Opis programu Wróć »

Książki naszych marzeń” to program rządowy w formie wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły podstawowe, przeznaczonego na poszerzenie oferty czytelniczej biblioteki szkolnej o pozycje bliskie współczesnym doświadczeniom uczniów i wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań jest uzależniona od liczby uczniów w szkole, w naszym przypadku dokonano zakupu za kwotę 2712,50 zł., po uprzednim zaopiniowaniu propozycji zakupu przez samorząd uczniowski, radę rodziców i radę pedagogiczną.

Wszystkie podejmowane działania będą miały na celu rozbudzać ciekawość młodych czytelników otaczającą rzeczywistością, inspirować, zachęcać do samodzielnego czytania, twórczego działania a także pogłębiać w uczniach nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

Realizacja działań w ramach w/w programu poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

logo-knm-150x150

mgr Małgorzata Bubas

Przejdź do paska narzędzi