MĄDRZE …. O INTERNECIE Wróć »

W dniach 18.05.17 – 30.05.17 odbył się w naszej szkole cykl  zajęć  profilaktycznych  uczących młodzież gimnazjalną właściwego korzystania z Internetu. Zajęcia odbyły się we wszystkich klasach gimnazjalnych oraz klasach czwartych, piątych i szóstych szkoły podstawowej.

Panie Justyna Kokot i Mariola Kujańska,które prowadziły zajęcia, zachęcały uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu. Omówiły zasady, którymi należy się kierować, by nie doszło do niebezpiecznych sytuacji.Internet ma ogromny wpływ niemal na każdy obszar życia młodego człowieka, począwszy od spraw zawiązanych z nauką, poprzez kontakty towarzyskie,skończywszy na rozrywce. Rozwija, ale może także szkodzić.Widząc zagrożenia czyhające na naszych uczniów, postanowiliśmy wyposażyć ich w umiejętności  dokonywania dobrych wyborów i mądrego korzystania z Internetu.

mgr Mirela Jambor

Przejdź do paska narzędzi