Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej sportowej szachowej Wróć »

Dzieci z rocznika 2010 zapraszamy do klasy czwartej sportowej szachowej.

Dalsze procedury związane z naborem do klasy czwartej sportowej szachowej:

1. Od 16.03  godz.8.00  do 3.04.2020  godz.13.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego. Druk wniosku będzie umieszczony na stronie szkoły w poniedziałek 16.03.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotne, że dziecko posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym szachowym.

Ze względu na ograniczenie pracy szkół i sytuację epidemiologiczną prosimy wnioski składać w wersji papierowej w szkole  dopiero po 25 marca lub przez ePUAP. Jeśli niemożliwe będzie w obecnej sytuacji służby zdrowia uzyskanie zaświadczenia, prosimy o oświadczenie rodziców dołączone do wniosku.

2. 16.04 – po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków, do wiadomości zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3. Do 23.04 rodzice pisemnie potwierdzają wolę przyjęcia. Druk wniosku zostanie umieszczony na stronie szkoły po 3.04.2020.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej szachowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim – wniosek

Przejdź do paska narzędzi