Informacja o egzaminie do klasy siódmej dwujęzycznej z rozszerzonym językiem angielskim Wróć »

Informuję, że egzamin do klasy siódmej dwujęzycznej  z rozszerzonym językiem angielskim odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w auli szkoły.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia itp.) proszeni są o dostarczenie najpóźniej w dniu egzaminu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

O przyjęcie do klasy dwujęzycznej mogą ubiegać się również uczniowie spoza obwodu szkoły.

 

mgr Danuta Paszylka

Przejdź do paska narzędzi