Oferty szkół ponadgimnazjalnych Wróć »

Bombowa oferta Ekonomika dla gimnazjalisty…….

A gdybym powiedział Ci, że za 4 lata możesz poprowadzić własną firmę, PUB, restaurację, zarządzać hotelem albo biurem podróży lub możesz projektować strony Internetowe….

Niemożliwe? Uwierz mi z Ekonomikiem jest to możliwe! Pomyśl-to tylko 4 lata nauki, a wychodzisz ze szkoły nie tylko jako maturzysta, ale także jako dobrze wykwalifikowany specjalista sektora usługowego.

Według badań przyszłościowych trendów na europejskim rynku pracy prowadzonych przez European Centre of Development of Vocational Training (Cedefop) do roku 2020 największe zapotrzebowanie na pracowników będzie występować w sferze biznesu i zarządzania nim, w ochronie zdrowia, pomocy społecznej, usługach osobistych, cateringu i w hotelarstwie.

Przewiduje się, że do roku 2020- 75% osób zatrudnionych będzie w usługach- gdzie główne pożądane umiejętności będą dotyczyć obsługi klienta, m.in. umiejętności komunikacyjnych i informatycznych. Na wszystkich stanowiskach wymagane będą tzw. umiejętności horyzontalne – takie jak umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i zarządzania czasem – tego właśnie uczymy
w Ekonomiku
na zajęciach, praktykach zawodowych, licznych warsztatach z pracodawcami oraz podczas staży zagranicznych w ramach programów mobilnościowych ERASMUS PLUS.

Wiem… myślisz, że nauka w Technikum jest trudniejsza niż w szkole ogólnokształcącej…

Myślę, że nie, ponieważ program nauczania jest rozłożony na 4-letni cykl kształcenia, egzaminy zawodowe kończą się ½ roku przed maturą, a niektóre przedmioty np. rachunkowość tylko groźnie brzmią
i wcale nie oznaczają dodatkowych godzin matematyki. Poza tym pamiętaj – wszyscy gimnazjaliści zaczynają naukę przedmiotów zawodowych od zera. Może to Ty okażesz się mistrzem w swoim zawodzie…

Czy to znaczy, że nigdy nie zarejestrujesz się jako bezrobotny w urzędzie pracy?

Wręcz przeciwnie – nawet będziesz tego chciał… ponieważ posiadając zawód będziesz chciał podjąć swoją pierwszą pracę już po szkole. Poza tym będziesz wiedział, że możesz odbyć staż absolwencki, na który dostają się osoby zarejestrowane w PUP.

Nasi uczniowie są świetnie przygotowani do wejścia na rynek pracy – wielu z nich podejmuje swoją pierwszą pracę już w czasie nauki w technikum, często wyróżniające się osoby uzyskują oferty pracy w czasie praktyk zawodowych, wielu naszych absolwentów decyduje się na podjęcie pierwszej stałej pracy już po szkole Pomyśl… szybciej staniesz się samodzielny i niezależny i nie zamykasz sobie żadnej drogi. Zdaniem Centrum Badań i Analiz Lewiatan w życiu 7 razy zmienisz pracę i będziesz musiał się dokształcać – może więc warto swój 1 zawód zdobyć jak najwcześniej…

Czy jesteś pewny, że przed logowaniem przejrzałeś nasz informator naborowy – lik@informatorzs

Pozdrawiam i czekam na Ciebie,

Twój nauczyciel z Ekonomika

 

Przejdź do paska narzędzi