KOMUNIKAT DLA RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW! Wróć »

Przypominamy o konieczności  pisemnego potwierdzenia przez rodziców do 15.04.2015r. do godziny 1500 woli przyjęcia dziecka do szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ustala się na 17.04.2015 r.

Podanie podziału na klasy planuje się podczas spotkania czerwcowego ustalonego na 11.06.2015 r. godz. 17.30.

Decyzją dyrektora szkoły podział nastąpi wg wieku, czyli:

– klasa siedmiolatków + najstarsze sześciolatki

– klasa pozostałych sześciolatków

mgr Małgorzata Bubas

Przejdź do paska narzędzi