XIII Powiatowy i V Międzyregionalny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI Wróć »

21 kwietnia odbyła się uroczystość wręczania nagród laureatom XIII Powiatowego i V Międzyregionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI.

Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego, kształtowanie umiejętności językowych oraz zachęcenie do poznawania kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.

Test sprawdzał umiejętności słuchania  i czytania ze zrozumieniem, konstruowania wypowiedzi pisemnej, znajomość słownictwa i gramatyki oraz komunikowania się w języku angielskim.

Uczniowie wykazali się rewelacyjną znajomością języka angielskiego.

Naszą szkołę reprezentowały Zosia Niesłańczyk z klasy V oraz Dominka Ryszka z klasy VI, która znalazła się wśród laureatów konkursu. Dziewczynom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy też wszystkich uczniów klas szóstych lubiących język angielski do klasy językowej, gdzie realizowana będzie innowacja językowa „Chcę być poliglotą,” a tym samym poszerzony  język angielski (5 godzin tyg.) oraz język francuski (4 godziny tyg.) lub język niemiecki (3 godziny tyg.).

Uczniowie klas VI – laureaci pierwszych sześciu miejsc XIII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego do klasy językowej przyjmowani są bez konieczności pisania testu kompetencji językowych.

20160421_113038[1]

mgr Danuta Patalita

Przejdź do paska narzędzi