Mury szkoły opuszczamy i wiedzę zdobywamy Wróć »

Uczniowie klas 1b i 2b w ramach innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 realizować będą projekt edukacyjny „Klasa w terenie”. Jego głównym celem jest promowanie nauki na świeżym powietrzu poza murami szkoły. Podczas trwania projektu uczniowie wykonywać będą zadania, w których łączone będą treści z różnych dziedzin nauki, m. in. obserwacja chmur, przygotowanie zielnika, odwiedzenie ciekawego miejsca itp.

Zadanie 1 OBSERWACJA PRZYRODY

Początek jesieni był świetną okazją do wspólnego spaceru, podczas którego uczniowie obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie, odszukiwali i nazywali gatunki drzew liściastych. Poza tym mieli także okazję utrwalić wiedzę z zakresu nauki o języku: kolejność alfabetyczną (kl. 2) oraz głoskowanie  i sylabizowanie (kl. 1).  Jakie będzie drugie zadanie, okaże się niebawem.                                                                                                     Monika Wojs,   Katarzyna Ludwicka

Przejdź do paska narzędzi