Archipelag skarbów Wróć »

W kwietniu uczniowie klas drugich Gimnazjum wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej pt. „Archipelag Skarbów”, który zrealizowała Fundacja Homo Homini z Krakowa. Celem programu pn. „ARCHIPELAG SKARBÓW” jest profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki), wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej oraz przemocy o podtekście seksualnym, profilaktyka HIV i AIDS.

Podczas dwudniowych warsztatów prowadzonych przez trzyosobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów, młodzież zamieniła się w poszukiwaczy skarbów. Były nimi głębokie szczęście, trwała miłość, zaufanie i szacunek. Uczniowie odkryli, jak ważna w życiu jest realizacja własnych pasji i marzeń oraz dokonywanie właściwych wyborów, które często decydują o życiu młodego człowieka. Bardzo istotne było także obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Realizatorzy przedstawiali groźne aspekty żywiołów seksualności, uczuciowości i agresji, wskazując zarazem konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. Podjęty został problem zachowań agresywnych i uprzedmiotawiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami.

Uczniowie przenieśli się do „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka i uczyli się, jak radzić sobie z „tygrysami”, czyli własnymi słabościami, gniewem i złością. Promowano postawy godne naśladowania poprzez podanie konkretnych osób: sportowców, aktorów, artystów. Przedstawiono również sylwetki znanych ludzi, którym uzależnienia przeszkodziły w realizacji marzeń. Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób aktywny poprzez wykorzystanie muzyki, filmików, prezentacji multimedialnych i dynamicznych ćwiczeń nagradzanych skarbami. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach aktywizujących, a w podziękowaniu za zaangażowanie otrzymywali nagrody i upominki. Ostatnim punktem programu było wspólne odśpiewanie „Szanty z Archipelagu Skarbów”.

mgr Agnieszka Wojcieszenko

Przejdź do paska narzędzi