Lekcja rugby Wróć »

Kolejna kreatywna lekcja wychowania fizycznego w naszej szkole: ,,Rugby – uproszczona gra szkolna”. Nauczyciele wspólnie z uczniami ustalili przepisy gry, aby była ona atrakcyjna, bezpieczna, wyzwalająca współpracę zespołową, aby mogła być wykorzystywana w czasie wolnym, urlopu, wczasów, wakacji, aby zmobilizować uczniów do czynnego uczestnictwa w procesie rozwoju kultury fizycznej  po zakończeniu procesu edukacji szkolnej.

mgr Marcin Kostecki

Przejdź do paska narzędzi