Jeden procent. Mała wielka pomoc Wróć »

Dziękujemy Miejskiemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi za wieloletnią współpracę w zakresie pozyskiwania wpłat 1% podatku na działania w SP1. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do śp. pana Jerzego Lisieckiego – prezesa MKHD oraz pana Lucjana Łacioka – zastępcy prezesa.

Od 2022 r. organizacją pożytku publicznego, która będzie wspierać zbiórkę 1% podatku na rzecz uczniów Jedynki jest Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rodzice – 1%”.

Prawie 120 tys. złotych otrzymały wodzisławskie placówki oświatowe dzięki wpłatom z 1 proc.
Wszystko dzięki Funduszowi Wspierania Edukacji, który powstał z inicjatywy członków Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” w 2016 roku. Fundusz tworzy 19 wodzisławskich placówek oświatowych oraz Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu. Pełna lista dostępna jest na stronie szybik.pl.
Potrafimy pomagać globalnie, co pokazała tegoroczna Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pomagajmy także lokalnie. Każdy kto zechce przekazać swój 1 proc. na jedną ze szkół lub przedszkole z listy, czy wodzisławską lecznicę, powinien w zeznaniu rocznym obok nr KRS Stowarzyszenia Razem na Szybiku: 0000393290 podać nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.
Na wsparcie liczy także sama organizacja Razem na Szybiku. Stowarzyszenie od 11 lat aktywnie włącza się w działalność i pomoc na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko z dzielnicy Jedłownik Szyb – zwłaszcza dzieciom z ubogich rodzin czy osobom starszym. Prowadzi także akcje propagujące zdrowy styl życia i angażuje się w działania z zakresu ochrony środowiska. W przypadku wpłat na organizację wystarczy podać jedynie numer KRS: 0000393290.

Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku naszej szkole. Państwa wpłaty na wodzisławską Organizację Pożytku Publicznego – Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”, po uzgodnieniach z w/w organizacją, zostaną przekazane szkole.

W związku z tym należy w zeznaniach podatkowych wpisać następujące dane:
137. Numer KRS – 0000393290
138. kwota  (1% podatku)
139. Cel szczegółowy 1% – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Bardzo dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom i prosimy o wspomożenie szkoły także w tym roku.

Przejdź do paska narzędzi