Projekt nowego obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 Wróć »

Projekt granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 można znaleźć w UCHWALE NR XXVII/281/17

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe w załączniku nr 2

kliknij

Przejdź do paska narzędzi