Postępowanie rekrutacyjne do klasy siódmej dwujęzycznej Wróć »

Uczniowie przyszłorocznych klas VII mają możliwość nauki w klasie dwujęzycznej – kliknij

Szanowni Rodzice

Dalsze procedury związane z naborem do klasy siódmej  dwujęzycznej:

  1. 15.03.2021 r. godz.8.00 – 29.03.2021r. godz.15.00 – Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotne, że dziecko posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym szachowym. Jeśli niemożliwe będzie w obecnej sytuacji służby zdrowia uzyskanie zaświadczenia, prosimy o oświadczenie rodziców dołączone do wniosku.
  2. 30.03.2021 r. – 02.04.2021 r. – Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
  3. 07.04.2021 r. godz.13.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
  4. 19.04.2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  5. do 23.04.2021 r. do godz.15.00 – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  6. 24.04.2021 r.godz.13.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

UWAGA

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W takim przypadku rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbędzie się  w dniu otrzymania przez uczniów świadectw ukończenia klasy VII.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy bilingwalnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim

– wniosek pdf

– wniosek doc

Przejdź do paska narzędzi