Uwaga rodzice! Wróć »

Przypominamy, że uczniowie starający się o przyjęcie do klasy z rozszerzonym zakresem języków obcych zobowiązani są do przystąpienia do testu kompetencji, który odbędzie się w sobotę 24 maja 2014r. o godz. 9:00 w auli szkoły. 
Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proszeni są o dostarczenie w/w opinii.

Przejdź do paska narzędzi