RODZICE UCZNIÓW GIMNAZJUM Wróć »

ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

  1. 17.11.2014 – 27.11.2014 – rodzice uczniów klas pierwszych będą spotykali się
    z wychowawcami indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu terminu.
  1. 20.11.2014 godz. 1700 – rodzice uczniów klas drugich rozpoczną zebranie
    od spotkania ogólnego w auli, a następnie przewidziane są spotkania z wychowawcami wg przydziału sal:

Przydział sal:
Kl. II a – sala 22- p. T.Seifert
Kl. II b – sala 3 – p. S.Jasielska
Kl. II c – sala 40 – p. A.Szewieczek
Kl. II d – sala 26 – p. J.Orszulak
Kl. II e – sala 25 – p. G.Górecka
Kl. II f – sala 24 – p. M.Pogoda

  1. 20.11.2014 godz. 1730rodzice uczniów klas trzecich spotkają się z wychowawcami w salach wg  przydziału:

Przydział sal:

Kl. III a – sala 32- p. B.Podoluk
Kl. III b – sala 35- p. A.Kołakowska
Kl. III c – sala 34 – p. I.Piątkowska
Kl. III d – sala 23 – p. H.Goszyc
Kl. III e – sala 27 – p. U.Materzok

mgr Mirela Jambor

Przejdź do paska narzędzi