Szanowni Państwo. Wróć »

W związku z przerwą świąteczną : 22 – 31 grudnia br. informujemy, że dla uczniów jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych, podobnie jak 2 i 5 stycznia 2015 r. – ustalony  w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców  i samorządem szkolnym jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

Szkoła zorganizuje w godzinach pracy świetlicy * zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  na terenie szkoły, według  potrzeb indywidualnych dzieci rodziców pracujących zawodowo. Prosimy o  zadeklarowanie, czy w tym czasie Państwa dziecko będzie przychodziło na zajęcia do szkoły. Proszę podać daty i czas pobytu dziecka w szkole.

* 24 i 31.12.2014r. –istnieje możliwość zapewnienia opieki maksymalnie do godz.13.00

Zwrot deklaracji do wychowawcy obowiązuje do 15.12.2014r. Nie oddanie deklaracji traktowane będzie jako rezygnacja z zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Deklaracje rozdane zostały wszystkim uczniom szkoły podstawowej. Są również do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

deklaracja

Danuta Paszylka – dyrektor ZS Nr2 w Wodzisławiu Śl.

 

Przejdź do paska narzędzi