III edycja kampanii „Uzależnienia drogą donikąd” Wróć »

2 lutego uczniowie klasy 1D wraz z wychowawcą udali się do Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, aby wziąć udział w kolejną edycję kampanii pod hasłem „Uzależnienia drogą donikąd”. W zajęciach tych uczestniczą wszystkie klasy pierwsze wodzisławskich gimnazjów. W czasie warsztatów prowadzonych przez pana policjanta uczniowie dowiedzieli się wiele na temat skutków prawnych oraz zdrowotnych wynikających z uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Uczniowie słuchali, ale też zadawali pytania na temat dopalaczy oraz innych środków odurzających.
Po prelekcji wraz z policjantem udaliśmy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach, gdzie podczas rozmowy z terapeutą młodzież miała okazję dowiedzieć się wielu ważnych, a niejednokrotnie faktów związanych ze zjawiskiem uzależnienia i procesem leczenia.
Przed wyjazdem na prelekcję uczniowie klasy ID wykonali plakat na temat uzależnień wśród młodych ludzi.

P1180192 P1180194 P1180195 P1180196 P1180198 P1180199 P1180202

mgr Hanna Goszyc

Przejdź do paska narzędzi