Bajka o moim mieście Wróć »

Konkurs pod patronatem prezydenta Mieczysława Kiecy został zrealizowany w ramach projektu „Mała Ojczyzna”. Był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zadaniem uczestnika konkursu było stworzenie pracy literackiej, której treść będzie związana z Wodzisławiem Śląskim (znanym miejscem, historią, postacią itd.). Jeden uczestnik mógł przekazać tylko jedną pracę. Jej objętość musiała wynieść do dwóch stron maszynopisu o formacie A4. Małym uczestnikom w tworzeniu prac mogły pomagać osoby dorosłe (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, opiekunowie itp.). Pomoc ta miała polegać na spisaniu treści bajki wymyślonej przez dziecko i obejmować środki artystycznego wyrazu typowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (np. neologizmy).
Miło poinformować, że:
– Wyróżnienie Specjalne otrzymał Wojciech Sidor (kl.V)
-Wyróżnienie otrzymał Paweł Pilarek (kl. VIb)

149025848323- 149025849026- 149025850330-

mgr Anna Kołakowska

Przejdź do paska narzędzi