Śląskie – Inwestujemy w talenty Wróć »

Dwoje  naszych uczniów: Małgorzata Duda z klasy I c i Michał Bożek z klasy I e uzyskało stypendia I edycji projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie – Inwestujemy w talenty”. Projekt ma na celu wsparcie młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.
Aby otrzymać to stypendium uczniowie ci musieli spełnić na stepujące kryteria: osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego (łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego), uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00, uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50, uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

20160412_104810

mgr Urszula Materzok

Przejdź do paska narzędzi