Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium Wróć »

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 22 września 2014 r. do
31 października 2014 r.

Uczniowie zainteresowani otrzmaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Bielsku-Białej,

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Sekretariatu Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 31 października 2014r. nie będą rozpatrywane.

mgr Mirela Jambor

Przejdź do paska narzędzi