Postępowanie rekrutacyjne do klasy siódmej dwujęzycznej Wróć »

Uczniowie przyszłorocznych klas VII mają możliwość nauki w klasie dwujęzycznej.

Szanowni Rodzice

Dalsze procedury związane z naborem do klasy siódmej  dwujęzycznej

  1. Od 16.03  godz.8.00  do 3.04.2020  godz.13.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Druk wniosku będzie umieszczony na stronie szkoły – ze względu na ograniczenie pracy szkół i sytuację epidemiologiczną prosimy wnioski składać przez ePUAP lub w wersji papierowej w szkole  po 25 marca.
  2. 16.04. 2020  Komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę  KANDYDATÓW zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym
  3. Do 23.04.2020  godz. 15.00 rodzice KANDYDATA potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  – druk będzie na stronie szkoły.

UWAGA

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W takim przypadku rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbędzie się  w dniu otrzymania przez uczniów świadectw ukończenia klasy VII.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy bilingwalnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim

wniosek pdf

wniosek doc

Przejdź do paska narzędzi