Komunikat dla rodziców Wróć »

Ulega zmianie nr telefonu na portiernię szkoły.
nowy numer 794169392

Przejdź do paska narzędzi