Podsumowanie jubileuszu 100-lecia SP1 Wróć »

15 grudnia w Pałacu Dietrichsteinów odbyło się podsumowanie całorocznych obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Spotkanie w tym historycznie ważnym miejscu w Wodzisławiu było okazją, by bliżej przyjrzeć się historii wodzisławskiej Jedynki – najstarszej szkoły miejskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji dyrektora muzeum, pana Sławomira Kulpy, na temat historii wodzisławskiej oświaty i Szkoły Podstawowej nr 1. Na podstawie zachowanych w archiwach dokumentów dyrektor Kulpa opowiedział zebranym o szkolnictwie wodzisławskim, wyjaśniając skąd wzięło się symboliczne 100-lecie SP1. Następnie głos zabrała pani dyrektor, Justyna Orszulak, przedstawiając historię 100 lat szkoły. Przy archiwalnych zdjęciach pani dyrektor „przepytała” niektórych z zaproszonych gości o ich wspomnienia ze szkolnych lat. Gościem honorowym uroczystości był najstarszy absolwent Jedynki – pan Józef Kałuża, który opowiedział o szkole z lat 30. XX w. Uroczystość zaszczycili też byli dyrektorzy SP1 – pan Eugeniusz Ogrodnik, pani Danuta Paszylka, pani Małgorzata Bubas i pan Witold Klemenczak.

Po podróży w przeszłość goście mieli okazję usłyszeć o Jedynce dzisiaj i zobaczyć film prezentujący działania podjęte z okazji jubileuszu. Życzenia dla Jubilatki na ręce pani dyrektor złożyli: pani wiceprezydent Izabela Kalinowska wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, panem Grzegorzem Hajduczkiem oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Po części oficjalnej, którą prowadzili uczniowie klas 8 przygotowani przez panią Aleksandrę Żak, nastąpił czas na rozmowy, wspomnienia, przeglądanie kronik czy pamiątkowe zdjęcia w szkolnej ławce. Towarzyszył temu poczęstunek przygotowany przez Rodziców oraz firmę Grupa Jordan.

Wszyscy goście też mieli okazję zobaczyć wystawę przygotowaną we współpracy z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim pokazującą pamiątki szkolne – stare dzienniki, świadectwa, dokumenty szkolne, a nawet usprawiedliwienia sprzed 80 lat! Na wystawie znalazł się też pierwszy szkolny sztandar czy szkolne fartuszki. Wystawę można było oglądać w holu Pałacu Dietrichsteinów do końca grudnia.

Przejdź do paska narzędzi