Ogólne informacje Wróć »

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim

44 – 300 Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 5
tel. (032) 4530144
fax. (032) 4530144
e-mail: sp1@wodzislaw-slaski.pl

Siedziba szkoły:

ul. Wałowa 5

44 – 300 Wodzisław Śl.

tel. 032 – 4530144

Organ prowadzący:

Prezydent Miasta Wodzisław Śl.

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:

Śląski Kurator Oświaty

Uczniowie:  525

gimnazjum: 5 oddziałów
szkoła podstawowa: 12 oddziałów

Liczba nauczycieli:

45 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

Dyrektor:

mgr Justyna Orszulak

Z – cy dyrektora:

mgr Małgorzata Bubas

Funkcjonowanie:

system jednozmianowy od 8.00 – 16.55 

Stołówka:

czynna w czasie przerw obiadowych: 11.25 – 11.45 oraz 12.30 – 12.45.

Praca sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00– 15.0

(sprawy uczniowskie codziennie w godz. 9.30 – 11.45)

Organizacja roku szkolnego

.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin ósmoklasisty język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

6. Egzamin gimnazjalny część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) – godz. 9:00

13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.
14. Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 02 listopada 2018 r.

02 maja 2019 r.

 

Przejdź do paska narzędzi