PODSUMOWANIE PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO Wróć »

Od końca ubiegłego roku szkolnego w szkole podstawowej przeprowadzony  został projekt profilaktyk tyczny. W ramach projektu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas IV- VI. Ten rok szkolny rozpoczęliśmy od ogłoszenia konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej oraz zorganizowaniu koncertu pod nazwą „Rodzinne muzykowanie” jako jedna z form wspólnego , rodzinnego spędzania czasu. 13 października mieliśmy okazję wysłuchać  utalentowanych muzycznie naszych uczniów , którzy zaprezentowali wraz z rodzicem, ciocią lub rodzeństwem. Był śpiew i popisy instrumentalne. Następnie p.dyrektor Bubas wraz z p.Kozielską nagrodziła laureatów konkursu plastycznego.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

mgr Barbara Połednik

Przejdź do paska narzędzi