiągnąć poprzez prelekcje, warsztaty, aktywność fizyczną, wycieczki, kreatywny plac zabaw oraz promocję i prezentację efektów końcowych.

W projekcie skupiamy się na kilku wybranych aspektach, m.in. na skutkach zażywania dopalaczy i środków farmakologicznych oraz niewłaściwym sposobie odżywiania się. Projekt będzie próbował także zmienić bierny styl życia, pokazując wartość aktywnego spędzania czasu. Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom, że zdrowie dla każdego człowiek stanowi wartość najważniejszą, której znaczenie i kruchość oceniamy dopiero po stracie. Krokiem w osiągnieciu tego celu będą warsztaty z pierwszej pomocy, uświadamiające jak wiele zależy od wiedzy i umiejętności ludzi.

Projekt przewiduje następujące etapy:

1.  Inauguracja projektu/ prelekcja, warsztaty – 10/2016 – (organizator: strona polska)

–  prelekcja na temat szkodliwości używania używek- dopalacze, środki farmakologiczne

–  warsztaty na temat zagrożenia nałogami – dopalacze, środki farmakologiczne

–   zajęcia sportowe: siłownia pod chmurką, fitnes, kreatywny plac zabaw

2.  Zdrowe odżywianie – warsztaty kulinarne, przygotowanie zdrowego menu, przyrządzanie dań

11/2016 (organizator: strona czeska)

3.  Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia 04/2017 (strona czeska i polska)

3.  Obóz szkoleniowy w Beskidzie Śląskim 05/2017 (strona polska)

4.  warsztaty z pierwszej pomocy

– nordic walking

–   park linowy

–  spacer szlakami górskimi

–  prezentacja multimedialna

DZIAŁANIE KLUCZOWE NR 2

Inauguracja Projektu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 Fundusz Mikroprojektu 2014 – 2020

 w Euroregionie Silesia.

12.10.2016 r.

Do inauguracyjnego spotkania realizatorów polsko – czeskiego projektu „Kreatywna kraina zdrowia”i pierwszego działania doszło 12 października 2016 roku w Zespole Szkół nr 2  w Wodzisławiu Śląskim. Przyjaciele z Czech przyjechali w składzie: 40 uczniów i 5 opiekunów. Stronę polską reprezentowało 70 uczniów i 5 opiekunów oraz wielu zaproszonych gości.

Projekt realizowany jest w środowisku szkół: Zespół Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim  (zarówno Gimnazjum nr 1, jak i Szkoła Podstawowa nr 1) oraz Zakladni Škola a w Starym Jicínie. Grupy, do których skierowany jest projekt, obejmują uczniów w wieku od 9 do 16 lat, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. W związku z tym, że współcześnie dzieci i młodzież są bardziej podatne na różne formy degradacji zdrowia (takie jak dopalacze, środki farmakologiczne, niewłaściwy sposób odżywiania się, bierny styl życia czy mała świadomość wartości życia i zdrowia), chcemy oddziaływać na lokalne środowisko uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez zaangażowanie w realizację projektu.

Projekt jest próbą zapobiegania różnym współczesnym formom degradacji zdrowia, które chcemy osiągnąć poprzez prelekcje, warsztaty, aktywność fizyczną, wycieczki, kreatywny plac zabaw oraz promocję i prezentację efektów końcowych. W projekcie skupiamy się na kilku wybranych aspektach, m.in. na skutkach zażywania dopalaczy i środków farmakologicznych oraz  niewłaściwym sposobie odżywiania się. Projekt będzie próbował także zmienić bierny styl życia, pokazując wartość aktywnego spędzania czasu. Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom, że zdrowie dla każdego człowiek stanowi wartość najważniejszą, której znaczenie i kruchość oceniamy dopiero po stracie. Krokiem w osiągnięciu tego celu będą warsztaty z pierwszej pomocy, uświadamiające jak wiele zależy od wiedzy i umiejętności ludzi.

Spotkanie miało charakter profilaktyczny (prelekcja, warsztaty w grupach mieszanych) i dotyczyło zagadnień prozdrowotnych.  Przybliżyliśmy wiedzę na temat zagrożenia nałogami, szkodliwości stosowania dopalaczy, nadużywania leków i używek. Zwróciliśmy uwagę na promocję oraz pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego, uświadomiliśmy młodzież, że zdrowie w dużej mierze zależy od nas samych. Podjęliśmy działania w celu zwiększenia motywacji do dbałości o własne zdrowie poprzez fitness, kreatywne zabawy na placu zabaw oraz ćwiczenia na siłowni, pokonywania własnych słabości czy dbałości o własną sylwetkę ciała.

