Wycieczka edukacyjna do Katowic Wróć »

W dniu 24 stycznia klasy: IIa Gimnazjum oraz VII c uczestniczyły w wycieczce do Katowic. Uczniowie najpierw zwiedzali nowoczesną bibliotekę CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach. Jest to biblioteka bardzo skomputeryzowana: można przy pomocy specjalnego urządzenia wypożyczyć sobie książkę lub ją oddać (o każdej porze dnia i nocy) do „wrzutni” – jest wmontowana w ścianie biblioteki. Następnie przeszliśmy do Muzeum Śląskiego. W muzeum podzieliliśmy się na dwie grupy: klasa II a uczestniczyła w zajęciach „W ciemni fotoamatora” – najpierw zobaczyliśmy fragment wystawy „Światło historii. Górny Śląski na przestrzeni dziejów”, następnie udaliśmy się do ciemni. Zobaczyliśmy jak kiedyś wywoływano zdjęcia z kliszy a później sami mieliśmy okazję stworzyć i wywołać swoje zdjęcia. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach „Przemyśleć przemysł” – zobaczyliśmy fragment wystawy „Światło historii. Górny Śląski na przestrzeni dziejów” a później udaliśmy się na zajęcia warsztatowe. Po obejrzeniu prezentacji dotyczącej rewitalizacji obiektów przemysłowych, wcieliliśmy się w rolę architektów i projektantów, wykonując zadania przydzielone każdej grupie.
Zderzenie nowoczesności z tradycją i historią w naszej „Małej Ojczyźnie” było dla nas nie lada atrakcją a przy okazji mogliśmy się dobrze bawić.

mgr Agnieszka Wojcieszenko

Przejdź do paska narzędzi