Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej sportowej szachowej Wróć »

Dzieci z rocznika 2011 zapraszamy do klasy czwartej sportowej szachowej – kliknij

Dalsze procedury związane z naborem do klasy czwartej sportowej szachowej:

1. 15.03.2021r. godz. 8.00 – 29.03.2021r. godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że dziecko posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym szachowym. Jeśli niemożliwe będzie w obecnej sytuacji służby zdrowia uzyskanie zaświadczenia, prosimy o oświadczenie rodziców dołączone do wniosku.
2. 30.03.2021r. – 02.04.2021r.
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
3. 07.04.2021r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
4. 28.06.2021r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w
postępowaniu rekrutacyjnym
5. do 01.07.2021r. do godz. 15.00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
6. 02.07.2021r. godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej szachowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śląskim – wniosek

Przejdź do paska narzędzi