Obycie umila życie! Wróć »

W mijającym roku szkolnym uczniowie brali udział w kolejnej edycji programu „OBYCIE UMILA ŻYCIE, czyli z kulturą za pan brat”. Każdy etap projektu trwał dwa miesiące. We wrześniu i październiku pierwszoklasiści uczyli się, a starsi uczniowie przypominali i utrwalali podstawowe zasady dobrego zachowania – każda klasa przeprowadziła debatę i wykonała „Klasową Kartę Dobrego Zachowania”. W kolejnych tygodniach uczniowie spotykali się z policjantem i dowiadywali się o odpowiedzialności karnej oraz dyskutowali na temat kultury w sieci. Po feriach uczniowie zgłębiali zasady savoir – vivre w szkole i poza nią oraz uczyli się jak wręczać i przyjmować prezenty oraz jak składać życzenia. Chętni uczniowie wykonywali prace plastyczne, projekty lub też nagrywali scenki. Wiosna upłynęła pod hasłem „Jak cię widzą, tak cię piszą” – tematem tego etapu był właściwy ubiór na każdą okazję. Jako podsumowanie gimnazjaliści wykonywali kolaż, komiks lub plakat. Ostatni etap upłynął na podsumowaniach – przeprowadzono klasowe konkursy savoir-vivre’u, a w szkole wybrano najkulturalniejszych uczniów.

2a obycie - fota obycie gablotka

mgr Teresa Seifert

Przejdź do paska narzędzi