Postępowanie rekrutacyjne do klasy siódmej dwujęzycznej Wróć »

Uczniowie przyszłorocznych klas VII mają możliwość nauki w klasie dwujęzycznej – kliknij

Regulamin rekrutacji do klasy VII – oddziału dwujęzycznego – kliknij

Szanowni Rodzice

Dalsze procedury związane z naborem do klasy siódmej  dwujęzycznej:

1. 15.03.2021 r. godz. 8.00 – 29.03.2021r. godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.
2. 30.03.2021 r. – 02.04.2021 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
3. 07.04.2021 r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
4. 28.06.2021 r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w
postępowaniu rekrutacyjnym
5. do 01.07.2021 r. do godz. 15.00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
6. 02.07.2021 r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

UWAGA

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W takim przypadku rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbędzie się  w dniu otrzymania przez uczniów świadectw ukończenia klasy VII.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy bilingwalnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim

– wniosek pdf

– wniosek doc

Potwierdzenie woli:
potwierdzenie.doc
potwierdzenie.pdf

Przejdź do paska narzędzi