ZDALNA EDUKACJA Wróć »

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2020/2021 – kliknij

ANEKS do REGULAMINU NAUCZANIA ZDALNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2020/2021 – kliknij

Zdalne lekcje   STRONA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Ocenianie – praca zdalna

Konsultacje – praca zdalna


Psycholog radzi:


Informacje o planach lekcji

KLASY 1-3

KLASA 4

KLASY 5-6

KLASA 7

KLASA 8

Przejdź do paska narzędzi