„Kolorowy świat bez używek” Wróć »

Miło nam poinformować, że w naszej szkole w roku 2022 realizowany będzie projekt profilaktyczny „Kolorowy świat bez używek”. Na w/w przedsięwzięcie placówka pozyskała z funduszy miejskich kwotę 9946 złotych. Projekt realizowany będzie jako zadanie w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym przez prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień z wykorzystaniem programów zawartych w Banku Programów Profilaktycznych.

Przejdź do paska narzędzi