WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS VI I ICH RODZICÓW! Wróć »

Na 26 marca 2015 r. zostaje przesunięty Dzień Otwarty w Gimnazjum Nr1 w Wodzisławiu Śl. Termin zostaje zmieniony ze względu na odbywające się w dniach wcześniejszych, w niektórych szkołach podstawowych, rekolekcje.

Zainteresowanym kandydatom oraz ich rodzicom proponuje się dodatkowy termin spotkania informacyjnego w sobotę 11 kwietnia 2015r. o godz.9.00. Prosimy informować o chęci uczestniczenia w tym spotkaniu sekretariat szkoły- nr. telefonu 32 4530144.

mgr Danuta Paszylka

Przejdź do paska narzędzi