postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej, w tym klasy usportowionej szachowej Wróć »

Zapraszamy przyszłorocznych pierwszoklasistów do klasy pierwszej!

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy dodatkowo klasę usportowioną szachową.

Szczegółowe informacje podczas Wirtualnych Dni Otwartych, który odbędą się od 22 do 26 lutego na FB szkoły:

 https://www.facebook.com/ZS2WodzislawSlaski/.

(dane aktualne: https://wodzislaw-slaski.pl/w-marcu-elektroniczna-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli)

Regulamin rekrutacji do klasy I  usportowionej szachowej (we współpracy z UKS BASZTA) – kliknij

.

15 marca o godz. 8:00 rusza rekrutacja do klas pierwszych wodzisławskich szkół podstawowych.

Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Nabór do szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej:
www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczne zgłoszenie. Zgłoszenie dostępne będzie na stronie naboru. Należy je wydrukować i złożyć razem z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej zostanie przyjęte z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, np. zamieszkanie kandydata na terenie Wodzisławia Śląskiego, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie.

Załączniki:

załącznik 1 – kliknij

załącznik 2 – kliknij

załącznik 3 – kliknij

załącznik 4 – kliknij

Przejdź do paska narzędzi