STYPENDIA PRZYZNANE Wróć »

Uczniowie naszej szkoły: Małgorzata Duda (IIIC), Helena Brawańska (IIIc) i Mateusz Lampert  (IIc) zostali stypendystami III edycji projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie – Inwestujemy w talenty”. Projekt jest realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kryteria, które kandydaci do stypendium musieli spełnić, to m.in. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

  • łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/17) średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50
  • uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002  roku.

Uczniowie, aby otrzymać stypendium, zobowiązani byli również do napisania planu rozwoju na najbliższy rok szkolny, który muszą w trakcie nauki zrealizować. Małgosia i Mateusz planują poszerzać swoje umiejętności z matematyki i języka angielskiego, zaś Helena pasjonuje się biologią i tą dziedziną pragnie się zająć.  

Uczniom gratulujemy i życzymy stu procentowego zrealizowania swoich planów.

mgr Urszula Materzok

Przejdź do paska narzędzi