„Nauka pływania uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta Wodzisławia Śląskiego” Wróć »

Od 15 lutego do 27 kwietnia 2018r. uczniowie naszej szkoły realizują program pod nazwą „Nauka pływania uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta Wodzisławia Śląskiego”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jest to oferta uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, która ma rozwinąć aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program ma na celu usportowienie dzieci, popularyzację sportu, rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej,  zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

A inne korzyści? Pływanie to sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. 

mgr Małgorzata Bubas

Przejdź do paska narzędzi