Informacja dla rodziców Wróć »

Informujemy, że do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci, których rodzice złożyli zgłoszenie (czyli mieszkają w obwodzie szkoły).

Prosimy w terminie do 15 kwietnia 2015r. złożyć pisemne oświadczenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej.

Dzieci spoza rejonu szkoły ze względu na brak miejsc nie mogą zostać przyjęte.

Przejdź do paska narzędzi