Dofinansowania Wróć »

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, których dochód na jednego członka  w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351 zł. netto, mogą starać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/13. Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisław Śl. – Dział Świadczeń Pomocowych, ul. Bogumińska budynek nr 4 b, pokój nr 109 lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.wodzislaw.pl
Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć do 15 września w siedzibie Urzędu Miasta, budynek 4 b, pokój 109 ( na parterze )

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej zmianie ulega kryterium dochodowe:

„Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze wsparcia ze strony państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się z 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

Przejdź do paska narzędzi