Rekrutacja Wróć »

 

  • ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.74.2017 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym kliknij
  • UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym kliknij

Przejdź do paska narzędzi