ZDALNA EDUKACJA Wróć »

Zdalne lekcje   STRONA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ


Ocenianie – praca zdalna


Konsultacje – praca zdalna


Psycholog radzi:


Informacje o planach lekcji

KLASY 1-3

KLASA 4

KLASY 5-6

KLASA 7

KLASA 8

Przejdź do paska narzędzi