Wspólne spotkania w trakcie inauguracji projektu realizowane były poprzez pracę w 8 grupach mieszanych polsko-czeskich metodą obwodową: prelekcji i warsztatów z wiedzy na temat dopalaczy, ćwiczeń na siłowni, gier i zabaw na kreatywnym placu zabaw, racjonalnego żywienia, wiedzy i umiejętności  udzielania prawidłowej pierwszej pomocy przedmedycznej. Ważnym punktem był również integracyjnego obiad, podczas którego podczas wspólnych luźnych rozmów można było nawiązać bliższe relacje między uczniami. Dopełnieniem tego stała się wspólna zabawa podczas tradycyjnej przerwy tanecznej. A już w listopadzie przed uczestnikami „Kreatywnej krainy zdrowia” warsztaty kulinarne przygotowane przez przyjaciół z Czech.

dsc_0392 dsc_0394 dsc_0407 dsc_0408 dsc_0417 dsc_0422 dsc_0434 dsc_0448 dsc_0475 dsc_0533 dsc_0564

DZIAŁANIE KLUCZOWE NR 3

Projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz

Mikroprojektu 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia ,,Kreatywna kraina zdrowia”

w Základní škola Starý Jičín, prisperkova organizace .

Uczniowie naszej szkoły wyjechali autokarem do Starego Jicina w celu realizacji drugiego działania zatytułowanego  „Zdrowe odżywianie”. Inauguracja dnia rozpoczęła się w auli szkoły krótkim występem. W jednodniowym spotkaniu w Starym Jicinie wzięło udział  25 uczniów z Czech z 5opiekunami oraz taka sama ilość dzieci i opiekunów z Polski. Podczas spotkania poznawano i porównywano tradycje żywieniowe poszczególnych regionów. Praca odbywała się w trzech grupach mieszanych, które w ciągu dnia działały na wszystkich stanowiskach

Grupa pierwsza pracowała w klasie. Za pomocą interaktywnej tablicy zestawiała kartę dań z ukierunkowaniem na zdrowe potrawy oraz poznawanie i przydzielanie nazw dań. Celem grupy było zapoznanie się z nazwami dań partnera. W tej grupie dzieci także mogą skosztować gotowych dań, które grupa polska przywiozła ze sobą. Grupa druga w tym samym czasie pracowała w kuchni. Według podanej wcześniej receptury młodzież ugotowała danie regionalne. Celem było zaznajomienie z czeskimi potrawami i ich smakiem. Grupa trzecia znalazła się w uczniowskiej stołówce. Tam uczestnicy przygotowywali zimne danie według podanego przepisu. Następnie opisali jego przygotowanie i oceniali, który z dań było najlepsze. Wszyscy uczniowie oraz uczestnicy projektu mogli degustować wspólnie przygotowane  potrawy oraz te przywiezione przez  uczniów z Polski. Mogli tez porównać wykonanie z przepisami danych potraw w języku polskim i czeskim.

Kolejną atrakcją była wycieczka dwóch grup do Galerii Rubin, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z regionalnym wypiekiem chleba w czasie zajęć ,,Od ziarna do chleba”. W przerwie wszyscy uczestnicy spotkania poszli na obiad. Na koniec odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie działania dnia, po czym nastapiło pożegnanie i wyjazd do Wodzisławia.

Podczas spotkania uczestników zaszczycili swoją obecnością: dyrektor Zespołu Szkół nr w Wodzisławiu – Danuta Paszylka, doradca prezydenta Miasta Wodzisław Śląski do spraw oświaty – Eugeniusz Ogrodnik oraz wieloletni koordynator projektów – Barbara Wróbel.

Wszyscy uczestnicy drugiego spotkania dzielnie pracowali i angażowali się na swoich stanowiskach. Uczniowie nawiązali też kolejne znajomości i przyjaźnie.

dsc_0028 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0035 dsc_0037 dsc_0044 dsc_0046 dsc_0055 dsc_0060 dsc_0062 dsc_0076 dsc_0090 dsc_0149

DZIAŁANIE KLUCZOWE NR 4

Projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz

Mikroprojektu 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia ,,Kreatywna kraina zdrowia”

w Základní škola Starý Jičín, prisperkova organizace .

25.04.2016

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim wyjechali autokarem do Starego Jicina w celu realizacji czwartego działania projektu ,,Kreatywna kraina zdrowia” poświęconego tematowi: „Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia na świeżym powietrzu”. W tym etapie udział wzięło 45 uczniów i 5 opiekunów z Polski oraz 45 uczniów i 5 opiekunów z Czech.

Inauguracja etapu rozpoczęła się w sali gimnastycznej szkoły od odśpiewania hymnów Polski i Czech, prezentacji całego programu i podziału na grupy.

Uczestnicy podczas spaceru w terenie pod opieką osób dorosłych wykonywali na poszczególnych stanowiskach wyznaczone zadania dotyczące zapoznania się z regionem, jego historią, przyrodą i geografią

Wyjście w teren było zakończone opracowaniem zadań przez poszczególne grupy. Grupy zajmowały się następującymi zagadnieniami: historia i osobistości związane z regionem, fizyczna siła i zręczność, poznawanie ożywionej i nieożywionej przyrody, praca z mapą i nawigacja.

Po przejściu trasy z 4 stanowiskami na mecie każda grupa w określonej przestrzeni przygotowała swoje własne zadanie o dowolnym ukierunkowaniu (sportowym, historycznym, przyrodoznawczym, geograficznym). Po wykonaniu tego zadanie każda drużyna dostała wskazówkę, na bazie której uczniowie wymyślali swoje własne motto, slogan lub okrzyk. Na końcu została dokonana ocena zadań poszczególnych drużyn.

