Warsztaty dla uczniów klas III – Spójrz inaczej Wróć »

Od 3 kwietnia do 30 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej jest realizowany projekt profilaktyczny „Profilaktyka uzależnień – promocja zdrowego stylu życia”.

Uczniowie klas trzecich uczestniczą m.in. w cyklicznych zajęciach warsztatowych programu A.Kołodzejczyka i E.Czemierowskiej pt. „Spójrz inaczej”. Zajęcia prowadzi certyfikowany specjalista. „Celem nadrzędnym programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiał siebie, umiał współpracować z innymi, potrafił znajdować w samym  sobie oparcie w trudnych sytuacjach.”

Wierzymy, że udział w zajęciach zaowocuje nabyciem przez dzieci umiejętności psychospołecznych i radzenia sobie z emocjami.

IMAG1426 IMAG1431 IMAG1435 IMAG1436 IMAG1438 IMAG1439 IMAG1478 IMAG1481

mgr Danuta Szłapa, mgr Marlena Kremska – Czech

Przejdź do paska narzędzi