Wielka Liga Czytelników Wróć »

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w tym projekcie. VI Ogólnopolski Konkurs “Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych, dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół specjalnych, który wpisuje się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Jego głównym celem jest promocja czytelnictwa, w tym rodzinnego czytania.

Trwa etap szkolny. Ze względu na dużą liczbę uczestników konkursu odbędą się eliminacje szkolne we wtorek 10.I.2023 na 4 godzinie lekcyjnej tj. 10.40-11.25 w bibliotece szkolnej.
Książka do etapu szkolnego to „Legendy warszawskie” Artur Oppman.

Do kolejnego etapu – powiatowego zgłoszone zostaną trzy osoby z największą ilością punktów.

Powodzenia!

Przejdź do paska narzędzi