W przerwie wszyscy uczestnicy spotkania poszli na obiad.

Na koniec było spotkanie podsumowujące wszystkie działania dnia, pożegnanie i wyjazd do Wodzisławia.

Podczas spotkania uczestnikom towarzyszyła dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, mgr Danuta Paszylka. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani na swoich stanowiskach pracy oraz kreatywni. Działanie było też okazją do nawiązania kolejnych znajomości między uczestnikami.

20170425_092951 20170425_105933 20170425_110003 20170425_112651 20170425_133630 DSC00675 DSC00681 DSC00682 DSC00689 DSC00692 DSC00695 DSC00696 DSC00697 DSC00698 DSC00699 DSC00700 DSC00701 DSC00702 DSC00703 DSC00705 DSC00706 DSC00707

DZIAŁANIE KLUCZOWE NR 5

W dniach 23,24.05 2017 odbyło się piąte działanie

Projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz

Mikroprojektu 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia ,,Kreatywna kraina zdrowia”

Wodzisław Śl. – Stary Jicin – Ustroń – Wisła – Istebna – Koniaków – Ustroń – Stary Jicin – Wodzisław Śl.

We wtorek 23.05.2017r. około godziny 7:10 miało miejsce rozpoczęcie ostatniego etapu projektu Programu Współpracy Transgranicznej z Czeską szkołą w Starym Jicinie. Tytuł tego projektu to „ Kreatywna Kraina Zdrowia”. Cała przygoda rozpoczęła się od zbiórki pod budynkiem naszej szkoły. Już wtedy można było dostrzec podekscytowanie na twarzach uczestników z Polski. Po odjeździe spod budynku szkoły udaliśmy się po naszych przyjaciół z Czech. Po przybyciu na miejsce i powitaniu, udaliśmy się w dalszą drogę, gdzie nasza przygoda miała się rozpocząć. Wspólnym rozmowom nie było końca. Gdy dotarliśmy do naszego zakwaterowania w Ustroniu, czekał na nas przepyszny obiad. Następnie przygotowaliśmy pokazy oraz warsztaty z pierwszej pomocy, jednak to nie był koniec atrakcji, kolejną z nich był wyjazd w góry. Aby zachować energię i siły, otrzymaliśmy paczkę z prowiantem. W drodze na Kubalonkę przejechaliśmy przez pętlę Beskidzką. Po czym dojechaliśmy do Istebnej, skąd wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę z kijkami do nordic walking’u. Trasa wydawała się nie mieć końca, idąc podziwialiśmy piękne widoki oraz uroki natury. Spacer zakończył się w Koniakowie, skąd powróciliśmy do ośrodka. Po zjedzeniu kolacji mieliśmy czas dla siebie, który spożytkowaliśmy na sto procent. Bawiliśmy się na placu zabaw, integrowaliśmy się podczas grania w gry drużynowe oraz poznawaliśmy polskie oraz czeskie zwyczaje. Na zakończenie dnia, oglądaliśmy prezentacje dotyczące wpływu sportu na nasze życie oraz usłyszeliśmy wykład Pani Dyrektor Danuty Paszylki.

24.05.2017r. tj. środa, zaraz po śniadaniu udaliśmy się na oficjalne zakończenie projektu, gdzie wszyscy otrzymaliśmy jako nagrodę za udział apteczkę pierwszej pomocy. Przed wyjściem otrzymaliśmy prowiant i  podekscytowani wyruszyliśmy na wycieczkę do Wisły. Tam udaliśmy się do parku linowego oraz na strzelnicę. Podzieliliśmy się na dwie grupy, po czym odkrywaliśmy atrakcje tego obiektu. Na strzelnicy mieliśmy okazję, aby spróbować swoich sił strzelając z łuku sportowego oraz broni pneumatycznej, dzięki danym nam tarczom, mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności oraz pomogło to wyłonić najlepszych z nas. Była to niezapomniana przygoda. Po tym, udaliśmy się na park linowy. Po krótkim instruktażu, byliśmy gotowi na odkrywane nowych przygód. Dostępne były trzy trasy o różnych poziomach trudności, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  Nawet niesprzyjająca pogada nie przeszkodziła nam w świetnej zabawie integracyjnej.  Szczęśliwi wróciliśmy na obiad, po którym niestety musieliśmy się rozstać. Spakowaliśmy swoje rzeczy do autokaru i wyruszyliśmy w podróż powrotną. Pierwszym przystankiem był Stary Jicin, gdzie z wielkim smutkiem pożegnaliśmy naszych przyjaciół, następnie udaliśmy się do Wodzisławia.

Tak oto zakończył się ostatnie etap naszego projektu.

20 uczniów + 5 opiekunów polska

20 uczniów + 5 opiekunów czechy

20170523_105633 20170523_110703 20170523_145045 20170523_145314 20170524_091626 20170524_093521 20170524_103923 20170524_105117_001

mgr Marcin Kostecki – koordynator

Przejdź do paska narzędzi