PASOWANIE NA GIMNAZJALISTÓW Wróć »

5.10.2015 w auli szkolnej odbyło się pasowanie uczniów na gimnazjalistów. Gdy wszyscy zajęli swoje miejsca, rozpoczęła się uroczystość, którą prowadzili przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Na początku głos zabrała pani dyrektor, która przywitała uczniów klas pierwszych wraz z ich wychowawcami. Następnie do auli wprowadzono sztandar i wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy.

Kolejnym punktem programu było długo wyczekiwane pasowanie pierwszoklasistów. Przedstawiciele wszystkich klas pierwszych podeszli do sztandaru i podobnie jak reszta pierwszoklasistów powtarzali słowa ślubowania, po czym pani dyrektor, przy pomocy szabli, symbolicznie pasowała znajdujących się na środku uczniów.

Po podziękowaniu uczniów skierowanym do dyrekcji oraz nauczycieli oraz po przemówieniu przewodniczącej szkoły, rozpoczęła się część nieoficjalna uroczystości. Uczniowie odpowiadali na pytania na temat naszego gimnazjum oraz prezentowali i przedstawiali swoje klasy w sposób humorystyczny w formie prezentacji, wierszyków i piosenek.

Wszystkich uczniów serdecznie witamy w szeregach społeczności uczniowskiej Gimnazjum Nr 1!

HG118 HG119 HG120 HG121

mgr Hanna Goszyc

Przejdź do paska narzędzi