„Kocham ręczną na Orliku” – na sportowo i kreatywnie! Wróć »

15 maja w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia pt. „Kocham ręczną na Orliku” został rozegrany turniej piłki ręcznej,  w którym wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców z III i IV klasy szkoły podstawowej. Celem turnieju było przeprowadzenie eliminacji do finałów wojewódzkich. Oprócz sportowych rozgrywek  zorganizowano dla uczniów zajęcia z gry w piłkę ręczną, których celem była nauka i doskonalenie elementów techniki gry. Młodzi adepci  piłki ręcznej zapoznani zostali z taktyką oraz podstawowymi przepisami gry. Uczniowie poza umiejętnościami z zakresu szczypiorniaka mogli wykazać się dużą kreatywnością. Drużyny nie tylko skupiały się na samej grze i sportowej rywalizacji, ale same tworzyły całą obudowę i klimat imprezy, wymyślając piosenki i drużynowe okrzyki, oraz samodzielnie w oparciu o wskazówki nauczyciela tworzyli  taktykę gry.

mgr Weronika Kalinowska, mgr Aleksander Góra

Przejdź do paska narzędzi