Próbny FCE Wróć »

W roku szkolnym 2013/2014 postanowiliśmy w naszej szkole przeprowadzić oficjalny egzamin próbny FCE dla uczniów naszego gimnazjum. Próbne egzaminy ESOL to tz Pretesting. Zanim jakieś pytania zostaną umieszczone w prawdziwych egzaminach ESOL Uniwersytet Cambridge poddaje je pretestingowi na różnych grupach  studentów. Zazwyczaj studenci biorący udział w tym pilotażu są również zarejestrowani na prawdziwy egzamin ale nie jest to regułą. Grupa co najmniej 150 studentów pochodzących z różnych środowisk i  posługujących się różnymi językami ojczystymi bierze udział w każdym teście. W skali globalnej co roku Cambridge wysyła 150  tysięcy testów pilotażowych. W naszej szkole to uczniowie klasy IIc wzieli udział w Pretestingu. Egzamin składał się z czterech części: czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania oraz gramatyki i słownictwa. Testy zostały przesłane do nas z Uniwersytetu Cambridge, a następnie, po egzaminie były natychmiast tam odesłane kurierem. Po ok. 2 tygodniach otrzymaliśmy rezultaty wraz z komentarzem jakże przydatnym z dalszej nauce Języka oraz oficjalnym podziękowaniem dla każdego ucznia za czas cheap cialis online poświęcony na wypełnienie testu. Wyniki tego egzaminu są doskonałą diagnozą postępów w nauczaniu języka angielskiego.

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

Przejdź do paska narzędzi